Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2023

Print Print this release
19. Kesäkuuta 2023

Bittium Oyj:n johdolle uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Bittium Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Bittium Oyj:n johdolle uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Bittium Oyj:n pörssitiedote 19.6.2023 kello 16:45

Bittium Oyj:n (”Bittium”) hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle. Se koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä ("PSP").

PSP:n tavoitteena on yhdenmukaistaa Bittiumin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä, kannustaa johtoa Bittiumin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä Bittiumin johdon sitouttaminen.

PSP koostuu kolmesta vuosittain alkavasta kolmivuotisesta osakepalkkio-ohjelmasta, PSP 2023-2025, PSP 2024-2026 ja PSP 2025-2027, joista kukin sisältää yhden vuoden pituisen suoritusjakson, jota seuraa osakepalkkion maksaminen ja kahden vuoden pituinen luovutusrajoitusjakso. Kahden jälkimmäisen ohjelman, PSP 2024-2026 ja PSP 2025-2027, alkaminen edellyttää kuitenkin hallituksen erillistä päätöstä.

Ensimmäiseen, PSP 2023-2025 ohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan Bittiumin johtoryhmän jäsenet. Suoritusmittari, joiden perusteella PSP 2023-2025-ohjelmaan perustuva mahdollinen osakepalkkio maksetaan, on Bittiumin liikevaihdon kasvu. Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle on lisäksi, että osallistujan työsuhde Bittiumiin jatkuu palkkion maksamisajankohtana. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Bittiumin osakkeina ja rahana.

Koko PSP:n perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 750 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvien verojen vähentämistä). Ohjelman kokonaisarvo, arvioituna Bittiumin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun vuoden 2022 keskikurssin perusteella, on noin 3,5 miljoonaa euroa.

Muita ehtoja

Bittium soveltaa osakeomistussääntöä yhtiön johtoryhmänsä jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Bittiumissa vastaa toimitusjohtajalla vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää ja muilla osanottajilla 25 % - 50 % bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.


Oulussa, 19.6.2023

Bittium Oyj
Hallitus
 

Lisätietoja:

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 5258


Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2022 liikevaihto oli 82,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Bittium Oyj:n johdolle uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä (wkr0006.pdf)