Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2018

Print Print this release
13. Helmikuuta 2018

Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Biosignals Oy on allekirjoittanut merkittävän sopimuksen räätälöityjen EKG-mittalaitteiden toimittamisesta

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 13.2.2018 kello 9.10

Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Biosignals Oy on allekirjoittanut sopimuksen räätälöityjen EKG-mittalaitteiden toimittamisesta johtavalle yhdysvaltalaiselle etämonitorointipalveluita tarjoavalle yritykselle

Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Biosignals Oy ja johtava yhdysvaltalainen etämonitorointipalveluita tarjoava yritys ovat tehneet kolme vuotta kattavan toimitussopimuksen, jonka mukaan Bittium toimittaa sydämen mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettuja Bittium Faros™ 360 ja räätälöityjä Bittium Faros™ 360 EKG-mittalaitteita. Lisäksi Bittium toimittaa Bittium Faros-mittalaitteiden kiinnittämiseen käytettäviä -kertakäyttöisiä tarraelektrodeja.

Toteutuessaan täysimääräisenä sopimuksen kokonaisarvo on 21 miljoonaa yhdysvaltain dollaria (noin 17,1 miljoonaa euroa helmikuun 12, 2018 valuuttakurssin mukaan). Bittiumin liikevaihto kertyy toimitusten etenemisen mukaan vuosien 2018, 2019, 2020 ja 2021 aikana tuotetoimitusten etenemisestä riippuen, ja niiden arvioidaan painottuvan vuoteen 2019 ja 2020. Tämä sopimus ei muuta yhtiön pitkän tähtäimen taloudellisia näkymiä (julkaistu 9.8.2017 yhtiön puolivuosikatsauksessa tammi-kesäkuu 2017). Bittium julkaisee vuoden 2017 tilinpäätöksen 22.2.2018, missä yhteydessä yhtiö julkaisee taloudelliset näkymät vuodelle 2018.

Sopimus sisältää tällaiselle räätälöintityötä sisältävälle toimitussopimukselle tyypillisiä ehtoja kuten aikataulu- ja laatuvaatimukset. Lisäksi sopimus tukee osapuolten välistä kehitysyhteistyötä. Bittium Faros 360 -laitteella on Yhdysvaltojen FDA:n viranomaishyväksyntä ja sopimuksen mukaan Bittium vastaa myös tulevan räätälöidyn Bittium Faros 360 -laitteen FDA hyväksynnästä. Sopimusehdot sisältävät yksinoikeudet Bittium Faros 360 -laitteille EKG monitorointipalveluiden osalta sairaalan ulkopuoliseen mittaamiseen Yhdysvalloissa.

”Sopimus on Bittiumille erittäin merkittävä päänavaus terveydenhuollon teknologian kilpailluilla ja kasvavilla vientimarkkinoilla. Sopimuksen myötä Bittiumilla on mahdollisuus kasvaa merkittäväksi liikuteltavien EKG-mittalaitteiden valmistajaksi ja toimittajaksi Yhdysvalloissa”, sanoo Hannu Huttunen, Bittium Oyj:n toimitusjohtaja.

Bittium Faros 360 on monipuolinen EKG-mittalaite, jota käytetään sydämen rytmihäiriöiden varhaiseen havaitsemiseen. Bittium Faros on erittäin pieni ja kevyt sekä mahdollistaa tarkat pitkäkestoiset EKG-mittaukset ja tallennukset, sydämen poikkeavien tapahtumien seurannan, sydämen etämonitoroinnin.

Oulussa, 13.2.2018

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Bittium Oyj

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Bittium Oyj
Puh. 040 344 3507


Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2016 liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,5 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Release (wkr0006.pdf)