Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2023

Print Print this release
04. Lokakuuta 2023

Bittium Oyj:n omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma on päättynyt

Bittium Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Bittium Oyj:n omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma on päättynyt

Bittium Oyj:n pörssitiedote 4.10.2023 kello 9:00

Bittium Oyj:n (”Bittium” tai ”Yhtiö”) hallitus päätti 17.5.2023 aloittaa Bittiumin omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman 12.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen perusteella.

Bittium on nyt saanut päätökseen kyseisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 19.5.2023 ja loppuivat 3.10.2023. Tämän jakson aikana Bittium hankki 240 000 omaa osaketta, joiden kokonaisarvo oli 980 112,00 euroa ja hinta keskimäärin 4,0838 euroa. Osakkeet hankittiin hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakeohjelman kautta hankittuja osakkeita on tarkoitus käyttää sellaisten velvoitteiden täyttämiseksi, jotka johtuvat nykyisten ja mahdollisten tulevien kannustinjärjestelyjen mukaisesti Yhtiön johdolle maksettavista osakepohjaisista palkkioista.

Bittiumin osakemäärä on tällä hetkellä 35 702 264 ja hankintojen jälkeen Yhtiöllä on hallussaan 216 146 kappaletta omia osakkeitaan, mikä vastaa noin 0,61 prosenttia kaikkien osakkeiden lukumäärästä.

Oulussa, 4.10.2023

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 3507


Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2022 liikevaihto oli 82,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Bittium Oyj:n omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma on päättynyt (wkr0006.pdf)