Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2023

Print Print this release
22. Joulukuuta 2023

Korjaus tiedotteeseen: Bittium Oyj aloittaa uuteen segmenttirakenteeseen pohjautuvan talousraportoinnin 1.1.2024

Bittium Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Korjaus tiedotteeseen: Bittium Oyj aloittaa uuteen segmenttirakenteeseen pohjautuvan talousraportoinnin 1.1.2024

Bittium Oyj:n pörssitiedote 22.12.2023 kello 10:30

Bittium Oyj tiedotti eilen hallituksen päätöksestä aloittaa uuteen segmenttirakenteeseen pohjautuvan talousraportoinnin 1.1.2024. Tiedotteessa kerrottiin uuden muodostettavan Konsernitoiminnot-segmentin toiminnasta, ja että segmentti tuottaa palveluita yhtiön kolmelle Liiketoimintasegmentille. Liiketoimintasegmentit maksavat tästä palvelusta palvelumaksua Konsernitoiminnot-segmentille suhteessa kunkin Liiketoimintasegmentin henkilöstömäärään, eikä suhteessa kunkin Liiketoimintasegmentin liikevaihtoon, kuten eilisessä tiedotteessa virheellisesti kerrottiin. Palvelumaksu siis jaetaan Liiketoimintasegmenteille suhteessa niiden henkilöstömäärään.

Alla korjattu tiedote kokonaisuutenaan:

Bittium Oyj aloittaa uuteen segmenttirakenteeseen pohjautuvan talousraportoinnin 1.1.2024

Bittium Oyj:n hallitus on 21.12.2023 päättänyt, että yhtiö aloittaa uuteen segmenttirakenteeseen pohjautuvaan talousraportoinnin 1.1.2024 alkaen. Uusi segmenttiraportointi perustuu yhtiön 30.10.2023 päivitettyyn strategiaan. Uudessa raportointimallissa raportoitavia segmenttejä tulee olemaan neljä: yhtiön aiemmin julkistamat kolme liiketoimintasegmenttiä ja lisäksi yhtiö on päättänyt eriyttää Konsernitoiminnot erilliseksi, neljänneksi segmentiksi. Aiemmin Bittiumin liiketoiminta on tapahtunut yhdessä segmentissä, ja yhtiö on raportoinut vain yhtä segmenttiä talousraportoinnissaan. Uuteen raportointirakenteeseen siirtymisen tavoitteena on parantaa läpinäkyvyyttä yhtiön liiketoimintasegmentteihin ja niiden kehitykseen.

Raportoitavat liiketoimintasegmentit ovat:

  • biosignaalien mittaamiseen ja etämonitorointiin keskittyvä Medical,
  • puolustus- ja viranomaismarkkinoille tuotteita ja palveluita tarjoava Defense & Security, ja
  • tuotekehityspalveluja sekä langattomia sulautettuja ratkaisuja tarjoava Engineering Services.

Bittium on kuluneiden kahden vuoden aikana vahvistanut liiketoimintojaan entistä itsenäisemmiksi mahdollistaakseen itsenäisten segmenttien muodostamisen. Osana tätä yhtiö on uudelleenorganisoinut koko konsernin toimintaa siirtämällä muun muassa aiemmin yhteisesti keskitetyt konsernitoiminnot suurelta osin liiketoimintasegmentteihin kunkin segmentin tarpeiden mukaisesti. Samassa yhteydessä yhtiö kävi läpi merkittävät muutosneuvottelut tuotannollisista, taloudellisista sekä uudelleenorganisoitumisesta johtuvista syistä.

Uusi raportoitava Konsernitoiminnot-segmentti sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden ja pörssilistaukseen liittyvät toiminnot, sekä konsernin omistamien toimitilojen vuokraamisen. Konsernitoiminnot veloittaa konsernin omistamista toimitiloista vuokraa liiketoimintasegmenteiltä. Tämän lisäksi Konsernitoiminnot tuottaa liiketoimintasegmenteille yhteisiä palveluita, jotka ovat perusteltua hoitaa keskitetysti. Näistä palveluista liiketoimintasegmentit maksavat palvelumaksua suhteessa segmenttien henkilöstömäärään. Konsernitoiminnoista vastaavat toimitusjohtaja, talousjohtaja, kehitysjohtaja, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, sekä lakiasiainjohtaja. Yhteensä konsernitoiminnoissa on noin 50 henkilöä.

Uusien segmenttien raportoitavat taloudelliset tunnusluvut ovat liikevaihto, käyttökate, käyttökate prosenttia liikevaihdosta, liiketulos, liiketulos prosenttia liikevaihdosta, T&K-investoinnit, aktivoidut T&K-investoinnit, uudet tilaukset ja tilauskanta sekä henkilöstön määrä. Ensimmäinen uuteen segmenttijakoon pohjautuva raportti, Bittiumin liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2024, julkaistaan 26.4.2024 kello 8:00. Oikaistut vuoden 2023 vertailutiedot julkaistaan tässä liiketoimintakatsauksessa.

Tässä yhteydessä 14.8.2023 Defense & Security -liiketoimintasegmentin johtoon väliaikaisesti nimitetyn Tommi Kankaan ja Engineering Services -liiketoimintasegmentin johtoon väliaikaisesti nimitetyn Jari Ingetin nimitysten väliaikaisuus päättyy molempien jatkaessa tehtävissään kyseisten liiketoimintasegmenttien johtajina ja Bittium Oyj:n johtoryhmän jäseninä. Bittium Oyj:n johtoryhmän 21.12.2023 alkaen muodostavat toimitusjohtaja Johan Westermarck, talousjohtaja Antti Keränen, lakiasiainjohtaja Kari Jokela, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Karoliina Malmi, kehitysjohtaja Laura Kauppinen sekä liiketoimintasegmenttien johtajat Antti Näykki (Medical -liiketoimintasegmentti), Tommi Kangas (Defense & Security -liiketoimintasegmentti) ja Jari Inget (Engineering Services -liiketoimintasegmentti).


Oulussa, 22.12.2023

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Johan Westermarck
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 2789 (konserniviestintä)


Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2022 liikevaihto oli 82,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Korjaus tiedotteeseen: Bittium Oyj aloittaa uuteen segmenttirakenteeseen pohjautuvan talousraportoinnin 1.1.2024 (wkr0006.pdf)