Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2023

Print Print this release
29. Maaliskuuta 2023

Bittium Oyj lanseeraa Seamless and Secure Connectivity -hankkeen, joka on saanut Business Finlandin myöntämän enintään 10 miljoonan euron kehitysrahoituksen

Bittium Oyj
Sisäpiiritieto

Bittium Oyj lanseeraa Seamless and Secure Connectivity -hankkeen, joka on saanut Business Finlandin myöntämän enintään 10 miljoonan euron kehitysrahoituksen

Seamless and Secure Connectivity (saumaton ja tietoturvallinen liitettävyys) -hankkeessa kehitetään yhdessä hanketta ympäröivän ekosysteemin kanssa tulevaisuuden saumatonta, päästä-päähän ulottuvaa tietoturvallista liitettävyyttä ja viestintää

Bittium Oyj:n pörssitiedote 29.3.2023 kello 12:45

Bittium lanseeraa Seamless and Secure Connectivity -hankkeen (saumaton ja tietoturvallinen liitettävyys), jonka tarkoitus on mahdollistaa erilaisilla toiminta-alueilla päästä-päähän ulottuvien yhteyksien luotettavat, tietoturvalliset ja häiriösietoiset liitettävyysarkkitehtuurit ja tuotteet, mukaan lukien tuotteiden ja ratkaisujen elinkaaripalvelut. Business Finland on myöntänyt hankkeelle veturiyritysten haastajakilpailussa 10 miljoonan euron kehitysrahoituksen sekä 20 miljoonan euron rahoituksen hanketta ympäröiville ekosysteemiyrityksille ja tutkimuskumppaneille. Bittiumin johtama nelivuotinen hanke kestää vuoteen 2026 saakka. Rahoituksen tulouttaminen on sidottu hankkeen tavoitteisiin ja on enintään 10 miljoonaa euroa Bittiumille ja enintään 20 miljoonaa euroa ekosysteemiyrityksille jakaantuen neljän vuoden ajanjaksolle. Hanke ei muuta Bittiumin vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteessa annettua vuotta 2023 koskevaa taloudellista ohjausta.

Bittiumille hanke mahdollistaa yhtiön strategisesti merkittävien teemojen kokonaisvaltaisen kehittämisen. Näitä teemoja ovat mm.  salaus- ja tietoturvateknologiat sekä lääketieteen etädiagnostiikka (EKG, EEG ja uniapnea) mukaan lukien biosignaalien mittaaminen, palveluiden digitalisoiminen, langattomuuden lisääntyminen ja tietoturvalliset yhteydet.

Seamless and Secure Connectivity -hanke tulee keskittymään kuuteen teemaan, joiden tavoitteet ovat seuraavat:

  • Tietoturvalliset salausteknologiat ja niiden soveltaminen: Tavoitteena on määritellä ja luoda tiekartta tulevaisuuden tietoturvallisten salausteknologioiden hyödyntämiseksi. 
  • Korkean tietoturvan saumaton liitettävyys tulevaisuuden verkoissa: Tavoitteena on määritellä ja ratkaista korkean tietoturvan sovellusten erityiskysymykset sekä niihin liittyvien teknologioiden soveltaminen ja ratkaisut.
  • Tietoturvalliset päästä-päähän vertikaalit: Tavoitteena on kehittää päästä-päähän ulottuvaa tietoturvaa sisältäen eri vertikaalien tietoturvan kehittämisen.
  • Skaalattu sensorifuusion soveltaminen: Tavoitteena on määritellä ja luoda kehityspolku useiden sensoreiden tiedon ja siten sensorifuusion hyödyntämiselle esimerkiksi lääketieteellisten mittaustietojen pohjalta. 
  • Merkittävä toimintamallien kehittäminen (esim. lääkinnällisten ohjelmistojen ketterän kehittämisen menetelmä RegOps): Tavoitteena on kehittää eri toimintamalleja siten, että niissä huomioidaan laajat säädösten ja direktiivien mukaiset vaatimukset, ja säädösten ja direktiivien nopea adaptoiminen tai soveltaminen laitteita tai palveluja tukeviin ohjelmistoihin.
  • Siirtymät laitteista päästä-päähän ratkaisuihin ja palveluihin: Tavoitteena on kehittää teknologioita ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat tiedon siirtymisen laitteista ratkaisuihin ja palveluihin (päästä-päähän yhteydet), esimerkkialueena lääketieteen etädiagnostiikka. 

