Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2023

Print Print this release
10. Helmikuuta 2023

Bittium Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2022

Bittium Oyj
tilinpäätöstiedote

Bittium Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2022

Bittium Oyj:n pörssitiedote 10.2.2023 kello 08.00
 

Viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 11 % liikevaihdosta, koko vuoden liiketulos jäi edellisvuodesta

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.
 

Yhteenveto loka-joulukuu 2022

 • Liikevaihto 27,6 miljoonaa euroa (30,1 miljoonaa euroa), laskua 8,1 prosenttia edellisvuodesta
 • Tuotepohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 75,8 prosenttia, eli 20,9 miljoonaa euroa (23,0 miljoonaa euroa), josta Medical Technologies -tuotteiden osuus 5,1 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa) ja Defense & Security -tuotteiden osuus 15,8 miljoonaa euroa (15,5 miljoonaa euroa)
 • Palvelupohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 24,2 prosenttia, eli 6,7 miljoonaa euroa (7,1 miljoonaa euroa), josta Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelujen liiketoiminnan osuus 4,2 miljoonaa euroa (4,6 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate 5,8 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa euroa)
 • Liiketulos 3,0 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa)
 • Kauden tulos 3,5 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,098 euroa (kauden tulos 4,3 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,121 euroa)
 • Liiketoiminnan kassavirta 0,1 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa)
 • Nettokassavirta -2,7 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa)
   

Yhteenveto tammi-joulukuu 2022

 • Liikevaihto 82,5 miljoonaa euroa (86,9 miljoonaa euroa), laskua 5,1 prosenttia edellisvuodesta
 • Tuotepohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 69,6 prosenttia, eli 57,4 miljoonaa euroa (63,1 miljoonaa euroa), josta Medical Technologies -tuotteiden osuus 22,6 miljoonaa euroa (27,8 miljoonaa euroa) ja Defense & Security -tuotteiden osuus 34,8 miljoonaa euroa (35,3 miljoonaa euroa)
 • Palvelupohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 30,4 prosenttia, eli 25,1 miljoonaa euroa (23,8 miljoonaa euroa), josta Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelujen liiketoiminnan osuus 15,2 miljoonaa euroa (15,5 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate 11,0 miljoonaa euroa (13,7 miljoonaa euroa)
 • Liiketulos 0,3 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa)
 • Kauden tulos 0,3 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,007 euroa (kauden tulos 3,3 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,093 euroa)
 • Liiketoiminnan kassavirta 8,0 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa)
 • Nettokassavirta -3,0 miljoonaa euroa (-2,6 miljoonaa euroa)
 • Tilauskanta 28,1 miljoonaa euroa (29,5 miljoonaa euroa)
 • Bittium Oyj:n hallitus ehdottaa 12.4.2023 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,05 euroa osinkoa osaketta kohti

KONSERNI (MEUR) 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021
3 kk 3 kk 12 kk 12 kk
LIIKEVAIHTO 27,6 30,1 82,5 86,9
Liikevaihdon muutos-% -8,1 % 37,8 % -5,1 % 10,8 %
KÄYTTÖKATE 5,8 6,6 11,0 13,7
Käyttökate % liikevaihdosta 21,1 % 21,9 % 13,4 % 15,7 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 3,0 3,7 0,3 3,2
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 10,7 % 12,4 % 0,4 % 3,7 %
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 3,5 4,3 0,3 3,3
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 19,0 22,0 19,0 22,0
OMAVARAISUUSASTE (%) 69,7 % 72,4 % 69,7 % 72,4 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,098 0,121 0,007 0,093


 

Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen

Neljäs vuosineljännes oli Bittiumille tyypilliseen tapaan vahva. Liiketulos ylitti 10 prosentin liikevoittotavoitteemme. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 27,6 miljoonaa euroa, mikä oli 8,1 % vähemmän kuin edellisvuonna johtuen pääosin tuoteliikevaihdon laskusta erityisesti Medical Technologies -liiketoimintayksikössä. Defense & Security -liiketoiminnan tuoteliikevaihto puolestaan kasvoi hieman edellisvuodesta. Myös palvelupohjainen liikevaihto laski hieman vuoden takaisesta.

Kokonaisuudessaan vuosi 2022 oli Bittiumille haastava. Liikevaihto laski edellisvuodesta ja oli 82,5 miljoonaa euroa. Tuoteliikevaihto laski erityisesti Medical Technologies -tuotteiden komponenttipulasta aiheutuneiden toimitusvaikeuksien vuoksi. Medical Technologies -liikevaihdon suunniteltua heikompaan kehitykseen vaikutti myös uniapneaa mittaavan Respiron lääkintälaitehyväksynnän viivästyminen. Koko vuotta katsottaessa Defense & Security -tuotteiden liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla. Liikevaihdon kasvua hidasti useiden Tough Mobile 2 -pohjaisten tietoturvaratkaisujen koekäyttövaiheiden jatkuminen odotettua pidempään.

Vuoden 2022 palvelupohjainen liikevaihto kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna erityisesti Defense & Security -liiketoiminnan palvelupohjaisen liikevaihdon kasvun ansiosta. Connectivity Solutions -tuotekehityspalveluiden liikevaihto sen sijaan säilyi samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

Koko vuoden 2022 liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa. Liiketuloksen heikentymiseen vaikutti erityisesti komponenttipulasta johtuva Medical Technologies -tuoteliiketoiminnan liikevaihdon tilapäinen lasku ja liiketoiminnan tulevan kasvun varmistamiseksi jatketut panostukset myyntiin, markkinointiin ja tuotekehitykseen.

Tilauskanta kasvoi viimeisen vuosineljänneksen aikana ja oli vuoden päättyessä 28,1 miljoonaa euroa.

Ukrainassa käytävällä sodalla tai Venäjää vastaan asetetuilla pakotteilla ei ole suoraa taloudellista vaikutusta Bittiumin liiketoimintaan, eikä Bittiumilla ole liiketoimintaa Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Sodan aiheuttama maailmanpoliittinen tilanne näkyy puolustusmarkkinoilla, kun valtiot kasvattavat puolustusbudjettejaan. Uusia puolustusvoimien modernisointihankkeita on jälleen alkamassa, mikä on näkynyt myös Bittiumilla positiivisena taktisten kommunikaatiojärjestelmätuotteiden ja tietoturvallisten ratkaisuiden kysynnän kasvuna. Viime vuosi oli erittäin aktiivinen lukuisine asiakas- ja yhteistyökumppanitapaamisineen. Pääsimme mukaan useisiin kilpailutuksiin ja tulemme lisäksi osallistumaan useisiin uusiin kilpailutuksiin koskien eri valtioiden taktisen viestinnän modernisointia. Markkinan luonteen mukaisesti näiden uusien modernisointihankkeiden kilpailutusvaiheet ovat varsin hitaita ja voivat kestää useita vuosia.

Suomi käynnisti viime vuoden aikana prosessin liittyäkseen sotilasliitto Natoon. Natoon liittyminen vahvistaisi kilpailuasemaamme erityisesti Nato-maiden kilpailutuksissa.

Kotimaisilla puolustusmarkkinoilla jatkoimme Puolustusvoimille taktiseen tiedonsiirtoon tarvittavien tuotteiden toimituksia sekä saimme tilauksen monivuotisesta tiedonsiirtojärjestelmien aaltomuoto- ja radioalustaohjelmistojen ohjelmistoversioiden kehittämistä parhaan mahdollisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Ohjelmistoradiopohjaisten Tough SDR -radioiden ja niiden aaltomuotojen kenttätestaukset jatkuivat edelleen. Saimme Puolustusvoimilta tilauksen Tough SDR-radioista. Lisäksi saimme jatkotilauksen Tough SDR -radioiden aaltomuodon kehitystyöstä, joka tulee olemaan monivuotinen.

Kansainvälisillä puolustus- ja viranomaismarkkinoilla vuosi 2022 oli vilkas. Taktisen viestinnän järjestelmätuotteiden tuotetoimituksia sekä integrointia ja testausta jatkettiin asiakkaille Itävallassa ja Virossa, sekä muille kansainvälisille asiakkaille. Kuluneen vuoden aikana mukaan on tullut uusi lupaava markkina-alue: kansainväliset ilmapuolustus- ja sensorijärjestelmiä kehittävät yhtiöt. Lisäksi useita Tough SDR -radioiden pilotteja alkoi eri puolilla Eurooppaa ja Aasiaa. Jatkoimme myös yhteistyötä ESSOR-hankkeessa Bittium Tough SDR -radioilla hyvin tuloksin. Kesällä suoritetut yhteentoimivuustestit uudella ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuodolla onnistuivat hyvin.

