Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2023

Print Print this release
20. Lokakuuta 2023

Bittium Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023

Bittium Oyj
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Bittium Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023

Bittium Oyj:n pörssitiedote 20.10.2023 kello 08.00
 

Kolmas vuosineljännes hieman edellisvuotta parempi, käynnistetyt toimenpiteet yhtiön kehittämiseksi etenevät

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Yhteenveto heinä-syyskuu 2023

 • Liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia edellisvuodesta ja oli 13,9 miljoonaa euroa (13,8 miljoonaa euroa).
 • Tuotepohjainen liikevaihto oli 7,6 miljoonaa euroa (9,3 miljoonaa euroa), josta Medical Technologies -tuotteiden osuus oli 5,3 miljoonaa euroa (6,2 miljoonaa euroa) ja Defense & Security -tuotteiden osuus oli 2,3 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta oli 54,9 prosenttia (67,3 prosenttia).
 • Palvelupohjainen liikevaihto oli 6,3 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa), josta Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelujen liiketoiminnan osuus 3,8 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa). Palvelupohjaisen liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta oli 45,1 prosenttia (32,7 prosenttia).
 • Käyttökate oli 0,3 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).
 • Liiketulos oli -2,1 miljoonaa euroa (-2,4 miljoonaa euroa).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 5,2 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa).
 • Nettokassavirta oli 2,9 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa).

Yhteenveto tammi-syyskuu 2023

 • Liikevaihto laski 9,7 prosenttia edellisvuodesta ja oli 49,5 miljoonaa euroa (54,8 miljoonaa euroa).
 • Tuotepohjainen liikevaihto oli 29,0 miljoonaa euroa (36,5 miljoonaa euroa), josta Medical Technologies -tuotteiden osuus 16,4 miljoonaa euroa (17,4 miljoonaa euroa) ja Defense & Security -tuotteiden osuus 12,6 miljoonaa euroa (19,0 miljoonaa euroa). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta oli 58,6 prosenttia (66,5 prosenttia).
 • Palvelupohjainen liikevaihto oli 20,5 miljoonaa euroa (18,4 miljoonaa euroa), josta Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelujen liiketoiminnan osuus 12,7 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa). Palvelupohjaisen liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta oli 41,4 prosenttia (33,5 prosenttia).
 • Käyttökate oli 1,9 miljoonaa euroa (5,2 miljoonaa euroa).
 • Liiketulos oli -5,3 miljoonaa euroa (-2,6 miljoonaa euroa).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 0,6 miljoonaa euroa (8,0 miljoonaa euroa).
 • Nettokassavirta oli -9,4 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa)
 • Tilauskanta oli 25,3 miljoonaa euroa (24,8 miljoonaa euroa).
   

Bittiumin toimitusjohtaja Johan Westermarck

Vuoden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta ja oli 13,9 miljoonaa euroa. Liiketulos parani myös hieman, mutta jäi 2,1 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Liiketuloksen kehittymiseen vaikutti negatiivisesti vertailuajankohtaa heikompi myyntikateprosentti, mutta toisaalta yhtiön kiinteät kulut jäivät pienemmiksi edellisvuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 25,3 miljoonaa euroa.

Tuotepohjainen liikevaihto laski vuoden kolmannella neljänneksellä -17,8 prosenttia edellisvuodesta ja oli 7,6 miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat terveysteknologiatuotteiden alhaisempi myynti ja taktisten kommunikaatiotuotteiden tilausten syklisyys ja siitä johtuva toimitusten ajoittuminen. Palvelupohjainen liikevaihto kasvoi 39,2 prosenttia edellisvuodesta ja oli 6,3 miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuun kehitys oli heikko. Liikevaihto laski 9,7 prosenttia edellisvuodesta ja liiketulos oli -5,3 miljoonaa euroa. Alensimme syykuussa koko vuotta koskevaa taloudellista ohjaustamme. Keskeisimpänä syynä liikevaihdon ja liiketuloksen laskulle olivat ennakoitua hitaammin ja pienemmällä volyymillä toteutuvat taktisen kommunikaatiotuotteiden ja tietoturvallisten ratkaisujen toimitusmäärät.

