Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Bittium Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen

Lokakuu 28, 2015

Bittium Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 28.10.2015 klo 14:30

Bittium Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen

Koska Bittium Oyj:n ("Bittium" tai "Yhtiö") ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2015 päätöksellä tehty vapaaehtoinen julkinen ostotarjous Yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C ("Ostotarjous") on aiheuttanut muutoksia Yhtiön omistussuhteissa, Yhtiö tiedottaa Ostotarjouksen seurauksena tapahtuneet muutokset sen kymmenen suurimman osakkeenomistajan osalta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Ostotarjousta koskevassa tarjousasiakirjassa esitetyt Bittiumin kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistuksineen 18.9.2015.

Osakkeenomistaja Osakkeiden
lukumäärä
Osuus osakkeista
ja äänistä, %
1 Hulkko Juha 15.126.862 11,4
2 Hilden Kai 10.831.316 8,2
3 Veikkolainen Erkki 8.888.719 6,7
4 Harju Jukka 7.650.630 5,8
5 Halonen Eero 7.012.515 5,3
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 6.500.000 4,9
7 Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin sivukonttori 4.950.306 3,7
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4.387.344 3,3
9 Danska Bank Oyj 4.159.427 3,1
10 Nordea Pankki Suomi Oyj 2.899.707 2,2
Kymmenen suurinta yhteensä 72.406.826 54,5
Muut osakkeenomistajat 60.411.204 45,5
Yhteensä 132.818.030 100,0

Seuraavassa taulukossa on esitetty Bittiumin kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistuksineen Ostotarjouksen toteuttamisen ja osakkeiden mitätöinnin jälkeen 27.10.2015.

Osakkeenomistaja Osakkeiden
lukumäärä
Osuus osakkeista
ja äänistä, %
1 Harju Jukka 1.800.000 5,1
2 Hulkko Juha 1.700.000 4,8
3 Veikkolainen Erkki 1.500.000 4,2
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1.316.203 3,7
5 Nordea Pankki Suomi Oyj 969.161 2,7
6 Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt 914.517 2,6
7 Hilden Kai 658.000 1,8
8 Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond 600.000 1,7
9 Sijoitusrahasto Evli Suomi Select 550.000 1,5
10 Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin sivukonttori 523.974 1,5
Kymmenen suurinta yhteensä 10.531.855 29,6
Muut osakkeenomistajat 25.046.980 70,4
Yhteensä 35.578.835 100,0

Selvyyden vuoksi todetaan, että yllä oleva taulukko ei sisällä Yhtiön aiemmin tänään tiedottamaa osakkeenomistaja Jukka Harjun omistusosuuden muutosta, joka ei vielä ilmene yllä olevan taulukon pohjana olevassa osakasluettelossa.

Oulussa, 28.10.2015
Bittium Oyj

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Bittium Oyj
Puh. +358 40 344 5466

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja pitkäaikaista ja syvällistä radioteknologian osaamistaan. Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita eri toimialoilla toimiville asiakkailleen. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2014 liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com