Laajensimme taktisen tiedonsiirron tuotevalikoimaa ja lanseerasimme uuden Bittium Tough VoIP Field Phone™ 2 -kenttäpuhelimen, joka mahdollistaa luotettavan viestinnän vaativissa käyttöympäristöissä. Myös tietoturvallista Bittium Tough Mobile™ -älypuhelintuoteperhettä täydennettiin kesäkuussa julkaistulla uudella sotilaan mobiilikommunikaation mahdollistavalla Bittium Tough Mobile™ 2 Tactical -ratkaisulla.

Kiinnostus Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimia kohtaan on lisääntynyt viranomaismarkkinassa Venäjän hyökkäyssodan ja lukuisten tietoturvahyökkäysten myötä. Olemme hakeneet Tough Mobile 2 -ratkaisullemme NATO-tietoturvahyväksyntää ja odotamme saavamme sen vuoden 2023 aikana. Uskomme, että hyväksyntä kasvattaa ratkaisun myyntiä.

Etähoidon ja etämonitoroinnin merkitys korostuu entisestään sairaanhoidon resurssien riittämättömyyden ja kustannuspaineiden myötä, mikä vaikuttaa positiivisesti Bittiumin lääketieteen teknologiatuotteiden ja palveluiden kysyntään. Maailman laajuinen komponenttipula hidasti merkittävästi laitteiden valmistusta ja toimituksia. Tiukkojen toimitusaikavaatimusten vuoksi emme myöskään voineet ottaa kaikkia tilauksia vastaan.

Bittiumilla on menossa lääkintälaitehyväksyntöjä monissa eri maissa. Uusi Euroopan lääkinnällisten laitteiden tuoteturvallisuusasetus eli MDR (Medical Device Regulation, EU 2017/745) on aiheuttanut laatujärjestelmäauditointien ja laitehyväksyntöjen ruuhkautumista ja siten viivettä hakemusten läpimenoaikoihin. Joulukuussa saimme uniapnean testauksen ja analysoinnin kokonaisratkaisulle Respirolle MDR-hyväksynnän. Pohjois-Amerikan markkinoiden FDA (Food and Drug Administration) -lääkintälaitehyväksyntää Respirolle odotetaan vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Edistyimme Euroopan myynnin kasvattamisessa Bittium Faros™ EKG-mittalaitteiden osalta hyvin. Silti merkittävä osa kuluneen vuoden tuotetoimituksista tehtiin edelleen Yhdysvaltain EKG-markkinoilla etämonitorointipalveluita tarjoavalle asiakkaalle Preventice Solutionsille (Boston Scientific Groupin tytäryhtiö). Laajensimme Faros -tuoteperhettä uudella EKG-mittalaitteella, joka mittaa EKG:tä yhdellä akun latauksella yhtäjaksoisesti vähintään 14 päivää. Uusi versio helpottaa rytmihäiriöiden diagnosointia pidennetyn mittausajan ansiosta. Laite myös mahdollistaa potilaiden aikaisemman kotiuttamisen sekä entistä paremmat edellytykset havaita ja reagoida mahdollisesti ilmeneviin rytmihäiriöihin nopeasti.

Neurofysiologian markkinoilla Bittium BrainStatus™ -EEG-mittalaitteiden pilotoinnit jatkuivat ja uusia alkoi. Mukana on suomalaisia ja eurooppalaisia yliopistosairaaloita, jotka testaavat BrainStatuksen käyttöä tehohoidossa. BrainStatuksen markkinat ovat vasta avautumassa tehohoidossa olevien suositusten muuttuessa vaativampaan suuntaan aivosähkökäyrän mittauksen osalta.

Perustimme viime vuonna erillisen Clinical Advisory Boardin tukemaan terveydenhuollon teknologiatuotteidemme liiketoimintaa. Clinical Advisory Board tuo meille lääketieteellistä ammattiosaamista ja kansainvälisen foorumin tuotteidemme jatkuvalle kehittämiselle. Tämän asiantuntemuksen, palautteen ja kliinisen tutkimuksen perustella meillä on mahdollisuus kehittää entistä kilpailukykyisempiä ratkaisuja.

Tuotekehityspalvelujen liikevaihto pysyi kuluneen vuoden aikana samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Markkinat ovat elpyneet koronaviruspandemiasta ja olemme päässeet tekemään aktiivista myynti- ja markkinointityötä. Tuotekehityspalveluiden kysyntä painottui Industrial IoT, Telecom- ja MedTech -teknologiamarkkinoille, joissa yritykset hakevat langatonta liitettävyyttä tuotteisiinsa. Useita asiakasprojekteja saatiin onnistuneesti päätökseen ja uusia käynnistettiin. Connectivity Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on keskittyä kansainvälisen asiakaspohjan kasvattamiseen.

Työvoiman saatavuus markkinoilla on edelleen haasteellista. Erityisesti ohjelmisto-osaajia on kysyntään nähden liian vähän, ja kilpailu työntekijöistä on lisännyt työvoiman liikkuvuutta. Olemme kuluneen vuoden aikana panostaneet työnantajamielikuvan rakentamiseen, mikä on osaltaan auttanut uusien työntekijöiden rekrytoimisessa.

Haluan kiittää asiakkaitamme, henkilöstöämme, osakkeenomistajiamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta. Olemme vahvistaneet ja fokusoineet liiketoimintojemme organisaatioita entistä itsenäisemmiksi tavoitteenamme alkaa raportoimaan itsenäisiä liiketoimintayksikköjä viimeistään vuodesta 2024 alkaen. Tämän uskomme tuovan lisää läpinäkyvyyttä ja lisäarvoa niin omistajille kuin muillekin sidosryhmille.
 

Vuoden 2023 näkymät

Markkinanäkymät 2023

Maailmanlaajuista koronaviruspandemiaa (Covid-19) seurannut maailmanlaajuinen häiriö elektronisten komponenttien saatavuudessa on vaikuttanut hidastavasti yhtiön liiketoiminnan ja myynnin kehittymiseen vuosina 2021 ja 2022. Yhtiö arvioi, että markkinat ovat elpymässä ja että komponenttipula väistyy vuoden 2023 aikana.

Bittiumin liikevaihdosta yhteensä noin 70 prosenttia kertyy tuotteista ja niihin liittyvistä järjestelmistä, ja tuotetoimituksiin liittyvät epävarmuudet aiheuttavat merkittävää epävarmuutta Bittiumin liikevaihdon ja liiketuloksen kertymiseen vielä vuoden 2023 aikana.

Lisätietoa markkinanäkymistä on saatavilla tämän tilinpäätöstiedotteen kappaleessa ”Markkinanäkymät” sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023

Bittium arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan parempi kuin edellisvuonna (liikevaihto 82,5 miljoonaa euroa vuonna 2022, liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa vuonna 2022). Vuoden 2023 kassavirran odotetaan olevan positiivinen. Komponenttipulan takia vuoden 2023 ensimmäinen neljännes tulee olemaan heikko.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet

Bittium tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja 10 prosentin liikevoittotasoa ja arvioi saavuttavansa nämä tavoitteet vuonna 2024.
 

Strategian toteuttaminen vuonna 2022

Bittiumin tavoitteena on olla merkittävä kansainvälinen turvallisten ja luotettavien viestintäratkaisujen toimittaja puolustus- ja viranomaismarkkinoille, johtava teollisuuden liitettävyysratkaisujen ja tuotekehityspalvelujen toimittaja sekä merkittävä biosignaalien mittaamiseen ja analysointiin tarkoitettujen mittaus- ja etädiagnostiikkaratkaisujen toimittaja.

Bittium aloitti vuoden 2022 alussa toimintansa kehittämisen kohti itsenäisiä liiketoimintayksiköitä. 21.12.2022 yhtiö ilmoitti jatkavansa toimintansa kehittämistä kohti itsenäisiä liiketoimintayksikköjä tavoitteenaan aloittaa liiketoimintakohtainen segmenttiraportointi viimeistään vuoden 2024 alusta. Uudistus tullaan saattamaan päätökseen vuoden 2023 aikana ja uuteen rakenteeseen pohjautuva raportointi tullaan aloittamaan viimeistään vuoden 2024 alusta. Vaikka yhtiön liiketoiminnoissa tarvittava teknologiaosaaminen on samankaltaista, yksikköjen asiakkaat ja markkinadynamiikka ovat hyvin erilaisia. Uudistuksen tavoitteena on viedä liiketoimintojen johtaminen ja päätöksenteko lähemmäs markkinoita ja siten parantaa päätöksenteon nopeutta ja vahvistaa yhtiön asemaa kussakin markkinassa. Muutos myös nopeuttaa liiketoimintayksikköjen sopeutumista ympäröiviin markkinatilanteisiin mahdollistaen yhä kasvavan lisäarvon tuottamisen asiakkaille.

