Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2023

Print Print this release
14. Marraskuuta 2023

Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Wireless Oy ja Puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen tuotteiden hankinnasta

Bittium Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Wireless Oy ja Puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen tuotteiden hankinnasta

Bittium Oyj:n pörssitiedote 14.11.2023 kello 13.30

Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Wireless Oy ja Puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteiden ja Bittium Tough Comnode™ -kommunikaatiolaitteiden ja niihin liittyvien lisävarusteiden hankinnasta. Puitesopimus koskee vuosia 2023–2028 ja puitesopimuksen mukaiset tuotteet tulevat Puolustusvoimien kaikkien joukkojen käyttöön. Puitesopimus on enimmäisarvoltaan 51,6 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta) ja sopimuksen mukaisesti Puolustusvoimat tulee tekemään erilliset tuotetilaukset useassa erässä puitesopimuksen voimassaoloaikana. Puitesopimus ei muuta Bittiumin vuotta 2023 koskevaa taloudellista ohjeistusta (päivitetty 15.9.2023).

”Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa on Bittiumille erittäin merkittävä koko taktisen tiedonsiirron tuoteportfolion kehittämisessä ja tämä puitesopimus vahvistaa yhteistyön jatkumisen myös tulevina vuosina. Bittiumin taktinen runkoverkko ja sen tuotteet mahdollistavat ajantasaisen tilannetiedon jakamisen, mikä tukee modernia liikkuvien joukkojen johtamistapaa”, toteaa Johan Westermarck, Bittium Oyj:n toimitusjohtaja.

Bittium kertoi 27.10.2023 pörssitiedotteella puolustusministeri Antti Häkkäsen valtuuttaneen Puolustusvoimat tekemään puitesopimuksen Bittium Wireless Oy:n kanssa Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteiden ja Bittium Tough Comnode -kommunikaatiolaitteiden ja niihin liittyvien lisävarusteiden hankinnasta.

Aiempi Bittiumin ja Suomen Puolustusvoimien välinen puitesopimus TAC WIN -järjestelmän tuotteista koski vuosia 2021–2024 ja oli kokonaisarvoltaan enimmäisarvoltaan noin 30 miljoonaa euroa, ja puitesopimus Tough Comnode -laitteista koski vuosia 2018–2022 ja oli enimmäisarvoltaan 8,3 miljoonaa euroa. Molempien puitesopimusten mukaiset enimmäistilausmäärät ovat toteutuneet täysimääräisinä.

Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) on erittäin suorituskykyinen tiedonsiirtojärjestelmä erilaisiin käyttötapauksiin tarjoten laajakaistaisen IP-yhteyden liikkuviin viestiasemiin ja johtamispaikkoihin. Järjestelmä tukee taistelutapaa, jossa joukkojen liikkuvuus ja johtaminen liikkeestä sekä tehokkaat viestiyhteydet ovat avainasemassa. Taistelunkestävä ja modulaarinen järjestelmä on Puolustusvoimien kaikkien joukkojen käytössä.

Monipuolisella Bittium Tough Comnode™ -kommunikaatiolaitteella täytetään joukkojen tiedonsiirron tarpeita muun muassa VoIP-puhelimena (Voice over IP), IP-reitittimenä (Internet Protocol) ja SHDSL-toistimena (Symmetrical High-speed Digital Subscriber Line). Laitteita on kaikkien Puolustusvoimien joukkojen käytössä.


Oulussa, 14.11.2023

Bittium Oyj
Johan Westermarck
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Tommi Kangas
Defense & Security -liiketoimintayksikön johtaja
Puh. 040 344 2789 (konserniviestintä)


Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2022 liikevaihto oli 82,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Bittium Tactical Wireless IP Network™

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen ja ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.

Lisätietoja: https://www.bittium.com/tactical-communications/bittium-tactical-wireless-ip-network

Bittium Tough Comnode™

Monipuolinen Bittium Tough Comnode -laite täyttää liikkuvien joukkojen tiedonsiirron tarpeita muun muassa VoIP-puhelimena, IP-reitittimenä ja SHDSL-toistimena. Tough Comnode on lujatekoinen, helppo asentaa erilaisiin käyttöympäristöihin ja soveltuu myös sotilaan kannettavaksi taistelukentällä. Se on yhteensopiva laajakaistaiseen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän ja Bittium Tough SDR™ -radioiden kanssa ja tarjoaa monipuoliset liityntämahdollisuudet myös kolmannen osapuolen laitteisiin ja järjestelmiin. Tough Comnode -laite mahdollistaa myös vanhemman teknologian kenttäradioiden liittämisen osaksi IP-pohjaista taktista kommunikaatiojärjestelmää (Radio over IP, RoIP).

Lisätietoja: https://www.bittium.com/tactical-communications/bittium-tough-comnode

Tiedostot
Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Wireless Oy ja Puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen tuotteiden hankinnasta (wkr0006.pdf)