Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2023

Print Print this release
20. Joulukuuta 2023

Bittium toimittaa Puolustusvoimille Bittium TAC WIN™ -järjestelmän tuotteita ja Bittium Tough Comnode™ -kommunikaatiolaitteita taktiseen tiedonsiirtoon

Bittium Oyj
Lehdistötiedote

Bittium toimittaa Puolustusvoimille Bittium TAC WIN™ -järjestelmän tuotteita ja Bittium Tough Comnode™ -kommunikaatiolaitteita taktiseen tiedonsiirtoon

Bittium Oyj:n lehdistötiedote 20.12.2023 kello 17:00

Bittium on saanut Puolustusvoimilta tilauksen Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista ja Bittium Tough Comnode™ -kommunikaatiolaitteista ja niihin liittyvistä lisävarusteista. Tuotteet tulevat kaikkien Puolustusvoimien joukkojen käyttöön ja ne tukevat taistelutapaa, jossa joukkojen liikkuvuus ja johtaminen liikkeestä sekä tehokkaat viestiyhteydet ovat avainasemassa.

Tilaus perustuu Bittiumin ja Puolustusvoimien väliseen puitesopimukseen Bittium TAC WIN -järjestelmän tuotteiden ja Bittium Tough Comnode -kommunikaatiolaitteiden ja niihin liittyvien lisävarusteiden hankinnasta. Bittium tiedotti puitesopimuksen allekirjoituksesta 14.11.2023. Puitesopimus koskee vuosia 2023–2028 ja on enimmäisarvoltaan 51,6 miljoonaa euroa. Puitesopimuksen mukaisesti Puolustusvoimat tekee tuotteista erilliset tilaukset useassa erässä puitesopimuksen voimassaoloaikana.

Nyt saatu tilaus on arvoltaan noin 3,7 miljoonaa euroa.  Tilauksen mukaiset tuotetoimitukset aloitetaan vuoden 2023 aikana.

Bittium Tactical Wireless IP Network™

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET- (Mobile Ad Hoc Network), linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen ja ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.

Lisätietoja Bittium TAC WIN -järjestelmästä ja siihen kuuluvista tuotteista: https://www.bittium.com/tactical-communications/bittium-tactical-wireless-ip-network .

Bittium Tough Comnode™

Monipuolinen Bittium Tough Comnode -laite täyttää liikkuvien joukkojen tiedonsiirron tarpeita muun muassa VoIP-puhelimena, IP-reitittimenä ja SHDSL-toistimena. Tough Comnode on lujatekoinen, helppo asentaa erilaisiin käyttöympäristöihin ja soveltuu myös sotilaan kannettavaksi taistelukentällä. Se on yhteensopiva laajakaistaiseen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän ja Bittium Tough SDR™ -radioiden kanssa ja tarjoaa monipuoliset liityntämahdollisuudet myös kolmannen osapuolen laitteisiin ja järjestelmiin. Tough Comnode -laite mahdollistaa myös vanhemman teknologian kenttäradioiden liittämisen osaksi IP-pohjaista taktista kommunikaatiojärjestelmää (Radio over IP, RoIP).

Lisätietoja Bittium Tough Comnode -laitteesta: https://www.bittium.com/tactical-communications/bittium-tough-comnode


Lisätietoja:

Tommi Kangas
Defense & Security -liiketoimintasegmentin johtaja
Puh. 040 344 2789 (konserniviestintä)
Sähköposti: defense(a)bittium.com

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium – Defense & Security

Bittium on luotettava suomalainen yritys, jolla on yli 35 vuoden kokemus edistyksellisistä radioviestintäteknologioista. Puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille Bittium tarjoaa moderneimmat ja suorituskykyisimmät tuotteet ja ratkaisut taktiseen tiedonsiirtoon ja tietoturvalliseen viestintään. Taktisen tiedonsiirron tuotteet ja ratkaisut mahdollistavat laajakaistaisen puheen ja tiedonsiirron kaikille joukoille taistelukentällä. Tietoturvalliseen viestintään Bittium tarjoaa luotettavat ja sertifioidut mobiililaitteet ja kyberturvallisuusratkaisut aina LUOTTAMUKSELLINEN-tasolle asti. Bittiumin vuoden 2022 liikevaihto oli 82,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com