Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2017

Print Print this release
02. Maaliskuuta 2017

Bittium esittelee IoT-suunnittelu- ja tuotekehityspalveluitaan sekä Medical Technology -tuotteitaan Wearable Technology Show 2017 -messuilla

Lehdistötiedote

Vapaa julkaistavaksi 2.3.2017, kello 10.00

Bittium esittelee innovatiivisia IoT-suunnittelu- ja tuotekehityspalveluitaan sekä Medical Technology -tuotteitaan Wearable Technology Show 2017 -messuilla Lontoossa

Bittiumin puheenvuoro käsittelee puettavien sensoreiden hyödyntämistä terveydenhoidossa ja hyvinvoinnissa

Oulussa, 2.3.2017 – Bittium esittelee innovatiivisia IoT (Internet of Things) -suunnittelu- ja tuotekehityspalveluitaan sekä Medical Technology -tuotteitaan Wearable Technology Show -messuilla, jotka järjestetään ExCeLissä Lontoossa, Englannissa 7.–8. maaliskuuta 2017. Esiteltävät tuotteet ja ratkaisut ovat ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon suunnattu puettava laitealusta Bittium wearable platform for health monitoring, IoT- ja M2M (Machine-to-Machine) -ratkaisuihin liitettävissä oleva ohjelmistopaketti Bittium SafeMove OEM Toolkit, tietoturvallinen Bittium Tough Mobile –LTE-älypuhelin sekä sydämen etämonitorointiin tarkoitettu Faros-tuoteperhe ja pienikokoinen aivojen sähköistä toimintaa mittaava EEG-laite Brainstatus.

Bittiumilla on messujen terveydenhuoltoon suunnatussa osiossa puheenvuoro puettavien sensoreiden hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja hyvinvoinnissa: "Utilising wearable sensors in healthcare & well-being". Esityksessä tuodaan esiin henkisen hyvinvoinnin tärkeys fyysisen hyvinvoinnin ohella. Lisäksi puheenvuorossa kerrotaan kuinka näitä asioita voidaan sensoreiden avulla mitata ja analysoida, ja miten datan siirtoa pilveen voidaan parantaa uusien langattomien teknologioiden avulla. Puhujana on Bittiumin IoT-palvelujen myyntijohtaja Martti Perälä. Bittium osallistuu myös paneelikeskusteluun, jonka aiheena ovat digitaalisen terveydenhuollon tulevaisuuden innovaatiot: ”Future Innovations”. Asiantuntijapaneelissa keskustellaan siitä, mitkä tulevaisuuden innovaatiot ovat avainasemassa terveydentilan ja yleisen hyvinvoinnin parantamisessa ja monitoroinnissa sekä mitkä tulevaisuuden teknologiat voivat auttaa terveydenhuollon tehostamisessa. Bittiumin panelistina toimii asiantuntija Martti Savolainen. Lisäksi Bittiumin Connectivity-alueen tuotepäällikkö Mikko Niemi demonstroi Live demo -lavalla Bittiumin puettavan laitealustan ominaisuuksia.

Esitysten ajankohdat:

  • Paneelikeskustelu: ”Future Innovations”, Health 2.0 Innovation Theatre, 8.3.2017 klo 10.35–11.05, panelistina Martti Savolainen
  • Puheenvuoro: “Utilising wearable sensors in healthcare & well-being”, Healthcare 2.0 Innovation Stage, 8.3.2017 klo 11.30–11.55, puhujana Martti Perälä
  • Live demo: Bittium wearable platform for health monitoring -demonstraatio, Health Innovation Showcase Stage, 8.3.2017 klo 14.15–14.25, esittäjänä Mikko Niemi

Esiteltävät tuotteet ja palvelut:

