Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2023

Print Print this release
09. Lokakuuta 2023

Bittium Oyj:n muutosneuvottelut päätökseen

Bittium Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Bittium Oyj:n muutosneuvottelut päätökseen

Bittium Oyj:n pörssitiedote 9.10.2023 kello 10.05

Bittium Oyj on saanut päätökseen 23.8.2023 käynnistämänsä muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut käynnistettiin osana yhtiön toimenpiteitä kannattavuutensa parantamiseksi ja toimintansa kehittämiseksi kohti itsenäisiä liiketoimintayksiköitä. Neuvottelut koskivat yhtiön kaikkia tytäryhtiöitä Suomessa ja sen piirissä oli noin 600 työntekijää.

Neuvottelujen alkaessa yhtiö arvioi suunniteltujen toimenpiteiden johtavan enintään 80 työntekijän irtisanomiseen tai lomauttamiseen. Neuvottelujen lopputuloksena yhtiö irtisanoo enintään 61 työntekijää ja lomauttaa toistaiseksi enintään 8 työntekijää taloudellisista ja tuotannollisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.

Irtisanomisten ja lomautusten toteutuessa täysimääräisesti, sekä muilla yhtiön aiemmin 23.8.2023 tiedottamilla kustannussäästötoimenpiteillä yhtiö arvioi saavuttavansa noin 6,0 miljoonan euron vuotuiset säästöt, joista arviolta 0,8 miljoonaa euroa toteutuu vuoden 2023 aikana. Vuotuiset 6,0 miljoonan euron säästöt yhtiö arvioi saavuttavansa täysimääräisesti vuoden 2024 aikana. Tehtyjen päätösten ja toimenpiteiden seurauksena yhtiö kirjaa muutoksista aiheutuvia kertaluonteisia kuluja yhteensä 0,7 miljoonaa euroa tuloslaskelmaan vuoden 2023 neljännelle vuosineljännekselle.

Bittium hakee toimintoihinsa selkeämpää fokusta, kasvua ja tuloksentekokyvyn parannusta. Tätä tukee myös yhtiössä tehtävä organisaation uudelleen järjestely itsenäisempiin liiketoimintayksiköihin, mikä myös keventää yhtiötä konsernitasolla merkittävästi. Uudistus tullaan saattamaan päätökseen vuoden 2023 aikana ja yhtiö aloittaa uuteen rakenteeseen pohjautuvan segmenttiraportoinnin viimeistään vuoden 2024 alusta. Kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet tukevat Bittiumin tavoitetta saavuttaa keskimäärin yli 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 10 prosentin liikevoittotaso, jotka yhtiö arvioi saavuttavansa vuonna 2024 (vuoden 2023 tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus 4.8.2023).


Oulussa, 9.10.2023

Bittium Oyj
Johan Westermarck
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Johan Westermarck
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 3507


Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2022 liikevaihto oli 82,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Bittium Oyj:n muutosneuvottelut päätökseen (wkr0006.pdf)