Vuoden 2023 näkymät

(Päivitetty 15.9.2023)

Päivitetty taloudellinen ohjaus vuodelle 2023

Bittium arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan samalla tasolla tai alempi kuin edellisvuonna (82,5 miljoonaa euroa vuonna 2022) ja liiketuloksen olevan alempi kuin edellisvuonna (0,3 miljoonaa euroa vuonna 2022). Vuoden 2023 kassavirran odotetaan olevan negatiivinen.

Aiempi taloudellinen ohjaus vuodelle 2023, julkaistu puolivuosikatsauksessa 4.8.2023

Bittium arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan parempi kuin edellisvuonna (82,5 miljoonaa euroa vuonna 2022, 0,3 miljoonaa euroa vuonna 2022). Vuoden 2023 kassavirran odotetaan olevan positiivinen.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet

Bittium tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja 10 prosentin liikevoittotasoa ja arvioi saavuttavansa nämä tavoitteet vuonna 2024.

Markkinanäkymät 2023

Maailmanlaajuinen häiriö elektronisten komponenttien saatavuudessa on vaikuttanut hidastavasti yhtiön liiketoiminnan ja myynnin kehittymiseen alkuvuoden aikana. Yhtiö arvioi, että markkinat ovat elpymässä, ja että komponenttipula väistyy vuoden 2023 aikana.

Bittiumin liikevaihdosta yhteensä noin 70 prosenttia kertyy tuotteista ja niihin liittyvistä järjestelmistä, ja komponenttien saatavuushäiriöstä johtuvat tuotetoimituksiin liittyvät epävarmuudet aiheuttavat merkittävää epävarmuutta Bittiumin liikevaihdon ja liiketuloksen kertymiseen vielä vuoden 2023 aikana.

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty yhtiön internetsivuilla markkinanäkymät.