Yhtiön kolme liiketoimintayksikköä ovat Medical Technologies, Defense & Security ja Connectivity Solutions:

 • Medical Technologies -liiketoimintayksikkö koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat sydämen sähköisen toiminnan (EKG) mittaaminen ja analysointi (Cardiac), aivojen sähköisen toiminnan (EEG) mittaaminen ja analysointi (Neuro) ja kotona tehtävä uniapnean mittaaminen ja analysointi (Sleep). Tulevina vuosina yhtiö tulee panostamaan tuoteliiketoiminnan rinnalla ohjelmistoliiketoiminnan monipuolistamiseen ja sen tuottaman liikevaihdon kasvuun.  Liiketoiminnassa tullaan keskittymään kansainvälisen asiakaspohjan ja markkinaosuuksien kasvattamiseen.
 • Defense & Security -liiketoimintayksikössä yhtiö tarjoaa tietoturvallisia viestintäratkaisuja viranomais-, puolustus- ja muille ammattikäyttäjämarkkinoille. Liiketoiminta koostuu puolustusmarkkinaan suunnatuista taktisen viestinnän ratkaisuista sekä viranomaisille suunnatuista korkean tietoturvan viestintäratkaisuista. Yhtiö on kuluneiden vuosien aikana tehnyt merkittäviä investointeja tuoteportfolion laajentamiseen. Tuotteet ja järjestelmät ovat nyt sekä kattavuudeltaan että teknisiltä ominaisuuksiltaan kansainvälisesti erittäin kilpailukykyisellä tasolla. Seuraavassa vaiheessa yhtiö tulee hyödyntämään tehtyjä tuotekehitysinvestointeja sekä panostamaan voimakkaasti kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi kansainvälistä tuoteliiketoimintaa sekä saavuttaa kansainvälisesti merkittävä asema taktisen viestinnän ja korkean tietoturvan viestintäratkaisuiden tuottajana.
 • Connectivity Solutions -liiketoimintayksikössä yhtiö tarjoaa asiakkailleen tuotekehityspalveluita sekä langattoman liitettävyyden ratkaisuja uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämiseksi tietoturvallisessa ja kehittyvässä langattomassa ympäristössä. Tulevina vuosina yhtiö tulee keskittymään kansainvälisen asiakaspohjan kasvattamiseen Telecom, Industrial IoT ja MedTech markkinasegmenteissä.

Bittium on tehnyt merkittäviä tuotekehitysinvestointeja omiin tuotteisiin ja ratkaisuihin vuosien 2018–2022 välisenä aikana. Nämä tuotekehitysinvestoinnit on saatettu päätöksen ja yhtiö on siirtymässä tuotekehityspainotteisesta tuoteportfolion laajentamisesta kansainvälisen liiketoiminnan laajentamiseen ja kasvuun. Bittium tavoittelee kansainvälistä kasvua tuoteliiketoiminnassa sekä taktisten viestintäratkaisujen että lääketieteen teknologiatuotteiden ja palveluiden osalta tulevien vuosien aikana.

Bittium jatkaa edelleen epäorgaanisen kasvumahdollisuuksien tutkimista ja on valmis investoimaan yritysostoihin, jotka tukevat yhtiön kasvustrategiaa.
 

Toimintaympäristön ja liiketoiminta-alueiden kehittyminen tammi-joulukuussa 2022

Defense and Security -liiketoiminta-alue

Maailman poliittinen tilanne muuttui merkittävästi helmikuussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sodan syttyminen sai useat valtiot nostamaan puolustusbudjettejaan.

Kasvaneita puolustusmäärärahoja on ensimmäisessä vaiheessa kohdistettu pääosin kulutustarvikkeisiin, mutta hiljalleen kasvaneet budjetit tulevat kohdistumaan myös eri maiden puolustusvoimien modernisointi- ja kehityshankkeisiin, ja uusia puolustusvoimien modernisointihankkeita eri puolilla maailmaa on alkamassa. Bittium on osallisena useissa uusissa kilpailutuksissa koskien eri valtioiden taktisen viestinnän modernisointia. Markkinan luonteen mukaisesti näiden uusien hankkeiden kilpailutusvaiheet ovat varsin hitaita ja voivat kestää useita vuosia.

Suomi käynnisti prosessin liittyäkseen sotilasliitto Natoon. Mahdollinen liittyminen Natoon vahvistaa yhtiön markkina-asemaa erityisesti Nato-maiden kilpailutuksissa. Bittiumin taktisen viestinnän tuotteet ovat teknisiltä ratkaisuiltaan erittäin laadukkaita käytettäväksi Nato-maissa, ja Nato-maat ovat olleet potentiaalisia Bittiumin asiakkaita myös ilman Suomen varsinaista liittymistä Natoon. Lisäksi liittyminen mahdollistaisi Bittiumille tarvittaessa Nato-aaltomuotojen ja -salausratkaisujen käyttöönoton sekä tarjoaisi mahdollisuuden osallistua Nato-maiden tutkimusohjelmiin.

Kotimaisilla puolustusmarkkinoilla Bittium Tough SDR™ -radioiden ja niiden aaltomuotojen kenttätestaukset sekä radioiden laajamittaisen käyttöönoton valmistelut jatkuivat vuoden 2022 aikana. Bittium sai jatkotilauksen radioiden aaltomuodon kehitystyöstä ja projekti tulee olemaan monivuotinen. Marraskuussa Puolustusvoimat tilasi Tough SDR -sotilas- ja ajoneuvoradioita noin 4,3 miljoonalla eurolla.

Myös muiden taktiseen tiedonsiirtoon tarvittavien tuotteiden toimituksia Suomen Puolustusvoimille jatkettiin. Bittium sai puitesopimusten mukaisia tilauksia sekä Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista, että Bittium Tough Comnode™ -laitteista. Osa toimituksista tehtiin vuoden 2022 aikana ja osa toimituksista tullaan tekemään vuoden 2023 aikana. Bittium toimitti Puolustusvoimille myös järjestelmätukea TAC WIN ja Tough VoIP -järjestelmiin sekä jatkokehitti TAC WIN -järjestelmän uutta ohjelmistoversiota. Tämä jatkuva kehitystyö jatkaa TAC WIN -järjestelmän aaltomuoto- ja radioalustaohjelmistojen suorituskyvyn kehittämistä kenttäkokeissa ja koulutuskäytössä tehtyjen havaintojen sekä Bittiumin tekemän aaltomuototutkimuksen perusteella.

Kansainvälisillä puolustus- ja viranomaismarkkinoilla vuosi 2022 on ollut vilkas. Taktisen viestinnän järjestelmätuotteiden tuotetoimituksia sekä integrointia ja testausta jatkettiin asiakkaille Itävallassa ja Virossa, sekä muille kansainvälisille asiakkaille. Kuluneen vuoden aikana mukaan on tullut uusi lupaava markkina-alue: kansainväliset ilmapuolustus- ja sensorijärjestelmiä kehittävät yhtiöt. Lisäksi useita Tough SDR -radioiden pilotteja alkoi eripuolilla Eurooppaa ja Aasiaa.

Jatkoimme myös ESSOR-yhteistyötä Bittium Tough SDR -radioiden kanssa hyvin tuloksin. Kesällä suoritetut yhteentoimivuustestit uudella ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuodolla onnistuivat hyvin. Bittiumin radiot käyttivät joustavasti Bittiumin omia laaja- ja kapeakaistaisia aaltomuotoja sekä ESSOR-aaltomuotoa taktiseen tiedonsiirtoon.

Bittium laajensi kuluneen vuoden aikana taktisen tiedonsiirron tuotevalikoimaa uudella Bittium Tough VoIP Field Phone™ 2 -kenttäpuhelimella. Field Phone 2 on uuden sukupolven VoIP-puhelin, joka mahdollistaa luotettavan viestinnän vaativissa käyttöympäristöissä. Bittium Tough VoIP Field Phone 2 täydentää olemassa olevaa Tough VoIP -tuoteperhettä vastaten asiakkaiden tarpeeseen uuden sukupolven kenttäpuhelimesta.

Tietoturvallista Bittium Tough Mobile™ -älypuhelintuoteperhettä täydennettiin kesäkuussa julkaistulla uudella Bittium Tough Mobile™ 2 Tactical -ratkaisulla, joka on suunnattu puolustusmarkkinoille. Sotilaan mobiilikommunikaation mahdollistava kokonaisvaltainen ratkaisu voidaan liittää joko Bittium Tough SDR Handheld™ -radioon tai kolmansien osapuolten taktisiin radioihin. Ratkaisu on yhteensopiva eri taistelunjohtojärjestelmien kanssa, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen ja tehokkaan tilannetietoisuuden jakamisen taktisissa verkoissa.

Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimien sekä niihin liittyvien tietoturvaohjelmistojen kysyntä viranomaismarkkinassa on lisääntynyt Venäjän hyökkäyssodan ja lukuisten tietoturvahyökkäysten myötä. Puhelimien ja sen eri varianttien toimituksia kotimaiseen ja kansainväliseen markkinaan jatkettiin. Loppuvuonna Bittium toimitti ruotsalaiselle Tutukselle tietoturvallisia Tough Mobile 2 -älypuhelimia. Toimitus oli jatkoa yritysten väliselle yhteistyölle, jossa on kehitetty korkean tietoturvaluokan mobiiliratkaisu, jossa yhdistyy Bittiumin tietoturvallinen Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelinalusta ja Ruotsin valtion hyväksymä Tutuksen salausratkaisu. Tutus on toimittanut tämän erityisesti kriittisen viestinnän välineeksi ja liikkuvaan ympäristöön suunnitellun mobiiliratkaisun merkittävälle ruotsalaiselle viranomaiselle.

Tough Mobile 2 -älypuhelimen ja siihen liittyvien tietoturvaohjelmistojen ominaisuuksia kehitettiin edelleen ja yhtiö on hakenut ratkaisulleen NATO-tietoturvahyväksyntää, jota odotetaan saatavaksi vuoden 2023 aikana. Hyväksynnän uskotaan kasvattavan ratkaisun myyntiä.

Medical Technologies -liiketoiminta-alue

Lääketieteen teknologiamarkkinat ovat toipuneet koronaviruspandemiasta johtuneesta epävarmuudesta. Etähoidon ja etämonitoroinnin merkitys on edelleen kehittymässä sairaanhoidon resurssien riittämättömyyden ja kustannuspaineiden myötä. Etämonitorointi- ja etädiagnostiikkaratkaisut tuovat helpotusta näihin ongelmiin, mikä tulee jatkossa tukemaan Bittiumin lääketieteen etädiagnostiikkaratkaisujen myynnin kehitystä.

Bittiumilla on menossa lääkintälaitehyväksyntöjä monissa eri maissa. Uusi Euroopan lääkinnällisten laitteiden tuoteturvallisuusasetus eli MDR (Medical Device Regulation, EU 2017/745) astui täysimääräisesti voimaan toukokuun 26. päivänä 2021. Muutos on aiheuttanut laatujärjestelmäauditointien ja laitehyväksyntöjen ruuhkautumista ja siten viivettä hakemusten läpimenoaikoihin.

Joulukuussa Bittiumin edistyksellinen kotikäyttöön tarkoitettu uniapnean testauksen ja analysoinnin kokonaisratkaisu Bittium Respiro™ sai MDR-hyväksynnän. Respiro keskittyy kotona tehtävään yöpolygrafiamittaukseen ja tallentaa sekä analysoi tyypillisiä unenaikaisia hengityshäiriöitä. Respiro hyödyntää tekoälyä analysointityön nopeuttamiseksi. Se tukee erilaisia sensorikonfiguraatiota ja palvelumalleja, joiden ansiosta se mukautuu vaihteleviin mittaustarpeisiin ja erilaisiin liiketoimintamalleihin.

Respiron FDA (Food and Drug Administration) -lääkintälaitehyväksyntä Pohjois-Amerikan markkinalle on edennyt ja hyväksyntää odotetaan vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Komponenttipula hidasti merkittävästi laitteiden valmistusta ja toimituksia, mutta myös tilausten vastaanottoa. Syynä tilausten vastaanottamisten vähentymiseen on suurimpien asiakkaidemme kanssa olemassa olevat sopimukset, joiden mukaan meillä on velvollisuus toimittaa tilatut tuotteet tietyn ajan kuluessa tilauksesta.

Bittium Faros™ EKG-mittalaitteiden kysyntä kasvoi Euroopan markkinoilla kuluneen vuoden aikana. Merkittävä osa kuluneen vuoden tuotetoimituksista tehtiin edelleen Yhdysvaltain EKG-markkinoilla etämonitorointipalveluita tarjoavalle asiakkaalle Preventice Solutionsille (Boston Scientific Groupin tytäryhtiö). Alkuvuonna Bittium ja Preventice allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan Bittium jatkaa sydämen rytmihäiriöitä monitoroivien BodyGuardian® MINI -laitteiden toimitussopimusta Preventicelle. Lisäksi yhteistyö uuden Preventice Solutionsin käyttöön räätälöidyn EKG-teknologian kehittämisessä jatkuu.

Bittium Faros -tuoteperhettä laajennettiin uudella Bittium Faros™ 180L EKG-mittalaitteella, joka mittaa EKG:tä yhdellä akun latauksella yhtäjaksoisesti vähintään 14 päivää. Uusi versio helpottaa rytmihäiriöiden diagnosointia pidennetyn mittausajan ansiosta. Laite myös mahdollistaa potilaiden aikaisemman kotiuttamisen sekä entistä paremmat edellytykset havaita ja reagoida mahdollisesti ilmeneviin rytmihäiriöihin nopeasti.

Neurofysiologian markkinoilla Bittium BrainStatus™ -EEG-mittalaitteiden pilotit etenivät ja uusia pilotteja alkoi. Mukana on mm. suomalaisia ja eurooppalaisia yliopistosairaaloita, jotka testaavat BrainStatuksen käyttöä tehohoidossa. BrainStatuksen markkinat tehohoidossa ovat vasta avautumassa tehohoidossa olevien suositusten muuttuessa hiljalleen vaativampaan suuntaan aivosähkökäyrän mittauksen osalta.

Lokakuussa Bittium kertoi perustavansa Clinical Advisory Boardin tukemaan terveydenhuollon teknologiatuotteidensa liiketoimintaa. Clinical Advisory Board tuo Bittiumille lääketieteellistä ammattiosaamista ja kansainvälisen foorumin tuotteiden jatkuvalle kehittämiselle. Sen tehtävänä on antaa palautetta ja tehdä kliinistä tutkimusta Bittiumin tuotteista sekä avustaa omalla asiantuntemuksellaan Bittiumia kehittämään entistä kilpailukykyisempiä ratkaisuja.

Connectivity Solutions -liiketoiminta-alue

Tuotekehityspalvelujen liikevaihto pysyi kuluneen vuoden aikana samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Markkinat ovat elpyneet koronaviruspandemiasta ja aktiivista myynti- ja markkinointityötä on jälleen päästy tekemään. Tuotekehityspalveluiden kysyntä painottui Industrial IoT, Telecom ja MedTech -teknologiamarkkinoille, joissa yritykset hakevat langatonta liitettävyyttä tuotteisiinsa. Useita asiakasprojekteja saatiin onnistuneesti päätökseen ja uusia käynnistettiin. Connectivity Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on keskittyä kansainvälisen asiakaspohjan kasvattamiseen Telecom, Industrial IoT ja MedTech -markkinasegmenteissä.

Kuluneen vuoden aikana Bittium toi markkinoille uuden Cellular IoT -ratkaisun, joka tarjoaa IoT-laitteille suoran liitettävyyden pilvipalveluihin mobiiliverkkojen yli. Ratkaisulla voi päivittää jo olemassa olevien IoT-laitteiden paikallisen liitettävyyden 4G/5G-liitettävyyteen tai integroida 4G/5G-liitettävyyden uusiin kehitettäviin IoT-laitteisiin. Ratkaisu perustuu ohjelmistomoduuleihin, joiden uudelleen käyttö parantaa Bittiumin suunnittelupalveluiden kilpailukykyä mahdollistaen liitettävyysprojektien toteuttamisen asiakkaalle nopeammin ja kustannustehokkaammin.

Työvoiman saatavuus markkinoilla on edelleen haasteellista, eikä tähän ole odotettavissa muutosta. Erityisesti ohjelmisto-osaajia on kysyntään nähden liian vähän, ja kilpailu työntekijöistä on lisännyt työvoiman liikkuvuutta. Yhtiö on kuluneen vuoden aikana panostanut työnantajamielikuvan rakentamiseen, mikä on osaltaan auttanut uusien työntekijöiden rekrytoimisessa.
 

Taloudellinen kehitys tammi-joulukuussa 2022

Bittiumin tammi-joulukuun 2022 liikevaihto laski 5,1 prosenttia edellisvuodesta 82,5 miljoonaan euroon (86,9 miljoonaa euroa).

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 57,4 miljoonaa euroa (63,1 miljoonaa euroa), eli 69,6 prosenttia liikevaihdosta. Tästä Medical Technologies -tuotteiden osuus oli 22,6 miljoonaa euroa (27,8 miljoonaa euroa) ja taktiseen- ja tietoturvalliseen viestintään liittyvien tuotteiden ja järjestelmien osuus oli 34,8 miljoonaa euroa (35,3 miljoonaa euroa). Tuotepohjaisen liikevaihdon laskuun vaikuttivat komponenttien saatavuusvaikeudet.

Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 25,1 miljoonaa euroa (23,8 miljoonaa euroa) eli 30,4 prosenttia. Tästä Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelujen liiketoiminnan osuus oli 15,2 miljoonaa euroa (15,5 miljoonaa euroa). Connectivity Solutions -palveluliikevaihto kertyi pääosin langattoman tietoliikenteen asiakasprojekteista.

Käyttökate oli 11,0 miljoonaa euroa (13,7 miljoonaa euroa).

Tutkimus ja tuotekehityskulut olivat 22,3 miljoonaa euroa (19,8 miljoonaa euroa) eli 27,0 prosenttia liikevaihdosta (22,8 prosenttia). Tuotekehityskuluja aktivoitiin taseeseen 6,6 miljoonaa euroa, joka oli 0,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten.

Bittiumin tammi-joulukuun 2022 liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa). Liiketuloksen heikentymiseen vaikutti erityisesti komponenttipulasta johtuva Medical Technologies -tuoteliiketoiminnan liikevaihdon tilapäinen lasku ja liiketoiminnan tulevan kasvun varmistamiseksi jatketut panostukset myyntiin, markkinointiin ja tuotekehitykseen.

Liiketoiminnan rahavirta oli 8,0 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa). Nettokassavirta oli -3,0 miljoonaa euroa, sisältäen merkittävimpinä erinä 6,6 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 1,4 miljoonan euron osingonmaksun (-2,6 miljoonaa euroa sisältäen merkittävimpänä eränä 7,0 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 1,1 miljoonan euron osingonmaksun).

Omavaraisuusaste oli 69,7 prosenttia (72,4 prosenttia).

Nettovelkaantumisaste oli 3,0 prosenttia (0,2 prosenttia).

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 28,1 miljoonaa euroa (29,5 miljoonaa euroa).
 

Vertailu puolivuosittain

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR 2H/22 1H/22 2H/21 1H/21
Liikevaihto 41,4 41,0 47,2 39,7
Liikevoitto /-tappio 0,6 -0,2 3,9 -0,7
Tulos ennen veroja 0,2 -0,7 3,6 -1,0
Katsauskauden tulos 0,9 -0,6 4,4 -1,0
TUOTE- JA PALVELULIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja % 2H/22 1H/22 2H/21 1H/21
Tuoteliikevaihto 30,2 27,2 35,2 27,9
72,9 % 66,3 % 74,5 % 70,3 %
Palveluliikevaihto 11,2 13,8 12,0 11,8
27,1 % 33,7 % 25,5 % 29,7 %
TUOTELIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja % 2H/22 1H/22 2H/21 1H/21
Defense & Security -tuotteet 18,9 15,9 20,8 14,5
62,6 % 58,5 % 59,3 % 51,8 %
Medical Technologies -tuotteet 11,3 11,3 14,3 13,5
37,4 % 41,5 % 40,7 % 48,2 %
PALVELULIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja % 2H/22 1H/22 2H/21 1H/21
Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelut 7,2 8,0 7,7 7,8
64,0 % 57,8 % 63,8 % 66,6 %
Muu palveluliikevaihto 4,0 5,8 4,4 3,9
36,0 % 42,2 % 36,2 % 33,4 %
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, MEUR ja % 2H/22 1H/22 2H/21 1H/21
Aasia 0,7 0,5 0,3 0,3
1,8 % 1,3 % 0,6 % 0,6 %
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 12,9 10,4 14,9 14,4
31,1 % 25,4 % 31,5 % 36,4 %
Eurooppa 27,8 30,1 32,0 25,0
67,1 % 73,3 % 67,9 % 62,9 %

Vertailu vuosineljänneksittäin

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR 4Q/22 3Q/22 2Q/22 1Q/22 4Q/21
Liikevaihto 27,6 13,8 22,7 18,4 30,1
Liikevoitto /-tappio 3,0 -2,4 0,8 -1,0 3,7
Tulos ennen veroja 2,8 -2,6 0,6 -1,2 3,5
Katsauskauden tulos 3,5 -2,6 0,6 -1,2 4,3
TUOTE- JA PALVELULIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja % 4Q/22 3Q/22 2Q/22 1Q/22 4Q/21
Tuoteliikevaihto 20,9 9,3 15,8 11,4 23,0
75,8 % 67,3 % 69,7 % 62,0 % 76,5 %
Palveluliikevaihto 6,7 4,5 6,9 7,0 7,1
24,2 % 32,7 % 30,3 % 38,0 % 23,5 %
TUOTELIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja % 4Q/22 3Q/22 2Q/22 1Q/22 4Q/21
Defense & Security -tuotteet 15,8 3,1 8,2 7,8 15,5
75,5 % 33,6 % 51,6 % 68,2 % 67,6 %
Medical Technologies -tuotteet 5,1 6,2 7,7 3,6 7,4
24,5 % 66,4 % 48,4 % 31,8 % 32,4 %
PALVELULIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja % 4Q/22 3Q/22 2Q/22 1Q/22 4Q/21
Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelut 4,2 3,0 3,7 4,3 4,6
62,4 % 66,4 % 54,6 % 60,9 % 64,8 %
Muu palveluliikevaihto 2,5 1,5 3,1 2,7 2,5
37,6 % 33,6 % 45,4 % 39,1 % 35,2 %
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, MEUR ja % 4Q/22 3Q/22 2Q/22 1Q/22 4Q/21
Aasia 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2
1,8 % 1,9 % 0,9 % 1,7 % 0,6 %
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 7,6 5,3 6,6 3,8 8,8
27,7 % 38,1 % 29,1 % 20,8 % 29,2 %
Eurooppa 19,5 8,3 15,9 14,2 21,1
70,6 % 60,0 % 70,0 % 77,4 % 70,2 %

Tase ja rahoitus

31.12.2022 taseen lukuja on verrattu 31.12.2021 taseeseen (miljoonaa euroa).
31.12.2022 31.12.2021
Pitkäaikaiset varat 85,0 85,9
Lyhytaikaiset varat 84,6 80,3
Varat yhteensä 169,7 166,1
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 102,8 103,9
Oma pääoma yhteensä 115,8 116,8
Pitkäaikaiset velat 21,7 21,5
Lyhytaikaiset velat 32,2 27,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 169,7 166,1
Rahavirrat katsauskaudella: 1-12/2022 1-12/2021
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu 11,7 15,2
+/- käyttöpääoman muutos -2,9 -6,2
- korot, verot ja saadut osingot -0,8 -0,7
= liiketoiminnan rahavirta 8,0 8,3
- investointien rahavirta -8,0 -8,4
- rahoituksen rahavirta -3,0 -2,5
= kassavarojen muutos -3,0 -2,6

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 9,5 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 9,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 10,7 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasing-velat, oli katsauskauden päättyessä 22,4 miljoonaa euroa (22,3 miljoonaa euroa). Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 69,7 prosenttia (72,4 prosenttia).

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä huolimatta elektroniikan komponenttien saatavuushäiriön aiheuttamasta epävarmuudesta. Kassavirran varmistaminen ei ole edellyttänyt erityisiä sopeutustoimia eikä asiakassaamisten luottoriskeissä ole todettu olennaisia muutoksia.

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 19,0 miljoonaa euroa (22,0 miljoonaa euroa). Katsauskauden nettokassavirta oli -3,0 miljoonaa euroa. Nettokassavirta sisältää merkittävimpinä erinä 6,6 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin sekä 1,4 miljoonan euron osingonmaksun (-2,6 miljoonaa euroa sisältäen merkittävimpänä eränä 7,0 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin, sekä 1,1 miljoonan euron osingonmaksun).

Bittiumilla on Nordea Pankki Oyj:ltä 20,0 miljoonan euron seniorilaina ja 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus. Seniorilainan eräpäivä on 24.5.2024 ja luottolimiittisopimus on voimassa 24.5.2024 saakka. Bittiumilla on OP Yrityspankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus, joka on voimassa 30.9.2025 saakka. Katsauskauden päättyessä limiittejä ei ollut käytössä.

Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan nettopositiota sen ylittäessä valuuttastrategiassa määritetyn euromääräisen raja-arvon. Nettopositio määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella.
 

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Bittium jatkoi merkittäviä investointeja omien tuotteiden ja tuotealustojen kehittämiseksi. Tammi-joulukuussa 2022 tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 22,3 miljoonaa euroa (19,8 miljoonaa euroa) eli 27,0 prosenttia liikevaihdosta (22,8 prosenttia).

Tuotekehitysinvestoinnit kohdistuivat pääsääntöisesti terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen, puolustusteollisuudelle suunnatun taktisen tiedonsiirtojärjestelmän ja sen tuotteiden kehittämiseen, sekä erilaisten viranomais- ja erikoispäätelaitteiden ja niitä tukevien tietoturvaohjelmistojen kehittämiseen.

