Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Bittium rakennuttaa uudet toimitilat Ouluun

Joulukuu 23, 2015

Bittium rakennuttaa uudet toimitilat Ouluun


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 23.12.2015 kello 13:30

Bittium rakennuttaa uudet toimitilat Ouluun

Bittium Technologies Oy ja NCC Rakennus Oy ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen uusien toimitilojen rakentamisesta Bittiumille Ouluun. Sopimus on luonteeltaan KVR-urakkasopimus (kokonaisvastuurakentaminen), jonka arvo on noin 13 miljoonaa euroa. Toimitilat valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä Oulun Teknologiakylään Ritaharjuntien ja Tietolinjan risteykseen ja toimitilojen kokonaisneliömäärä on noin 8600 neliömetriä. Hankkeen kokonaiskustannus tontteineen ja kalusteineen on noin 15 miljoonaa euroa. Hanke rahoitetaan yhtiön olemassa olevista rahoitusjärjestelmistä projektin edetessä. Hankkeella odotetaan saavutettavan toiminnan tehostumista ja kustannussäästöjä vuodesta 2018 alkaen.

Uusien toimitilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut toimintojen keskittäminen tehokkuuden parantamiseksi ja säästöjen aikaan saamiseksi. Toimitilat tullaan rakentamaan monitilatoimisto-mallilla, joka tehostaa tilankäyttöä ja parantaa työhyvinvointia. Perinteisiin ratkaisuihin verrattuna monitilatoimistolla on korkeampi tilan käyttöaste ja se tukee hyvin yksilöllisiä tarpeita. Monitilatoimistossa työntekijöillä on aivan uudenlainen vapaus valita työskentelyalue parhaiten sopivaksi kulloisellekin työtehtävälle. Nyt suunnitellut uudet tilat tullaan toteuttamaan Bittiumin tarpeiden mukaisiksi, huomioiden muun muassa korkeat tietoturvavaatimukset.

Oulussa, 23.12.2015
Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 3507

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium
Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2014 liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.  www.bittium.com