Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2023

Print Print this release
27. Lokakuuta 2023

Sisäpiiritieto: Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Wireless Oy ja Puolustusvoimat valmistelevat puitesopimusta taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetuista tuotteista

Bittium Oyj
Sisäpiiritieto

Sisäpiiritieto: Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Wireless Oy ja Puolustusvoimat valmistelevat puitesopimusta taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetuista tuotteista

Bittium Oyj:n pörssitiedote 27.10.2023 kello 15.00

Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut Puolustusvoimat tekemään puitesopimuksen Bittium Wireless Oy:n kanssa Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteiden ja Bittium Tough Comnode™ -kommunikaatiolaitteiden ja niihin liittyvien lisävarusteiden hankinnasta. Puitesopimus tulisi koskemaan vuosia 2023–2028 ja puitesopimuksen mukaiset tuotteet tulisivat kaikkien kolmen puolustushaaran käyttöön. Puitesopimusta koskeva hankintavaltuutus tulisi olemaan enimmäisarvoltaan 51,6 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Puitesopimuksen perusteella Puolustusvoimat tulisi tekemään erilliset tilaukset useassa erässä puitesopimuksen voimassaoloaikana. Puitesopimus ei tule muuttamaan Bittiumin vuotta 2023 koskevaa taloudellista ohjeistusta (päivitetty 15.9.2023).

Aiempi Bittiumin ja Suomen Puolustusvoimien välinen puitesopimus TAC WIN -järjestelmän tuotteista koski vuosia 2021–2024 ja oli kokonaisarvoltaan enimmäisarvoltaan noin 30 miljoonaa euroa, ja puitesopimus Tough Comnode -laitteista koski vuosia 2018–2022 ja oli enimmäisarvoltaan 8,3 miljoonaa euroa. Molempien puitesopimusten mukaiset enimmäistilausmäärät ovat toteutuneet täysimääräisinä.

Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) on erittäin suorituskykyinen tiedonsiirtojärjestelmä puolustusvoimien erilaisiin käyttötapauksiin tarjoten laajakaistaisen IP-yhteyden liikkuviin viestiasemiin ja johtamispaikkoihin. Järjestelmä tukee Puolustusvoimien taistelutapaa, jossa joukkojen liikkuvuus ja johtaminen liikkeestä sekä tehokkaat viestiyhteydet ovat avainasemassa. Taistelunkestävä ja modulaarinen järjestelmä on Puolustusvoimien kaikkien kolmen puolustushaaran käytössä.

Monipuolisella Bittium Tough Comnode™ -kommunikaatiolaitteella täytetään Puolustusvoimien liikkuvien joukkojen tiedonsiirron tarpeita muun muassa VoIP-puhelimena (Voice over IP), IP-reitittimenä (Internet Protocol) ja SHDSL-toistimena (Symmetrical High-speed Digital Subscriber Line). Laitteita on kaikkien kolmen puolustushaaran käytössä.


Oulussa, 27.10.2023

Bittium Oyj
Johan Westermarck
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Tommi Kangas
Defense & Security -liiketoimintayksikön johtaja
Puh. 040 344 3507


Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2022 liikevaihto oli 82,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Bittium Tactical Wireless IP Network™

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen ja ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.

Lisätietoja: https://www.bittium.com/tactical-communications/bittium-tactical-wireless-ip-network

Bittium Tough Comnode™

Monipuolinen Bittium Tough Comnode -laite täyttää liikkuvien joukkojen tiedonsiirron tarpeita muun muassa VoIP-puhelimena, IP-reitittimenä ja SHDSL-toistimena. Tough Comnode on lujatekoinen, helppo asentaa erilaisiin käyttöympäristöihin ja soveltuu myös sotilaan kannettavaksi taistelukentällä. Se on yhteensopiva laajakaistaiseen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän ja Bittium Tough SDR™ -radioiden kanssa ja tarjoaa monipuoliset liityntämahdollisuudet myös kolmannen osapuolen laitteisiin ja järjestelmiin. Tough Comnode -laite mahdollistaa myös vanhemman teknologian kenttäradioiden liittämisen osaksi IP-pohjaista taktista kommunikaatiojärjestelmää (Radio over IP, RoIP).

Lisätietoja: https://www.bittium.com/tactical-communications/bittium-tough-comnode

Tiedostot
Sisäpiiritieto: Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Wireless Oy ja Puolustusvoimat valmistelevat puitesopimusta taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetuista tuotteista (wkr0006.pdf)