Osakkeen historia ja päätöskurssien haku

Osakkeen historia

29.3.2021

Bittium Oyj:n hallitus päätti 24.3.2021 tiedotetulla tavalla suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osakepalkkioiden maksamista varten Yhtiön johtohenkilöille. Osakeannissa annetut uudet osakkeet, yhteensä 9 098 osaketta, on tänään 29.3.2021 rekisteröity kaupparekisteriin. Rekisteröinnin jälkeen Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 35 702 264 kappaletta. Nyt rekisteröidyt uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteiksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla 30.3.2021.

14.4.2016

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla on merkitty 28.1.2016 - 31.3.2016 välisenä aikana yhteensä 50.498 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 14.4.2016 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 15.4.2016 Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Bittium Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 35.693.166 osaketta.

23.3.2016

Bittium Oyj:n hallitus päätti 22.3.2016 yhtiökokouksen 15.4.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa olevien avainhenkilöiden palkitsemiseksi. Osakepalkkiona annettiin vastikkeetta 37.500 osaketta kahdeksalle hallituksen määrittämälle konsernin avainhenkilöille. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin ja kirjattiin osakkeiden saajien arvo-osuustileille 24.3.2016 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle 29.3.2016. Bittium Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 35.642.668 osaketta.

10.2.2016

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla on merkitty 1.12.2015 - 26.1.2016 välisenä aikana yhteensä 5.000 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 10.2.2016 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 11.2.2016 Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Bittium Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 35.605.168 osaketta.

11.12.2015

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla on merkitty 30.10.2015 - 30.11.2015 välisenä aikana yhteensä 1.800 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 11.12.2015 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 14.12.2015 Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Bittium Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 35.600.168 osaketta.

4.11.2015

Bittium Oyj:n vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena toteutettiin 97.239.195 osakkeen ja 166.694 optio-oikeuden mitätöinti 27.10.2015. Ostotarjouksessa luovutetuista osakkeista 5.467 osakkeen selvitys ei toteutunut samassa aikataulussa, minkä vuoksi näitä osakkeita ei mitätöity 27.10.2015. Mainitut 5.467 osaketta on mitätöity 4.11.2015. Osakkeiden mitätöinnin seurauksena yhtiön jäljellä olevien osakkeiden lukumäärä on 35.598.368.

29.10.2015

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla on merkitty 2.9.2015 - 14.10.2015 välisenä aikana yhteensä 25.000 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 29.10.2015 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 30.10.2015 Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Bittium Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 35.603.835 osaketta.

27.10.2015

Bittium Oyj:n vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena toteutettiin 97.239.195 osakkeen ja 166.694 optio-oikeuden mitätöinti. Osakkeiden ja optio-oikeuksien mitätöinnin seurauksena yhtiön jäljellä olevien osakkeiden lukumäärä on 35.578.835 ja yhtiön kaikkien jäljellä olevien optio-oikeuksien lukumäärä on 102.300.

1.9.2015

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla on merkitty 26.6.2015 - 17.8.2015 välisenä aikana yhteensä 277.005 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 1.9.2015 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 2.9.2015 Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Bittium Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 132.818.030 osaketta.

1.7.2015

Elektrobit Oyj myi Automotive-liiketoimintansa ja Elektrobit-nimensä Continental AG:lle 1.7.2015 ja vaihtoi samalla nimensä Bittium Oyj:ksi. Osakkeen kaupankäyntitunnus muuttuu EBC1V:stä BITTI:ksi 2.7.2015.

24.4.2015

Elektrobit Oyj:n (EB) vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla on merkitty 16.4.2015 - 8.6.2015 välisenä aikana yhteensä 281.001 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 24.6.2015 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 25.6.2015 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 132.541.025 osaketta.

Osakkeen historia kokonaisuudessaan.

Osakkeen päätöskurssien haku