Aktivoidut tuotekehityskulut koostuivat ohjelmistoradiopohjaisten taktisten radioiden Bittium Tough SDR™ -tuoteperheen kehittämiseen liittyvistä investoinneista, taktisten verkkojen jatkokehityksestä ja terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen liittyvistä investoinneista.
 

TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSKULUT, MEUR 1-12 2022 1-12 2021
12 kk 12 kk
Tutkimus- ja tuotekehityskulut yhteensä 22,3 19,8
Aktivoitu taseeseen -6,6 -7,0
Kauden poistot ja arvonalentumiset tuotekehitysaktiivasta 5,9 5,5
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja tuotekehityskuluja 21,5 18,3
Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset, % liikevaihdosta 27,0 % 22,8 %
AKTIVOITUJEN TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSKULUJEN MÄÄRÄ TASEESSA, MEUR 1-12 2022 1-12 2021
12 kk 12 kk
Hankintameno kauden alussa 48,1 46,6
Lisäykset kauden aikana 6,6 7,0
Kauden poistot -5,9 -5,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 48,8 48,1

Henkilöstö

Vuoden 2022 tammi-joulukuussa konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 641 henkilöä (664 henkilöä). Joulukuun 2022 lopussa henkilöstön määrä oli 625 (653 henkilöä).

Muutokset yrityksen johdossa

Bittium Oyj:n Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.2.2022 alkaen Antti Näykki (45, insinööri, sulautetut järjestelmät). Näykki on toiminut Bittiumilla muun muassa liiketoiminnan kehittämisestä vastaavana johtajana sekä Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen tuotehallinnan vetäjänä vuodesta 2019 lähtien. Uudessa tehtävässään Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen johtajana Näykki raportoi toimitusjohtaja Hannu Huttuselle. Ennen Bittiumia Näykki on työskennellyt muun muassa Jutel Oy:n toimitusjohtajana sekä erilaisissa myynti- ja johtotehtävissä Exfolla ja Nethawkilla.

Bittium Oyj:n Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen johtaja ja johtoryhmän jäsen Arto Pietilä jäi eläkkeelle maaliskuussa 2022.

1.2.2022 alkaen Bittiumin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Hannu Huttunen (puheenjohtaja), talousjohtaja Pekka Kunnari, lakiasiainjohtaja Kari Jokela, viestintä- ja markkinointijohtaja Karoliina Malmi, tuote- ja palvelualueiden johtajat Jari Sankala, Tommi Kangas ja Antti Näykki sekä engineering-toiminnoista vastaava johtaja Jari-Pekka Innanen.

17.10.2022 Bittium Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Huttunen ilmoitti jättävänsä yhtiön toimitusjohtajan tehtävän. Yhtiön hallitus käynnisti uuden toimitusjohtajan haun ja tavoitteena on saada uusi toimitusjohtaja valittua vuoden 2023 alkuun mennessä. Hannu Huttunen jatkaa tehtävässään tähän saakka yhtiön hallituksen täydellä tuella. Lisäksi on sovittu, että Huttunen jatkaa tämän jälkeen yhtiön hallituksen neuvonantajana vuoden 2023 loppuun.

9.12.2022 Bittium Oyj:n hallitus nimitti Johan Westermarckin (KTL, DI) yhtiön toimitusjohtajaksi 1.4.2023 alkaen. Johan Westermarck on viimeksi toiminut Citec Group Oy Ab:n toimitusjohtajana. Tätä aiemmin Westermarck on toiminut useissa liiketoiminnan johtotehtävissä, muun muassa Maintpartner Groupin toimitusjohtajana sekä Eltel Networks Oy:n ja Ahlstöm Machinery Oy:n liiketoimintojen johtotehtävissä. Bittium Oyj:n nykyinen toimitusjohtaja Hannu Huttunen jatkaa tehtävässään 31.3.2023 saakka, jonka jälkeen hän jatkaa yhtiön hallituksen neuvonantajana vuoden 2023 loppuun.
 

Osakkeet ja osakepääoma

Bittium Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon. Jokaisella osakkeella on yksi ääni. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n pitämään arvo-osuusjärjestelmään.

31.12.2022 yhtiön kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma oli 12 941 269,00 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 35 702 264 kappaletta. Yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-12/2022
12 kk
1-12/2021
12 kk
Ylin kurssi 6,08 7,89
Alin kurssi 3,47 4,93
Keskikurssi 4,71 6,18
Päätöskurssi 3,98 5,30
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 141,9 189,2
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 44,0 83,2
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 9 346 13 464
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 26,2 37,7

Kannustinohjelmat

Henkilöstön voittopalkkiojärjestelmä

Vuonna 2022 Bittiumilla oli käytössä henkilöstön voittopalkkiojärjestelmä, joka koskee koko henkilöstöä, pois lukien muiden lyhyen aikavälin palkkiojärjestelmien piirissä olevat henkilöt. Vuoden 2022 voittopalkkiojärjestelmän mukaan erikseen määritelty osa Bittiumin liikevoitosta jaetaan henkilöstölle voittopalkkiona palkkojen suhteessa. Järjestelmän tavoitteena on mahdollistaa yhtiön menestyksen jakaminen henkilöstölle ja sitouttaa henkilöstöä.

Tulospalkkiojärjestelmät

Tulospalkkio maksetaan tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuonna 2022 järjestelmän mukainen ansaintajakso oli kalenterivuosi. Tavoitteet asetetaan joka ansaintajaksolle erikseen. Tavoitteista asettamisesta ja niiden toteutumisen arvioinnista päätetään yksi yli yhden -periaatteella. Nämä lyhyen tähtäimen palkkiot määräytyvät taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Lisäksi osa tavoitteista voi olla henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilöille asetut tavoitteet vaihtelevat tehtävittäin. Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu yrityksen johtohenkilöitä. Lisäksi myyntitehtävissä työskentelevillä on erilliset myyntitavoitteisiin liittyvät palkkiojärjestelmät.

Johdon osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Bittium-konsernin johdolla on osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, joka koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä ("PSP"). Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa Bittiumin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä, kannustaa johtoa Bittiumin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä Bittiumin johdon sitouttaminen. Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta kolmivuotisesta osakepalkkio-ohjelmasta, PSP 2020-2022, PSP 2021-2023 ja PSP 2022-2024, joista kukin sisältää yhden vuoden pituisen suoritusjakson, jota seuraa osakepalkkion maksaminen ja kahden vuoden pituinen luovutusrajoitusjakso. Kunkin ohjelman alkaminen edellyttää kuitenkin hallituksen erillistä päätöstä. Lisätietoa osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://www.bittium.com .

10.2.2022 Bittium Oyj:n hallitus päätti uudesta jaksosta osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä Bittium-konsernin johdolle. Kolmanteen, PSP 2022-2024-ohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan yrityksen ylin johto mukaan lukien Bittiumin johtoryhmän jäsenet. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2022-2024-ohjelmaan perustuva mahdollinen osakepalkkio maksetaan, ovat Bittiumin liikevaihdon kasvu ja kassavirta ennen rahoituseriä. Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle on lisäksi, että osallistujan työsuhde Bittiumiin jatkuu palkkion maksamisajankohtana. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Bittiumin osakkeina. Jos PSP 2022-2024-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, tämän kolmannen ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 122 100 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). PSP 2022-2024-ohjelman kokonaisarvo, arvioituna Bittiumin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella jaksolla H2/2021, on noin 0,7 miljoonaa euroa.

24.3.2022 Bittium Oyj:n hallitus päätti Yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osakepalkkioiden maksamisesta Yhtiön johtohenkilöille. Osakepalkkiot maksettiin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina. Päätöksessä oli kyse kannustinjärjestelmän toisesta osakepalkkio-ohjelmasta (PSP 2021-2023). Osakepalkkioina annettiin vastikkeetta yhteensä 13 467 kappaletta Yhtiön osakkeita kannustinjärjestelmää koskevien ehtojen mukaisesti osakepalkkioon oikeutetuille johtohenkilöille. Palkkionsaajina on kahdeksan (8) Yhtiön johtoryhmään kuuluvaa henkilöä.
 

Osakkeenomistajat

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2022 Osakkeiden määrä %-osuus
osakkeista
1. Veikkolainen Erkki 1 817 665 5,09 %
2. Ponato Oy 1 501 300 4,21 %
3. Hulkko Juha 1 419 370 3,98 %
4. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 365 934 3,83 %
5. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 296 529 3,63 %
6.  Skandinaviska Enskilda Banken AB 740 314 2,07 %
7.  Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka 700 000 1,96 %
8.  Hilden Kai Jalmari 658 000 1,84 %
9. Citibank Europe PLC 590 119 1,65 %
10. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 500 000 1,40 %

Joulukuun 2022 lopussa Bittium Oyj:llä oli 21 972 omistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa omistivat 29,7 prosenttia osakkeista. Yksityisten henkilöiden omistamien osakkeiden osuus oli 70,1 prosenttia. Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osuus oli joulukuun 2022 lopussa 4,1 prosenttia.

