Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2021

Print Print this release
29. Syyskuuta 2021

Bittium Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 29.9.2021 kello 16:15

Bittium Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus

Bittium Oyj on vastaanottanut 29.9.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Juha Hulkon 100%:sti omistama yhtiö Jbit Oy on ostanut 159 000 kappaletta Bittium Oyj:n osakkeita. Osakeoston toteutuksen yhteydessä Juha Hulkon yhteenlaskettu suora ja välillinen omistusosuus Bittium Oyj:n osakkeista ja äänistä ylitti 28.9.2021 viiden prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Juha Hulkon Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 28.9.2021 yhteensä 1 783 450 osaketta, joka vastaa 5,00 %:a Bittium Oyj:n koko osake- ja äänimäärästä. Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 35 702 264 kappaletta ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.

Juha Hulkon kokonaisosuus Bittium Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,00 % - 5,00 % 35 702 264
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) alle 5,00 % - alle 5,00 % 35 573 367

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja / osakelaji Suora Välillinen Suora Välillinen
AML (9:5) (AML 9:6 ja 9:7) (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009007264 1 419 370 Jbit Oy + Jtel Oy 3,98% 1,02%
364 080
A YHTEENSÄ 1 783 450 5,00%

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Juha Hulkko 3,98% - 1 419 370
Jtel Oy 0,57% - 205 080
Jbit Oy 0,45% - 159 000

Bittium Oyj:llä on yhteensä 35 702 264 osaketta. Bittium Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.

Oulussa, 29.9.2021

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
 

Lisätietoja:

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 5258

 

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2020 liikevaihto oli 78,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Release (wkr0006.pdf)