Negatiivisesta liiketuloksesta huolimatta kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan kassavirta oli 5,2 miljoonaa euroa positiivinen nettokäyttöpääoman muutoksen ansiosta ja nettokassavirta oli 2,9 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun liiketoiminnan kassavirta oli 0,6 miljoonaa euroa, mutta investointien ja rahoituksen kassavirtaan vaikuttavien erien jälkeen nettokassavirta oli -9,4 miljoonaa euroa.

Positiivisena asiana muuten haasteelliselle vuodelle näyttäisi kuitenkin olevan komponenttipulan vaikutuksen vähentyminen tuotetoimituksiimme ja siltä osin tilanne näyttäisi vihdoin normalisoituvan. Jatkamme kuitenkin toimenpiteitä varmistaaksemme meille tärkeiden komponenttien saatavuuden myös jatkossa.

Aloitimme kesän jälkeen toimenpiteitä toimintamme tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Osana näitä toimenpiteitä kävimme läpi muutosneuvottelut Suomen tytäryhtiöiden henkilöstömme kanssa. Neuvottelujen lopputuloksena irtisanoimme 61 henkilöä ja lomautimme toistaiseksi 8 henkilöä tuotannollisista, taloudellisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Irtisanomisilla ja lomautuksilla, sekä muilla säästötoimenpiteillä arvioimme saavuttavamme yhteensä noin 6,0 miljoonan euron vuotuiset säästöt, joista arviolta 0,8 miljoonaa euroa tulee toteutumaan kuluvan vuoden aikana. Täysimääräisenä vuotuiset kustannussäästöt arvioidaan saavutettavan vuoden 2024 aikana. Tehtyjen päätösten ja toimenpiteiden seurauksena kirjaamme muutoksista aiheutuvia kertaluonteisia kuluja yhteensä 0,7 miljoonaa euroa tuloslaskelmaan kuluvan vuoden neljännelle vuosineljännekselle.

Olemme jatkaneet strategiatyötä ja sitä kautta selkeämmän fokuksen hakemista liiketoiminnoissamme ja myynnissä, sekä prosessien, toimintatapojen ja kustannusrakenteen läpikäyntiä. Muutos, jota yhtiön toimintamallissa tällä hetkellä tehdään, on suuri ja välttämätön saadaksemme yhtiön kannattavan kasvun polulle. Olemme myös tekemässä organisaation uudelleenjärjestelyä itsenäisiin liiketoimintayksiköihin, mikä vie päätökset ja tekemisen lähemmäksi asiakkaitamme palvellen heitä entistä paremmin. Muutos keventää yhtiötä konsernitasolla merkittävästi.

Johtoryhmässämme tapahtui myös muutoksia, kun Defense & Security -liiketoimintayksikön johtaja Jari Sankala päätti jättää yhtiön. Connectivity Solutions -liiketoimintayksikön johtaja Tommi Kangas otti toistaiseksi hoitaakseen Defense & Security -liiketoimintayksikön ja hänen tilalleen Connectivity Solutions -liiketoimintayksikön johtajaksi nimitettiin pitkän työuran Bittiumilla tehnyt Jari Inget. Heinäkuussa yhtiö allekirjoitti kenraaliluutnantti (evp.) Raimo Jyväsjärven kanssa sopimuksen, jonka mukaan Jyväsjärvi aloitti Bittium Oyj:n hallituksen neuvonantajana erityisesti koskien Defense & Security -liiketoimintaa.

Kiinnostus Bittiumin taktisen kommunikaation ratkaisuja kohtaan on edelleen kasvanut ja uusia asiakaspilotteja on alkanut. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on kasvattanut valtioiden kiinnostusta modernisoida taktisen viestinnän järjestelmiään. Bittium on mukana useissa kilpailutuksissa, mutta kilpailutusten kokonaiskesto voi olla useitakin vuosia. Odotamme ensimmäisistä kilpailutuksista tuloksia seuraavien kuukausien aikana tai ensi vuoden alkupuoliskolla.

Bittium Tough SDR™ -radioiden käyttöönotto on edennyt Suomen Puolustusvoimilla suunnitelmien mukaisesti ja valmistelut radioiden laajamittaisemman käyttöönoton edistämiseksi ovat jatkuneet hyvin.