”Saumaton ja tietoturvallinen viestintä edellyttää tulevaisuudessa erilaisten verkkojen yhteistoimintaa julkisten, yksityisten ja niihin liittyvien sovellusten kentässä. Verkossa olevien erilaisten päätelaitteiden, kuten sensoreiden, viestimien ja IoT-laitteiden, määrä kasvaa erittäin nopeasti ja niiden päästä päähän kehitettävän tietoturvan merkitys kasvaa olennaisesti. Saumattomuus mahdollistuu esimerkiksi hyödyntämällä vaihtoehtoisia liityntä- ja liikkuvuusratkaisuja yhtäaikaisesti, jotta tietoturvallinen yhteys säilyy katkeamatta koko kommunikaation aikana. Toisaalta lääketieteen etädiagnostiikan kehittäminen laitteista palveluihin edistää sekä terveystoimialan kustannustehokkuutta, ihmisen terveyden tai niihin liittyvien ongelmien nopeampaa diagnosointia sekä parantaa yleistyessään ympäristön ekotehokkuutta merkittävästi”, kertoo Bittium laatu-, ympäristö- ja teknologiajohtamisesta vastaava johtaja Jari Partanen”

Seamless and Secure Connectivity -hankkeen ekosysteemi tulee kehittämään nykyisiin, edistyneisiin 5:n sukupolven (ns. 5G advanced) sekä tuleviin 6G-ympäristöihin soveltuvia digitaalisia rakenteita, infrastruktuuria, järjestelmiä ja prosessien saumattomuutta sekä kybersietoisuutta. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on huomioitava kokonaiskehittämisen näkökulma laitteista palveluihin asti koko ketjussa. Ekosysteemin kehityskohteena olevien teknologioiden ja sovellusten, kuten langattoman liitettävyyden kokonaismarkkinan arvioidaan kasvavan keskimäärin lähes 13 prosentin keskimääräistä vuosikasvua vuoteen 2027 saakka (Markets and Markets, Wireless Connectivity Market, 08/2022), toisaalta mobiilin tietoturvan markkinan ennustetaan kasvavan yli 20 prosentin kasvuvauhtia vuoteen 2030 mennessä (Allied Market Research, Mobile Security market 04/2022). Lääketieteen laitteiden ohjelmistojen kasvu on arvioitu olevan keskimäärin 22 prosenttia markkinan kasvaessa aina 22 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2027 mennessä (Deloitte, Future of Diagnostics 10/2022).

”Business Finlandin myöntämän rahoituksen ansiosta pystymme nyt yhteistyössä suomalaisen teollisuuden ja tutkimusyhteisön kanssa käynnistämään Seamless and Secure Connectivity -hankkeen, joka luo koko sen ympäröivälle ekosysteemille erinomaiset edellytykset kehittää tietoturvallisia päästä-päähän yhteydet mahdollistavia teknologioita ja ratkaisuja. Hankkeella tuetaan esimerkiksi etädiagnostiikan kehittymisen mahdollistaman ekotehokkuuden kautta myös kestävää kehitystä ja samalla vahvistaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä tulevina vuosina”, sanoo Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen.

Oulussa, 29.3.2023

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Bittium Oyj
 

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
puh. 040 344 3507


Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2022 liikevaihto oli 82,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Bittium Oyj lanseeraa Seamless and Secure Connectivity -hankkeen, joka on saanut Business Finlandin myöntämän enintään 10 miljoonan euron kehitysrahoituksen (wkr0006.pdf)