Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2023

Print Print this release
15. Syyskuuta 2023

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Bittium Oyj alentaa vuoden 2023 taloudellista ohjaustaan

Bittium Oyj
Sisäpiiritieto

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Bittium Oyj alentaa vuoden 2023 taloudellista ohjaustaan

Bittium Oyj:n pörssitiedote 15.9.2023 kello 18:05

Bittium Oyj alentaa vuoden 2023 taloudellista ohjaustaan. Yhtiö arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan samalla tasolla tai alempi kuin edellisvuonna (82,5 miljoonaa euroa vuonna 2022) ja liiketuloksen olevan alempi kuin edellisvuonna (0,3 miljoonaa euroa vuonna 2022). Vuoden 2023 kassavirran odotetaan jäävän negatiiviseksi.

Keskeinen syy liikevaihdon ja liiketuloksen laskulle on kuluvan vuoden aikana ennakoitua hitaammin ja pienemmällä volyymillä toteutuvat taktisten kommunikaatiotuotteiden ja tietoturvallisten ratkaisujen toimitusmäärät Defense & Security -liiketoimintayksikössä. Liikevaihdon ja -tuloksen laskusta johtuen vuoden 2023 kassavirran ennakoidaan jäävän negatiiviseksi.

Päivitetty taloudellinen ohjaus vuodelle 2023

Bittium arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan samalla tasolla tai alempi kuin edellisvuonna (82,5 miljoonaa euroa vuonna 2022) ja liiketuloksen olevan alempi kuin edellisvuonna (0,3 miljoonaa euroa vuonna 2022). Vuoden 2023 kassavirran odotetaan olevan negatiivinen.

Aiempi taloudellinen ohjaus vuodelle 2023, julkaistu puolivuosikatsauksessa 4.8.2023

Bittium arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan parempi kuin edellisvuonna (82,5 miljoonaa euroa vuonna 2022, 0,3 miljoonaa euroa vuonna 2022). Vuoden 2023 kassavirran odotetaan olevan positiivinen.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet (ennallaan)

Bittium jatkaa toimintansa kehittämistä kohti itsenäisiä liiketoimintayksiköitä ja hakee toimintoihinsa selkeämpää fokusta, kasvua ja tuloksentekokyvyn parannusta. Yhtiö on jatkanut myös muita toimenpiteitä sekä prosessien, toimintatapojen ja kustannusrakenteen läpikäyntiä kannattavan kasvun mahdollistamiseksi. Osana toimenpiteitä kannattavuutensa parantamiseksi ja toimintansa kehittämistä kohti itsenäisiä liiketoimintayksiköitä Bittium Oyj käynnisti 23.8.2023 muutosneuvottelut, jotka koskevat yhtiön kaikkia tytäryhtiöitä Suomessa.  Neuvottelujen piirissä on noin 600 työntekijää. Suunnitellut toimenpiteet voisivat toteutuessaan johtaa enintään 80 työntekijän irtisanomiseen tai lomauttamiseen. Muutosneuvottelut käynnistettiin taloudellisista ja tuotannollisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.

Näillä toimenpiteillä Bittium tavoittelee noin kuuden miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä, mikä tukee yhtiön tavoitetta saavuttaa keskimäärin yli 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 10 prosentin liikevoittotaso, jotka se arvioi saavuttavansa vuonna 2024 (tammi-kesäkuu 2023 puolivuosikatsaus, 4.8.2023).

Bittiumin pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan: Bittium tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja 10 prosentin liikevoittotasoa ja arvioi saavuttavansa nämä tavoitteet vuonna 2024.


Oulussa, 15.9.2023

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Johan Westermarck
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 3507


Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2022 liikevaihto oli 82,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Bittium Oyj alentaa vuoden 2023 taloudellista ohjaustaan (wkr0006.pdf)