Vuoden 2022 näkymät

(Päivitetty 5.8.2022)

Maailman geopoliittinen tilanne, logistiikkaketjujen ongelmat, inflaatio ja heikkenevä talouskehitys luovat epävarmuutta tulevaisuudennäkymiin. Bittiumin liikevaihdosta noin 70 prosenttia kertyy tuotteista ja niihin liittyvistä järjestelmistä. Maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa aiheuttaa edelleen merkittävää epävarmuutta ja heikon näkyvyyden Bittiumin tuoteliikevaihdon ja liiketuloksen kehittymisessä loppuvuoden 2022 aikana.

Bittium arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (86,9 miljoonaa euroa vuonna 2021). Huolimatta siitä, että kolmannen vuosineljänneksen liiketuloksen odotetaan olevan negatiivinen, koko vuoden 2022 liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen (3,2 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin on esitetty yhtiön internetsivuilla markkinanäkymät.

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu laajemmin yhtiön internetsivuilla osoitteessa Riskit ja epävarmuustekijät.