  • Tuotekehityspalvelut: Bittium tarjoaa innovatiivisia suunnittelu- ja tuotekehityspalveluja asiakkaille, joiden vaatimuksena on kehittää räätälöityjä, tiettyä tarkoitusta varten rakennettuja IoT-laitteita toimialakohtaisten vaatimusten mukaisesti. Bittiumilla on vahva asiantuntemus järjestelmäsuunnittelusta, teknologiaintegraatiosta, langattomista radio- ja antenniteknologioista, sekä pienikokoisten, virrankulutukseltaan optimoitujen laitteiden kehityksestä. Bittiumin kilpailukyky näillä markkinoilla perustuu vahvaan teknologia- ja tietoturvaosaamiseen sekä luotettavuuteen ja laatuun. 
  • Bittium wearable platform for health monitoring on puettava laitealusta, johon on integroitu neljä sensoria: 3-akselinen kiihtyvyysanturi, optinen syke, ihon lämpötila sekä ihon sähkönjohtavuus. Näiden sensoreiden avulla voidaan mitata esimerkiksi henkilön stressitasoa, väsymystä sekä unen laatua. Laitealustan avulla voidaan helposti kehittää ja testata uusia terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin liittyviä tuotteita ja palveluja, kuten esimerkiksi potilaiden etävalvontaa tai ammattiajoon liittyviä sovelluksia.
  • Bittium Tough Mobile on tietoturvallinen ja lujatekoinen Android-pohjainen LTE-älypuhelin, jossa yhdistyvät viimeisimmät tietoturvaratkaisut ja kaupalliset laiteteknologiat. Bittium Tough Mobile -älypuhelimessa on erikoiskomponenteilla toteutettu tietoturva-alusta, joka mahdollistaa sekä asiakkaiden omien että kolmansien osapuolien tietoturvasovellusten integroimisen puhelimeen.
  • Bittium SafeMove OEM Toolkit on OEM-asiakkaille suunnattu ohjelmistopaketti, joka koostuu tietoliikenteen luotettavuutta ja tietoturvallisuutta parantavista komponenteista, laitehallinnan järjestelmästä sekä tiedon välityksen ja analytiikan työkaluista. Bittium SafeMove OEM Toolkitin avulla kumppanit voivat tietoturvallisesti, tehokkaasti ja nopeasti rakentaa tuotteita integroimalla Toolkitin ohjelmistokomponentit käyttöön joko yhdessä tai erikseen. SafeMove OEM Toolkitia voi hyödyntää teollisen internetin ja liikkuvan tietojenkäsittelyn ratkaisuissa sekä monikanavaisissa reitittimissä ja puettavissa älylaitteissa. Toolkit mahdollistaa IoT- ja M2M -ratkaisuissa tarvittavan helpon ja automatisoidun, mutta silti tietoturvallisen käyttöönoton (provisioning) ja laitehallinnan (device management). Sitä voi myös käyttää salaamaan IoT-laitteiden tietoliikennettä ja hallitsemaan salausavaimistoa. SafeMove Analytics mahdollistaa laitekannan tilan visuaalisen ja reaaliaikaisen seurannan sekä sensoripohjaisen mittadatan keräämisen, tietoturvallisen välittämisen ja analysoinnin.
  • Faros ECG Event ja Faros ECG Mobile ovat ohjelmistoratkaisuja sydämen etämonitorointiin, jossa Faros-laitteen sisäänrakennettujen rytmihäiriöiden tunnistusalgoritmien avulla tunnistetut sydämen rytmihäiriöt saadaan nopeasti ammattilaisten tutkittavaksi. Ratkaisut mahdollistavat potilaiden aikaisemman kotiuttamisen sekä entistäkin paremmat edellytykset reagoida mahdollisiin ilmeneviin rytmihäiriöihin nopeammin.
  • BrainStatus on langaton pienikokoinen EEG vahvistin, jota hyödynnetään yhdessä kertakäyttöisen, helposti ja nopeasti potilaalle puettavan BrainStatus-elektrodipannan kanssa muun muassa epilepsian ja aivohalvauksen tunnistamiseen. BrainStatus mahdollistaa nopean mittauksen toteuttamisen niin kenttäolosuhteissa kuin sairaalan sisällä, ja mahdollistaa näin potilaan hoitoprosessin nopeuttamisen.

Bittiumin tuotteisiin ja palveluihin voi tutustua messuilla osastolla B70.

Lisätietoja Bittium tuotteista ja palveluista löytyy www-sivuiltamme osoitteesta: www.bittium.com

Lisätietoja:

Klaus Mäntysaari
Connectivity-tuote- ja palvelualueen johtaja
Puh. 040 3443507
Email: sales1global(a)bittium.com

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. 10.11.2016 alkaen Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2016 liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,5 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com .