Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2024

Print Print this release
31. Tammikuuta 2024

Bittium Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 koskien tilintarkastajan valintaa

Bittium Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Bittium Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 koskien tilintarkastajan valintaa

Bittium Oyj:n pörssitiedote 31.1.2024 kello 16:00

Bittium Oyj:n hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta 10.4.2024 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastuksen kilpailuttamisen perusteella tilikaudelle 2024 yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Jos PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Bittiumin tilintarkastajaksi, sen ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Sami Posti. PricewaterhouseCoopers Oy toimii myös yhtiön tilikaudelta 2024 laadittavan kestävyysraportoinnin varmentajana.

Tarkastusvaliokunnan suositus hallitukselle

Bittium Oyj:n tarkastusvaliokunta on järjestänyt tilintarkastuksen kilpailutuksen tilikauden 2024 tilintarkastusta koskien ja valmistellut suosituksensa koskien tilintarkastajan valintaa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti.

Tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarkastusvaliokunnan on annettava Bittium Oyj:n hallitukselle suosituksensa ehdotukseksi tilintarkastusyhteisön valitsemiseksi. Tilintarkastusasetuksen mukaisesti tarkastusvaliokunnan on ilmoitettava kaksi vaihtoehtoa tilintarkastustoimeksiantoa varten ja perusteltava, mitä vaihtoehtoa se pitää etusijalla.

Tarkastusvaliokunta on saanut kilpailutuksessa kolme tarjousta. Valiokunta on arvioinut ehdokkaita useiden valintakriteerien perusteella, joita olivat muun muassa toimialatuntemus, tilintarkastuksen laatu ja teknologian hyödyntäminen tarkastuksessa, tilintarkastustiimin kokemus sekä palkkion kilpailukykyisyys. Valiokunta on määrittänyt PricewaterhouseCoopers Oy:n parhaaksi ehdokkaaksi yhtiön tilintarkastustoimeksiannolle.

Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimuslauseketta, jolla varsinaisen yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Tilikaudelta 2024 laadittavan kestävyysraportoinnin varmentaminen

Tilintarkastuksen kilpailutuksen yhteydessä tarkastusvaliokunta on varmistanut, että sen tilintarkastajaksi suosittelemalla PricewaterhouseCoopers Oy:llä on edellytykset saada EU:n kestävyysraportointidirektiivin (EU 2022/2464, CSRD) voimaansaattamisesta annetussa hallituksen esityksessä (HE 20/2023) edellytetty kestävyysraportointitarkastajan erikoispätevyys voidakseen toimia myös yhtiön tilikaudelta 2024 laadittavan kestävyysraportoinnin varmentajana.


Oulussa, 31.1.2024

Bittium Oyj
Hallitus
 

Lisätietoja:

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 2789 (konserniviestintä)


Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2022 liikevaihto oli 82,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Bittium Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 koskien tilintarkastajan valintaa (wkr0006.pdf)