Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2023

Print Print this release
27. Huhtikuuta 2023

Bittium Oyj:n toimitusjohtajalle kertaluontoinen lisäosakeohjelma

Bittium Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Bittium Oyj:n toimitusjohtajalle kertaluontoinen lisäosakeohjelma

Bittium Oyj:n pörssitiedote 27.4.2023 kello 8:05

Bittium Oyj:n hallitus on päättänyt kertaluontoisen, kiinteämääräisen lisäosakeohjelman perustamisesta yhtiön toimitusjohtajalle.

Ohjelman tavoitteena on osakeomistuksen avulla yhtenäistää toimitusjohtajan intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten yhtiön omistaja-arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä sekä toimitusjohtajan sitouttaminen yhtiöön.

Kiinteämääräinen lisäosakeohjelma on kertaluontoinen ohjelma, jossa toimitusjohtajan odotetaan hankkivan Bittium Oyj:n osakkeita vähintään 200 000 euron arvosta Nasdaq Helsingin ylläpitämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan Bittium Oyj:n liiketoimintakatsauksen tammi-maaliskuu 2023 julkistamispäivän jälkeisenä aikana.

Bittium Oyj suorittaa toimitusjohtajalle hänen osakesijoituksensa perusteella vastikkeetta lisäosakkeita 100 000 euron arvosta. Lisäosakkeet maksetaan Bittium Oyj:n listattuina osakkeina.

Lisäosakkeet pyritään suorittamaan toimitusjohtajalle vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen kuluessa, kuitenkin viimeistään vuoden 2023 kuluessa. Lisäosakkeiden lisäksi yhtiö suorittaa ohjelman yhteydessä maksettavat ennakonpidätyksen ja muut verot ja veroluontoiset maksut.

Ohjelman perusteella suoritettavien lisäosakkeiden määrä, arvioituna yhtiön osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella, on arviolta noin 25 000 osaketta. Ohjelman perusteella toteutuva osakemäärä voi poiketa olennaisesti tästä arviosta osakkeen kurssikehityksen perusteella.

Toimitusjohtajalle tämän ohjelman perusteella suoritettaviin lisäosakkeisiin liittyy kolmen vuoden luovutusrajoitus (lock-up).

Oulussa, 27.4.2023

Bittium Oyj
Hallitus
 

Lisätietoja:

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 5258


Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2022 liikevaihto oli 82,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Bittium Oyj:n toimitusjohtajalle kertaluontoinen lisäosakeohjelma (wkr0006.pdf)