Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2024

Print Print this release
26. Helmikuuta 2024

Sisäpiiritieto: Bittium Oyj:n tytäryhtiön Bittium Wireless Oy:n johtama konsortio ja Lockheed Martin allekirjoittivat raamisopimuksen taktisten verkkojen tilannekuvan kehittämiseksi

Bittium Oyj
Sisäpiiritieto

Sisäpiiritieto: Bittium Oyj:n tytäryhtiön Bittium Wireless Oy:n johtama konsortio ja Lockheed Martin allekirjoittivat raamisopimuksen taktisten verkkojen tilannekuvan kehittämiseksi

Raamisopimus on allekirjoitettu osana Suomen F-35-hävittäjähankinnan epäsuoraa teollista yhteistyötä

Bittium Oyj:n pörssitiedote 26.2.2024 kello 22.00

Bittium Oyj:n tytäryhtiön Bittium Wireless Oy:n johtaman tutkimus- ja yrityskonsortion jäsenet ovat allekirjoittaneet F-35-hävittäjähankintaan liittyvän epäsuoran teollisen yhteistyön raamisopimuksen yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin kanssa. Kolmevuotisessa projektissa konsortion jäsenet ja Lockheed Martin tulevat yhdessä kehittämään menetelmiä ja kyvykkyyksiä spektrinhallintaan, mikä parantaa kyvykkyyttä taktisen tilannekuvan muodostamisessa. Bittiumin vetämän konsortion muut jäsenet ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja teknologisia ratkaisuja muun muassa avaruustoimialalle tarjoava Huld Oy. Raamisopimus koskee vuosia 2024–2026 ja sen kokonaisarvo on noin 3,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria jakautuen konsortion jäsenyritysten kesken suhteessa tehtyyn työmäärään.

Projektin tavoitteena on kehittää tiedonsiirtokyvykkyyksiä taistelukentällä eri olosuhteissa, muun muassa kehittämällä eri ilmiöiden havainnointi- ja tunnistamiskykyä, mikä vaikuttaa spektrin hallinnan ja tilannekuvan luomiseen. Projektin avulla tullaan kehittämään Bittiumin taktisen langattoman runkoverkon Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) ja Bittium Tough SDR -kenttäradioiden taistelunkestävyyttä. Yhteistyöstä hyötyy myös Puolustusvoimat, joiden käytössä olevien tuotteitten suorituskyky paranee uusien toiminnallisuuksien avulla.

”Yhteistyön käynnistyminen Lockheed Martinin kanssa on tärkeä askel Bittiumille tarjoten meille mahdollisuuden kehittää jo ennestään vahvaa osaamistamme taktisessa tiedonsiirrossa yhteistyössä kansainvälisen puolustusmarkkinan toimijoiden kanssa. Kehitysprojekti vahvistaa meidän taktisten viestintäjärjestelmien tiedonsiirtokapasiteettia entisestään vaativissa taistelutilanteissa. Konsortion vetovastuu on merkittävä Bittiumin Defense & Security -liiketoimintasegmentin kansainvälistymisstrategiassa tarjoten hyvän lähtökohdan myös muille mahdollisille yhteistyöhankkeille tulevaisuudessa”, sanoo Defense & Security -liiketoimintasegmentin johtaja Tommi Kangas.

Epäsuorien teollisten yhteistyöhankkeiden kautta Lockheed Martin rakentaa paikallisten yritysten kanssa toimialakumppanuuksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia kehittää ja edistää kansainvälistä yhteistyötä pitkälle tulevaisuuteen.


Oulussa, 26.2.2024

Bittium Oyj
Johan Westermarck
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Tommi Kangas
Johtaja, Defense & Security -liiketoimintasegmentti
Puh: 040 344 2789 (konserniviestintä)

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2023 liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa ja liiketulos -4,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Sisäpiiritieto: Bittium Oyj:n tytäryhtiön Bittium Wireless Oy:n johtama konsortio ja Lockheed Martin allekirjoittivat raamisopimuksen taktisten verkkojen tilannekuvan kehittämiseksi (wkr0006.pdf)