Liputusilmoitukset

Bittium Oyj vastaanotti 26.10.2022 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Veikkolainen oli ostanut 40 000 kappaletta Bittium Oyj:n osakkeita. Osakeoston toteutuksen yhteydessä Erkki Veikkolaisen yhteenlaskettu suora ja välillinen omistusosuus Bittium Oyj:n osakkeista ja äänistä ylitti 25.10.2022 viiden prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Erkki Veikkolaisen Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 25.10.2022 yhteensä 1 817 665 osaketta, joka vastaa 5,09 %:a Bittium Oyj:n koko osake- ja äänimäärästä. Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 35 702 264 kappaletta ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.
 

Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2022 klo 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Oulussa. Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2022 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 19.4.2022. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttivat osinkoon.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta, Petri Toljamo ja Pekka Kemppainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 6.4.2022 Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus päätti, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Riitta Tiuraniemi (valiokunnan puheenjohtaja), Petri Toljamo ja Veli-Pekka Paloranta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 50 % hallituksen jäsenten kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli osakepalkkiota ei jostain syystä voida maksaa, rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivämääränä noin 9,80 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 14.4.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivämääränä noin 9,80 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 14.4.2021 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti.
 

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä

Emoyhtiön taseen 31.12.2022 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 118 265 062,42 euroa, josta tilikauden voitto on 1 839 891,91 euroa. Hallitus ehdottaa 12.4.2023 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,05 euroa osinkoa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2023 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on 21.4.2023.

Bittium Oyj noudattaa osinkopolitiikkaa, joka ottaa huomioon konsernin tuloksen, taloudellisen aseman, pääoman tarpeen sekä kasvun ja vaatiman rahoituksen.
 

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Yhtiöllä ei ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden jälkeen.
 

Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sitä seurannut maailmanlaajuinen geopoliittinen epävakaus yhdistettynä korkeaan inflaatioon, toimitusketjujen haasteisiin sekä Euroopan energiamarkkinoiden ongelmiin on aiheuttanut erilaisia kysyntään ja tarjontaan liittyviä riskejä sekä kasvattanut epävarmuutta.

Erityisesti häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa ja niiden hintakehityksessä on aiheuttanut nopeita muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiö seuraa tilanteen kehittymistä ja pyrkii aktiivisesti varmistamaan tuotetoimituksiin tarvittavien komponenttien saatavuuden. Komponenttien heikko saatavuus vaikuttaa heikentävästi tuotteiden toimituskykyyn.

Markkinariskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa Bittiumin palvelujen, ratkaisujen ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa esimerkiksi hinnoittelupaineita. Lyhyellä tähtäimellä se voi vaikuttaa erityisesti henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K-palvelussa. Kasvava kansainvälinen poliittinen epävarmuus voi myös vaikuttaa Bittiumin palvelujen, ratkaisujen ja tuotteiden kysyntään ja hintakilpailukykyyn eri maantieteellisillä alueilla. Bittiumiin kohdistuu myös yhä enemmän yhtiön asiakkaiden tai muiden yhteistyökumppanien sijaintimaihin liittyviä juridisia, taloudellisia, poliittisia ja sääntelyllisiä riskejä, jotka voivat johtaa toimitusten viivästyksiin tai siihen, ettei tilauksia tule ennustettuja määriä, valuuttakurssitappioihin, kohonneisiin kustannuksiin tai oikeudenkäynteihin ja niihin liittyviin kustannuksiin.

Bittiumin asiakaskuntaan kuuluu muun muassa telekommunikaatioteollisuudessa toimivia yhtiöitä, puolustus- ja muita viranomaisia ja heille tuotteita toimittavia yrityksiä sekä terveydenhuollon markkinoilla toimivia yrityksiä, joten Bittium on alttiina näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille.

Merkittävä osa Bittiumin liikevaihdosta kertyy tuotteiden ja tuotekehityspalvelujen myynnistä puolustus- ja muille viranomaisille ja heille tuotteita toimittaville yrityksille. Poikkeama ennakoidusta liiketoiminnan kehittymisestä tällaisten asiakaskeskittymien kanssa voisi johtaa merkittäviin poikkeamiin Bittiumin tulevaisuuden näkymissä koskien liikevaihtoa ja liiketulosta kuluvan tilikauden aikana ja sen jälkeen.

Bittium pyrkii laajentamaan asiakaspohjaansa pidemmällä aikavälillä niin, että riippuvuus yksittäisistä asiakkaista vähenee, jolloin yhtiöön vaikuttaisi lähinnä Bittiumin asiakaskuntaan kuuluvien yhtiöiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö yksittäisten asiakassuhteiden kehittymisen sijaan. Tarkempi markkinakatsaus on esitetty tässä tilinpäätöstiedotteessa osiossa "Markkinanäkymät".

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, suurten asiakasprojektien toteutus ja hallinta, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja niiden menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutuminen, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit sekä tuotteiden valmistamisen käynnistämiseen liittyvät riskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyvät tavanomaiset ajoitusriskit sekä nykyisten että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osalta. Bittiumilla on eräitä merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Lisäksi Bittiumin tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä, ajoitusriskit ja mahdolliset markkinoiden viiveet. Edellä mainitut tekijät voivat ilmentyä alempina toimitusmäärinä tai korkeampina tuotantokuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. Bittiumin tuotteiden tuominen kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille voi kestää ennakoitua pidempään, sillä hankkeet ovat tyypillisesti pitkiä ja osto-ohjelmat valmistellaan kansallisten ministeriöiden ohjauksessa ja käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Lisäksi valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat useille vuosille.

Eräät Bittiumin liiketoiminnot toimivat vahvasti patentoiduilla teollisuuden aloilla, jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan sisältyy riskejä, yhtäältä liittyen Bittiumin tuotteissa ja palveluissa käytettyjen teknologioiden saatavuuteen kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin, ja toisaalta liittyen kykyyn puolustautua Bittiumin ja kolmansilta osapuolilta lisensioituja teknologioita koskevilta suojattujen immateriaalioikeuksien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ulkopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivisemmin hallussaan olevien patenttien puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi, ja tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuksien hallintaan liittyviä riskejä. Pahimmillaan suojattujen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin. Lisäksi mahdolliset haasteet tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien globaalissa saatavuudessa sekä tarvittavien vientilupien myöntämisessä voivat vaikuttaa asiakasprojektien etenemiseen ja tuotteiden toimituskykyyn. Yhtiö muutti nimensä Bittium Oyj:ksi 1.7.2015 ja alkoi samalla käyttää uutta tavaramerkkiä. Uuden tavaramerkin rekisteröintiin ja käyttöön voi sisältyä tavanomaisia uuden tavaramerkin käyttöönottoon liittyviä riskejä.

Rahoitusriskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä sekä toisaalta heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja. Bittium rahoittaa toimintansa pääosin operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksella ja saattaa ajoittain hakea lisärahoitusta rahoitusmarkkinoilta. Bittiumilla on Nordea Pankki Oyj:ltä 20,0 miljoonan euron seniorilaina ja 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus. Seniorilainan eräpäivä on 24.5.2024 ja luottolimiittisopimus on voimassa 24.5.2024 saakka. Bittiumilla on OP Yrityspankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus, joka on voimassa 30.9.2025 saakka.

Näihin sopimuksiin sisältyy tavanomaisia muun muassa omavaraisuusasteeseen, käyttökatteeseen sekä omaisuuden luovutukseen ja panttaamiseen liittyviä kovenantteja. Ei ole mitään varmuutta siitä, ettei lisärahoitusta tarvita investointeihin, käyttöpääomatarpeisiin tai mikäli Bittiumin liiketoiminta kehittyisi selvästi odotettua heikommin. Eräiden Bittiumin liiketoimintojen asiakasriippuvuus voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä.
 

Vastuullisuus ja yritysvastuu

Bittium on sitoutunut vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan vastuullisuusohjelmansa kautta. Vastuullisuusohjelma perustuu yhtiön strategiaan, arvoihin, sidosryhmien odotuksiin ja toimintaympäristön megatrendeihin, joita ovat muun muassa digitalisaatio ja väestön ikääntyminen sekä tietoturvallisuus.

Bittiumin uusi vastuullisuusohjelma on voimassa vuodet 2022–2025. Yhtiö keskittyy vastuullisuustyössä kolmeen keskeiseen teemaan: henkilöstöön, asiakkaisiin ja tietoturvaan sekä ympäristöön. Eettiset periaatteet ja vastuullinen liiketoimintatapa ovat kaiken toiminnan perusta.

