Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2023

Print Print this release
23. Elokuuta 2023

Bittium Oyj jatkaa toimintansa kehittämistä kohti itsenäisiä liiketoimintayksiköitä ja käynnistää muutosneuvottelut

Bittium Oyj
Sisäpiiritieto

Bittium Oyj jatkaa toimintansa kehittämistä kohti itsenäisiä liiketoimintayksiköitä ja käynnistää muutosneuvottelut

Bittium Oyj:n pörssitiedote 23.8.2023 kello 9.00

Osana toimenpiteitä kannattavuutensa parantamiseksi ja toimintansa kehittämistä kohti itsenäisiä liiketoimintayksiköitä Bittium Oyj on tänään päättänyt käynnistää muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat yhtiön kaikkia tytäryhtiöitä Suomessa ja neuvottelujen piirissä on noin 600 työntekijää. Suunnitellut toimenpiteet voisivat toteutuessaan johtaa enintään 80 työntekijän irtisanomiseen tai lomauttamiseen. Muutosneuvottelut käynnistetään taloudellisista ja tuotannollisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.

Bittium on aiemmin kertonut kehittävänsä toimintaansa kohti itsenäisiä liiketoimintayksiköitä, jotka ovat Defense & Security, Medical Technologies ja Connectivity Solutions. Yhtiö hakee toimintoihinsa selkeämpää fokusta, kasvua ja tuloksentekokyvyn parannusta. Uudistus tullaan saattamaan päätökseen vuoden 2023 aikana ja yhtiö aloittaa uuteen rakenteeseen pohjautuvan segmenttiraportoinnin viimeistään vuoden 2024 alusta. Osana tätä kehitystä yhtiö suunnittelee muuttavansa organisaatiorakennettaan palvelemaan tehokkaammin itsenäisiä liiketoimintayksiköitään.

Bittium on jatkanut myös muita toimenpiteitä sekä prosessien, toimintatapojen ja kustannusrakenteen läpikäyntiä kannattavan kasvun mahdollistamiseksi. Osana toimenpiteitä yhtiö on päättänyt sulkea Meksikon ja Singaporen toimipisteensä ja lopettaa näissä maissa toimivien tytäryhtiöidensä (Bittium Mexico S.A. de C.V. ja Bittium Singapore Pte. Ltd.) toiminnat. Toimipisteiden lakkauttamisella ei ole vaikutusta yhtiön kykyyn palvella asiakkaitaan tai toimittaa tuotteita asiakkailleen Etelä-Amerikassa tai Aasiassa.

Näillä toimenpiteillä kannattavuuden parantamiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi yhtiö tavoittelee noin kuuden miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä, mikä tukee Bittiumin tavoitetta saavuttaa yli 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 10 prosentin liikevoittotaso, jotka yhtiö arvioi saavuttavansa vuonna 2024 (pörssitiedote 9.12.2022).


Oulussa, 23.8.2023

Bittium Oyj
Johan Westermarck
toimitusjohtaja
 

Lisätietoja:

Johan Westermarck
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 3507


Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2022 liikevaihto oli 82,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Bittium Oyj jatkaa toimintansa kehittämistä kohti itsenäisiä liiketoimintayksiköitä ja käynnistää muutosneuvottelut (wkr0006.pdf)