Vuoden 2022 näkymät

(Päivitetty 29.4.2022)

Maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa ja koronaviruksen uusien varianttien leviäminen vaikuttavat merkittävästi globaaleilla markkinoilla. Bittiumin liikevaihdosta yli 70 prosenttia kertyy tuotteista ja niihin liittyvistä järjestelmistä ja tällä hetkellä vallitseva komponenttipula aiheuttaa merkittävää epävarmuutta Bittiumin tuoteliikevaihdon kehittymiseen vuoden 2022 aikana. Näistä epävarmuuksista johtuen yhtiö julkaisee tässä vaiheessa vuotta poikkeuksellisesti vain ensimmäisen vuosipuoliskon näkymän koko vuoden näkymien sijaan.

Bittium arvioi vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (39,7 miljoonaa euroa tammi-kesäkuu 2021) ja liiketuloksen olevan tappiollinen (liiketappio -0,7 miljoonaa euroa tammi-kesäkuu 2021). Vuoden toisen neljänneksen liiketuloksen odotetaan olevan positiivinen.

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin on esitetty yhtiön internetsivuilla markkinanäkymät.

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu laajemmin yhtiön internetsivuilla osoitteessa Riskit ja epävarmuustekijät.