Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Bittium aloittaa ESSOR-hankkeessa tuotetun radioaaltomuodon tuotteistamisen

Marraskuu 12, 2015

Bittium aloittaa ESSOR-hankkeessa tuotetun radioaaltomuodon tuotteistamisen


Lehdistötiedote

Vapaa julkaistavaksi 12.11.2015, kello 16.00

Bittium aloittaa ESSOR-hankkeessa tuotetun radioaaltomuodon tuotteistamisen

Oulu, 12.11.2015 - Bittium on saanut Suomen Puolustusvoimilta tilauksen ESSOR-ohjelmistoradiohankkeessa (European Secure Software-defined Radio) kehitetyn eurooppalaisen laajakaistaisen radioaaltomuodon tuotteistamisen aloittamisesta. Tilauksen mukaisesti tuotteistaminen aloitetaan tutkimustyöllä ja ESSOR-aaltomuodon porttauksella Suomen Puolustusvoimilla käytössä olevaan Bittium Tactical Wireless IP Network -ohjelmistoradiojärjestelmään.

Bittium on ollut mukana tammikuussa 2009 aloitetussa ESSOR-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää eurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa ja siten parantaa yhteistoimintakykyä maiden välisissä yhteisoperaatioissa. Nyt tehtävällä aaltomuodon porttaamisella kansalliseen ohjelmistoradiojärjestelmään mahdollistetaan ESSOR-hankkeen tavoitteiden mukainen järjestelmien yhteentoimivuus yhteisissä eurooppalaisissa operaatioissa.

Euroopan puolustusviraston alaisen ESSOR-hankkeen ensimmäinen vaihe on nyt päättynyt menestyksekkäästi. Eurooppalaisen laajakaistaisen radioaaltomuodon lisäksi siinä on tuotettu eurooppalainen ohjelmistoradioarkkitehtuurimäärittely. Ohjelmistoradioarkkitehtuuri perustuu Yhdysvaltain JTRS-ohjelman (Joint Tactical Radio System) Software Communications Architecture (SCA) arkkitehtuuriin. Tämän odotetaan muodostavan standardin kansainvälisissä operaatioissa ja kriisinhallinnan viranomaisyhteistyössä käytettäville radiojärjestelmille. ESSOR-hankkeen tavoitteena on, että ESSOR-aaltomuoto hyväksyttäisiin myös NATO:n laajakaistaisen aaltomuodon standardiksi. Bittiumin lisäksi ESSOR-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa olivat mukana Indra Espanjasta, Radmor Puolasta, Saab Ruotsista, Selex ES Italiasta ja Thales Communications & Security Ranskasta. Hankkeen toisesta vaiheesta neuvotellaan parhaillaan osapuolien kesken. Toisen vaiheen tärkeimpänä tavoitteena on järjestelmän operatiivisen suorituskyvyn saavuttaminen.

Puolustusvoimien käytössä oleva ja ESSOR-aaltomuodon alustana käytettävä Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Se on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on ohjelmistoradioteknologiaan perustuva taktinen reititin, joka on monikäyttöinen, helppo mukauttaa erilaisiin tarpeisiin ja ohjelmistoilla päivitettävissä tulevia tarpeita varten. Taktisella reitittimellä voidaan muodostaa vapaasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia tiedonsiirtoyhteyksiä. Järjestelmään kuuluvilla kolmen eri taajuusalueen radioyksiköillä voidaan muodostaa joustavasti erilaisia verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Puolustusvoimien hankinta käynnistyi syyskuussa 2011 solmitulla hankintasopimuksella sekä hankintasopimusta seuranneilla tuotetoimituksilla, jotka on aloitettu joulukuussa 2012 ja ovat jatkuneet heinäkuussa 2014 saadun lisätilauksen myötä.

Bittiumin nyt saama tilaus on arvoltaan 2,85 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Tilauksella ei ole merkittävää vaikutusta Bittiumin liikevaihtoon, liiketulokseen tai taloudelliseen asemaan, eikä tilaus muuta yhtiön tammi-syyskuu 2015 osavuosikatsauksessa 5.11.2015 julkistamaa vuotta 2015 koskevaa taloudellista näkymää.

Lisätietoja:

Jari Sankala
Myyntijohtaja
Puh. 040 344 3507
Email: defense(a)bittium.com

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2014 liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com