Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2023

Print Print this release
12. Toukokuuta 2023

Muutoksia Bittium Oyj:n johtoryhmässä

Bittium Oyj
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Muutoksia Bittium Oyj:n johtoryhmässä

Bittium Oyj:n pörssitiedote 12.5.2023 kello 16:00

Laura Kauppinen (51, Psykologian tohtori) on nimitetty Bittium Oyj:n kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.6.2023 alkaen. Kehitysjohtajan tehtävän lisäksi hänen vastuualueisiinsa kuuluvat henkilöstöhallinto, tietohallinto, operations-toiminto sisältäen osto-, logistiikka- ja tuotannon toiminnot, laatu- ja ympäristö -toiminnot, sekä konsernin teknologiapalvelut. Laura Kauppinen raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Johan Westermarckille. Hän on aiemmin toiminut yrityskehitysjohtajana Citecillä sekä useissa konsernin johtotehtävissä viimeisen 20 vuoden ajan mm. hallintojohtajana Maintpartnerissa sekä henkilöstö- ja viestintäjohtajana Eltelissä.

”Lauralla on vahva ja pitkäaikainen kokemus liiketoimintojen kehittämisestä ja mm. henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, hankinnoista, sekä laatu- ja ympäristöasioiden johtamisesta. Hänellä tulee olemaan vahva rooli Bittiumin kasvustrategian eteenpäin viemisessä. Vuoden 2023 painopiste on ensisijaisesti toimintojen fokusoimisessa liiketoimintayksiköiden kasvustrategioiden tueksi ja tuloksentekokyvyn parantamiseksi. Haluan toivottaa Lauran tervetulleeksi Bittiumille ja toivottaa hänelle onnea ja menestystä tehtävässään”, sanoo Johan Westermarck, Bittium Oyj:n toimitusjohtaja.

Antti Keränen (43, KTM) on nimitetty Bittium Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.6.2023 alkaen. Hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Johan Westermarckille. Keränen siirtyy Bittiumille Sentica Partners -pääomasijoitusyhtiöstä, jossa hän on työskennellyt lähes 15 vuotta ja toiminut sijoitusjohtajana viimeiset 9 vuotta. Tätä aiemmin hän on toiminut corporate finance -tehtävissä Kaupthing Bankissa.

Bittium Oyj:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Pekka Kunnari on päättänyt jättää yhtiön ja jatkaa uraansa Bittiumin ulkopuolella. Hän jatkaa yhtiön palveluksessa 31.5.2023 asti.

”Haluan kiittää Pekkaa hänen vahvasta panostuksestaan yhtiöön ja toivotan hänelle onnea urallaan tulevaisuudessa. Hän on ollut yhtiön palveluksessa pitkään ja mukana kehittämässä yhtiötä sen matkalla kohti pitkän tähtäimen kasvustrategiaa, joista viimeisimpänä kohti itsenäisiä liiketoimintayksiköitä”, sanoo Bittium Oyj:n toimitusjohtaja Johan Westermarck. ”Olen myös iloinen voidessani toivottaa Antti Keräsen tervetulleeksi Bittiumin tiimiin ja toivotan hänelle menestystä tehtävässään. Antin tausta ja kokemus yritysten kehittämisestä, rahoituksesta ja yritysjärjestelyistä ovat yhtiölle erittäin arvokkaita.”

Bittium Oyj:n Engineering-toiminnoista vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Jari-Pekka Innanen jatkaa yhtiön palveluksessa, mutta siirtyy johtamaan Connectivity Solutions -liiketoimintayksikön Engineering-toimintoa. Jari-Pekka raportoi Connectivity Solutions -liiketoimintayksikön johtajalle Tommi Kankaalle.

Konsernin johtoryhmässä jatkavat seuraavat henkilöt:

  • Johan Westermarck (toimitusjohtaja),
  • Kari Jokela (lakiasianjohtaja),
  • Karoliina Malmi (IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja),
  • Tommi Kangas (Connectivity Solutions -liiketoimintayksikön johtaja),
  • Antti Näykki (Medical Technologies -liiketoimintayksikön johtaja) ja
  • Jari Sankala (Defense & Security -liiketoimintayksikön johtaja).

1.6.2023 alkaen Bittium Oyj:n johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Johan Westermarck (puheenjohtaja), talousjohtaja Antti Keränen, lakiasiainjohtaja Kari Jokela, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja Karoliina Malmi, kehitysjohtaja Laura Kauppinen sekä liiketoimintayksiköiden johtajat Jari Sankala (Defense & Security), Tommi Kangas (Connectivity Solutions) ja Antti Näykki (Medical Technologies).


Oulussa, 12.5.2023

Bittium Oyj
Johan Westermarck
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Johan Westermarck
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 3507


Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2022 liikevaihto oli 82,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Muutoksia Bittium Oyj:n johtoryhmässä (wkr0006.pdf)