Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Muutos Bittium Oyj:n osakkeiden ja optio-oikeuksien määrissä

Lokakuu 27, 2015

Muutos Bittium Oyj:n osakkeiden ja optio-oikeuksien määrissä


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 27.10.2015 klo 15:30

Muutos Bittium Oyj:n osakkeiden ja optio-oikeuksien määrissä

Bittium Oyj ("Bittium" tai "Yhtiö") on mitätöinyt omia osakkeitaan ("Osake") ja optio-oikeuksiaan 2008C ("Optio-oikeus") Yhtiön omista Osakkeista ja Optio-oikeuksista tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen ("Ostotarjous") toteuttamisen seurauksena.

Ennen Ostotarjouksen toteuttamista Yhtiössä oli 132.818.030 Osaketta ja 268.994 Optio-oikeutta. Ostotarjous hyväksyttiin 97.244.662 Osakkeen osalta, jotka edustavat noin 73,2 prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi Ostotarjous hyväksyttiin 166.694 Optio-oikeuden osalta, jotka edustavat noin 62,0 prosenttia Yhtiön kaikista Optio-oikeuksista.

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Ostotarjouksessa luovutettavat Osakkeet ja Optio-oikeudet mitätöityivät osana Ostotarjouksen toteuttamiskauppojen selvittämistä siten, että Osakkeet ja Optio-oikeudet eivät missään vaiheessa tulleet Yhtiön haltuun. Mitätöinti toteutettiin 97.239.195 Osakkeen ja 166.694 Optio-oikeuden osalta 27.10.2015. Osakkeiden ja Optio-oikeuksien mitätöinnin seurauksena Yhtiön jäljellä olevien Osakkeiden lukumäärä on 35.578.835 ja Yhtiön kaikkien jäljellä olevien Optio-oikeuksien lukumäärä on 102.300, joista 40.000 on vielä allokoimatta Yhtiön avainhenkilöille Optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti.

Ostotarjouksessa luovutettavista Osakkeista 5.467 Osakkeen selvitys ei toteutunut samassa aikataulussa muiden luovutettujen Osakkeiden selvityksen kanssa, eikä näitä Osakkeita ole vielä mitätöity. Mainitut 5.467 Osaketta tullaan mitätöimään myöhemmin niin pian kuin se on mahdollista.

Oulussa, 27.10.2015

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Bittium Oyj
Puh. +358 40 344 5466

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja pitkäaikaista ja syvällistä radioteknologian osaamistaan. Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita eri toimialoilla toimiville asiakkailleen. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2014 liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com