Taktisen viestinnän tuotetoimitukset jatkuivat Suomen, Itävallan ja Viron asiakkaillemme. Toimitusmäärät olivat jonkin verran alhaisempia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Defense & Security -tuoteliiketoiminta on luonteeltaan erittäin syklistä ja liikevaihdon kertyminen voi vaihdella merkittävästi eri vuosineljännesten välillä toimitusten ajoittumisista riippuen. Tietoturvapuhelimien ja -ohjelmistojen kysyntään on vaikuttanut positiivisesti maailmalla tapahtuvat lukuisat tietoturvahyökkäykset ja olemme jatkaneet tuotetoimituksia uusille asiakkaillemme, pääosin Euroopassa. Confidential-tietoturvaluokitellun Bittium Tough Mobile™ 2 C -ratkaisun listaamista Nato-hyväksyttyjen laitteiden listalle odotamme tapahtuvaksi vielä kuluvan vuoden aikana.

Lääketieteen teknologiamarkkinoilla kysyntä Bittium Faros™ -EKG-mittalaitteita kohtaan jatkui hyvänä. Uniapnean mittaamiseen käytettävän Bittium Respiron™ tuotetoimituksia Euroopassa jatkettiin ja myynnin odotetaan vahvistuvan jatkossa ja muodostavan yhden merkittävän kasvuajurin Medical Technologies -liiketoiminta-alueelle. Respiron myyntilupahakemus Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:lta (Food and Drug Administration) etenee ja arvio luvan myöntämiselle vuoden 2024 aikana on saamamme tiedon mukaan edelleen realistinen. Viranomaisen jatkotulkinta mahdollisista lisämateriaalitarpeista voi vielä vaikuttaa hakemuksen läpimenoaikaan.

Tuotekehityspalvelujen kysyntä kasvoi painottuen erityisesti Industrial IoT:n markkinoille, joilla kasvanut langattomuus ja pilvipalveluiden tarve lisää kysyntää. Uusia asiakkaita voitettiin muun muassa ammattityökalumarkkinoilta ja kemianteollisuudesta. Eurooppalaisten yritysten suunnittelun ja valmistuksen painopisteen siirtäminen Eurooppaan on vaikuttanut myös Bittiumin tuotekehityspalveluiden kysynnän kasvuun. On kuitenkin jo nähtävissä, että markkinoiden kääntyminen taantumaan vaikuttaa tuotekehityspalvelujen kysyntään asiakkaiden joutuessa säästämään kustannuksissa.

Tulemme kertomaan päivitetystä strategiasta tarkemmin pääomamarkkinapäivien yhteydessä 30.10. Organisaatiouudistus tullaan viemään päätökseen kuluvan vuoden loppuun mennessä ja tavoitteenamme on aloittaa uuteen rakenteeseen pohjautuva segmenttiraportointi viimeistään vuoden 2024 alusta. Käymme nyt läpi suurta muutosta organisaation toimintatavoissa ja prosesseissa, sekä myynnin kehittämisessä ja niiden täysimääräinen implementointi tulee viemään vielä jonkin verran aikaa. Bittiumilla on erinomaiset tuotteet ja markkinatrendit tukemassa tulevaisuuden kannattavan kasvun tavoitteiden saavuttamisessa.
 

Vuoden 2023 näkymät

Markkinanäkymät 2023

Maailmanlaajuinen häiriö elektronisten komponenttien saatavuudessa on vaikuttanut hidastavasti yhtiön liiketoiminnan ja myynnin kehittymiseen vuonna 2023. Markkinat ovat kuitenkin elpymässä ja yhtiö arvioi, että komponenttipula tulee väistymään vuoden 2023 aikana.

Bittiumin liikevaihdosta yhteensä noin 70 prosenttia kertyy tuotteista ja niihin liittyvistä järjestelmistä, ja tuotetoimituksiin liittyvät epävarmuudet ovat aiheuttaneet merkittävää epävarmuutta Bittiumin liikevaihdon ja liiketuloksen kertymiseen vielä vuoden 2023 aikana.

Lisätietoa markkinanäkymistä on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023 (ennallaan, päivitetty 15.9.2023)

Bittium arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan samalla tasolla tai alempi kuin edellisvuonna (82,5 miljoonaa euroa vuonna 2022) ja liiketuloksen olevan alempi kuin edellisvuonna (0,3 miljoonaa euroa vuonna 2022). Vuoden 2023 kassavirran odotetaan olevan negatiivinen.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet (ennallaan)

Bittium tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja 10 prosentin liikevoittotasoa ja arvioi saavuttavansa nämä tavoitteet vuonna 2024.
 

Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sitä seurannut maailmanlaajuinen geopoliittinen epävakaus yhdistettynä korkeaan inflaatioon, toimitusketjujen haasteisiin sekä Euroopan energiamarkkinoiden ongelmiin on aiheuttanut erilaisia kysyntään ja tarjontaan liittyviä riskejä sekä kasvattanut epävarmuutta.

Globaali häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa ja niiden hintakehityksessä on aiheuttanut muutoksia yhtiön tuotteiden toimituskyvyssä, mutta tilanne on parantunut huomattavasti. Yhtiö seuraa tilanteen kehittymistä ja pyrkii systemaattisesti varmistamaan tuotetoimituksiin tarvittavien komponenttien saatavuuden.

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu laajemmin yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .
 

Tunnusluvut

KONSERNI (MEUR) 7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022
3 kk 3 kk 9 kk 9 kk
LIIKEVAIHTO 13,9 13,8 49,5 54,8
Liikevaihdon muutos-% 0,8 % -19,4 % -9,7 % -3,5 %
KÄYTTÖKATE 0,3 0,2 1,9 5,2
Käyttökate % liikevaihdosta 2,0 % 1,2 % 3,8 % 9,5 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO -2,1 -2,4 -5,3 -2,6
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta -14,9 % -17,2 % -10,7 % -4,8 %
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA -2,4 -2,6 -6,0 -3,2
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) -0,066 -0,073 -0,168 -0,091
TUOTEKEHITYSKULUT 3,9 4,9 15,1 16,1
TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA 27,9 % 35,8 % 30,4 % 29,3 %
AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT 1,4 1,8 5,7 4,8
LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA 5,2 2,0 0,6 8,0
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA -1,4 -2,0 -6,1 -5,7
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA -0,9 -0,4 -3,8 -2,6
KASSAVAROJEN MUUTOS 2,9 -0,3 -9,4 -0,3
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 9,7 21,7 9,7 21,7
NETTOVELKAANTUMISASTE (%) 12,2 % 0,5 % 12,2 % 0,5 %
OMAVARAISUUSASTE (%) 71,0 % 71,8 % 71,0 % 71,8 %
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 609 639 611 645
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA 604 633 604 633

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Bittium sai 9.10. päätökseen 23.8. käynnistämänsä muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut käynnistettiin osana yhtiön toimenpiteitä kannattavuutensa parantamiseksi ja toimintansa kehittämiseksi kohti itsenäisiä liiketoimintayksiköitä. Neuvottelut koskivat yhtiön kaikkia tytäryhtiöitä Suomessa ja sen piirissä oli noin 600 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa yhtiö arvioi suunniteltujen toimenpiteiden johtavan enintään 80 työntekijän irtisanomiseen tai lomauttamiseen. Neuvottelujen lopputuloksena yhtiö irtisanoi 61 työntekijää ja lomautti toistaiseksi 8 työntekijää taloudellisista ja tuotannollisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.

Irtisanomisilla ja lomautuksilla sekä muilla yhtiön aiemmin 23.8.2023 tiedottamilla kustannussäästötoimenpiteillä Bittium arvioi saavuttavansa noin 6,0 miljoonan euron vuotuiset säästöt, joista arviolta 0,8 miljoonaa euroa toteutuu vuoden 2023 aikana. Vuotuiset 6,0 miljoonan euron säästöt yhtiö arvioi saavuttavansa täysimääräisesti vuoden 2024 aikana. Tehtyjen päätösten ja toimenpiteiden seurauksena yhtiö kirjaa muutoksista aiheutuvia kertaluonteisia kuluja yhteensä 0,7 miljoonaa euroa tuloslaskelmaan vuoden 2023 neljännelle vuosineljännekselle.


Oulussa, 20.10.2023

Bittium Oyj
Hallitus
 

Lisätietoja:

Johan Westermarck
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 3507
 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2022 liikevaihto oli 82,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Bittium-Oyj-Liiketoimintakatsaus-3Q-2023 (wkr0006.pdf)