Vuoden 2022 näkymät

(Päivitetty 21.10.2022)

Maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa on vaikuttanut merkittävästi Bittiumin kykyyn toimittaa tuotteita asiakkailleen kuluneen vuoden aikana. Osa taktisen viestinnän tuotetoimituksista on jo siirtynyt vuoden 2023 puolelle ja lääketieteen teknologiatuotteiden kysyntään ei ole pystytty täysin vastaamaan, sillä komponenttipulan takia kaikkia tuotteita ei ole voitu valmistaa. Bittiumin liikevaihdosta yhteensä noin 70 prosenttia kertyy tuotteista ja niihin liittyvistä järjestelmistä, ja tuotetoimituksiin liittyvät epävarmuudet aiheuttavat merkittävää epävarmuutta Bittiumin liikevaihdon ja liiketuloksen kertymiseen loppuvuoden 2022 aikana.

Bittium arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (86,9 miljoonaa euroa vuonna 2021). Vuoden 2022 liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen (3,2 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin on esitetty yhtiön internetsivuilla markkinanäkymät.

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu laajemmin yhtiön internetsivuilla osoitteessa Riskit ja epävarmuustekijät.