Vastuullisuus on osa Bittiumin organisaatiokulttuuria ja tapaa toimia. Yhtiö tunnistaa ja hallitsee vastuullisuuteen liittyviä riskejä osana yhtiön riskienhallintaa, jossa korostuu yhtiön johtoryhmän ja hallituksen rooli toimenpiteiden jalkauttamisessa päivittäiseen toimintaan.

Lisätietoa Bittiumin vastuullisuudesta löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.bittium.com .

Vuoden 2022 vastuullisuusraportti julkaistaan vuosikertomuksen yhteydessä 20.3.2023.
 

Markkinanäkymät

Bittiumin asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä laadukkaammalle ja tietoturvallisemmalle tiedonsiirrolle.  Bittiumilla on pitkäaikaisen teknologiaosaamisensa ja langattomien viestintäratkaisujen tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvä asema tarjota asiakkailleen räätälöitäviä kokonaisratkaisuja. Lääketieteen teknologiaratkaisujen tarjoajana Bittium pohjaa osaamisensa yli kolmenkymmenen vuoden kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen biosignaalien mittaamisessa.

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ja pandemiaa seurannut maailmanlaajuinen häiriö elektronisten komponenttien saatavuudessa ovat vaikuttaneet hidastavasti yhtiön liiketoiminnan ja myynnin kehittymiseen vuosina 2021 ja 2022. Markkinat ovat hiljalleen elpymässä ja yhtiö uskoo komponenttipulan väistyvän vuoden 2023 aikana.

Maailman geopoliittinen tilanne, logistiikkaketjujen ongelmat, inflaatio ja heikkenevä talouskehitys luovat epävarmuutta markkinanäkymiin.

Seuraavassa on kuvattu Bittiumin kysyntään vaikuttavia tekijöitä:

Puolustus-, viranomais- ja tietoturvamarkkinat

 • Puolustusmarkkinoilla taktisessa tiedonsiirrossa valtioiden puolustusvoimat ja muut viranomaistahot tarvitsevat verkkoja, joissa yhä enemmän liikkuvat verkon käyttäjät voivat siirtää luotettavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia datamääriä. Tämä luo kysyntää Bittiumin TAC WIN -laajakaistaverkolle, Bittium Tough SDR™ -käsi- ja ajoneuvoradioille sekä muille Bittiumin IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen tiedonsiirron ratkaisuille.
 • Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on myös kohottanut eri maiden puolustusbudjetteja ja vaikuttanut suotuisasti kysyntään puolustusmarkkinassa. Kasvaneita puolustusmäärärahoja on ensimmäisessä vaiheessa kohdistettu pääosin kulutustarvikkeisiin. Jatkossa kasvaneet budjetit tulevat kohdistumaan myös eri maiden puolustusvoimien modernisointi ja kehityshankkeisiin, millä voi olla positiivinen vaikutus Bittiumin taktisten kommunikaatioratkaisujen kysyntään.
 • Myös Suomen mahdollisella NATO-jäsenyydellä on positiivinen vaikutus Bittiumin puolustus- ja viranomaistuotteiden kysyntään.
 • Bittium jatkaa taktisen tiedonsiirron tuotteiden vientiponnisteluita kansainvälisille markkinoille ja tavoittelee saavansa vuoden 2023 aikana uusia ulkomaisia asiakkuuksia. Myynnin kehittyminen on maltillista puolustusteollisuuden pitkistä myyntisykleistä johtuen.
 • Älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile™ -älypuhelimille ja Bittiumin tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille viranomais- ja mobiileissa tietoturvamarkkinoissa. Yleinen tietoisuus mobiilien tietoturvauhkien vaaroista on lisääntynyt ja kiinnostus tietoturvallisia matkaviestimiä kohtaan on kasvanut. Päätelaitteiden myynnin odotetaan kehittyvän maltillisesti viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti.
 • Maailmanlaajuinen komponenttipula vaikuttaa erilaisten tuotteissa käytettyjen komponenttien saatavuuteen, mikä vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa tuotteita asiakkailleen sovitussa aikataulussa. Komponenttipulan odotetaan helpottavan vuoden 2023 kuluessa.

Langaton tietoliikenne ja digitalisaatiomarkkinat

 • Langattomassa tietoliikenteessä 5G-teknologian käyttöönotto etenee edelleen. Investoinnit uusien ominaisuuksien kehittämiseen jatkuvat, ja ohjelmistokehityksen merkitys 5G-verkkojen kehityksessä vahvistuu. Tämä luo kysyntää Bittiumin tuotekehityspalveluille. 5G-teknologialle allokoitujen radiotaajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle. Erilaiset satelliittikommunikaation ratkaisutarpeet kasvattavat Bittiumin tuotekehitysosaamisen kysyntää uusien toimijoiden perinteiseen toimittajaverkostoon mukaantulon myötä. Bittiumin tuotekehityspalveluiden kysyntää kasvattaa myös 5G-teknologiaa hyödyntävien uusien laitteiden kehitystarve.
 • Digitalisaation myötä tietoturvallinen esineiden internet (Internet of Things, IoT) on merkittävä kehitysalue lähes kaikilla toimialoilla. Kysyntää Bittiumin palveluille ja räätälöidyille ratkaisuille luo yritysten kasvava tarve digitalisoida toimintaansa, kerätä tietoa langattomasti ja siirtää tieto internetiin ja pilvipalveluihin sekä valvoa ja ohjata laitteita ja järjestelmiä etänä. Tätä varten markkinoille tarvitaan sekä vaativaan teollisuuskäyttöön että vapaa-ajan sovelluksiin tarkoitettuja tietoturvallisia laitteita, jotka keräävät laitteen käyttämien sensoreiden tuoman informaation ja luovat laitteelle luotettavan langattoman yhteyden internetiin ja pilvipalveluihin.  5G-teknologia laajenee ja digitalisoitujen laitteiden määrä kasvaa jatkuvasti. Laitteisiin tulee myös uusia yhä kehittyneempiä ominaisuuksia, jotka luovat kysyntää suunnittelupalveluille. Erilaisten järjestelmien ja teknologioiden integroinnilla onkin tärkeä rooli kokonaispalvelun mahdollistamisessa. Suurien datamäärien käsittelemisen helpottamista ja nopeuttamista varten kehitetään erilaisia oppivia järjestelmiä ja laitteita, jotka hyödyntävät toiminnassaan erilaisia tekoälyteknologioita.
 • Teknologinen kehitys ja uudet innovaatiot mahdollistavat uusien laitteiden ja sovellusten kehittämisen terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan, mikä kasvattaa Bittiumin tuotekehityspalveluosaamisen kysyntää. Bittiumin kokemus lääketieteen laitteista, urheilusovelluksista ja puettavista (wearable) laitteista yhdistettynä langattoman liitettävyyden osaamiseen mahdollistaa kilpailukyvyn myös terveyden, hyvinvoinnin ja urheilulaitteiden suunnittelupalveluiden tarjoamisessa.
 • Työvoimakilpailu sekä laitesuunnittelu- että ohjelmisto-osaajista on kovaa ja sen odotetaan jatkuvan markkinoilla myös vuonna 2023.

EKG:n, EEG:n ja uniapnean etämonitorointimarkkinat

 • Terveydenhuollon teknologiamarkkinoilla on tapahtumassa merkittävää kehitystä potilaiden hoidossa erityisesti sairaaloiden ulkopuolella. Sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn panostetaan varhaisdiagnostiikan avulla yhä enemmän, ja potilaiden kotiuttamista tavoitellaan yhä aikaisemmassa vaiheessa sairaala- ja hoitopäivien vähentämiseksi. Nämä lisäävät merkittävästi tehokkuutta terveydenhuollon prosesseihin ja alentavat kustannuksia sekä parantavat hoitokokemusta.
 • Sekä terveysongelmien ennaltaehkäisyn että varhaisen kotiuttamisen edellytyksenä on tarkan seurannan ja mittauksen mahdollistaminen kotiolosuhteissa etämonitoroinnin avulla. Etämonitorointi ja etädiagnostiikka tuovat erikoislääkäreiden diagnoosit käyttöön ajasta ja paikasta riippumatta. Yhä kehittyvät tekoälyyn pohjautuvat algoritmit yleistyvät lääkäreiden työkaluina diagnoosien määrittelyssä. Nämä mahdollistavat yhä nopeammat ja tarkemmat diagnoosit, mikä puolestaan aikaistaa oikeanlaisen hoidon aloitusta. Markkinamuutos mahdollistaa useiden uusien palveluntarjoajien mukaantulon kokonaishoitopalveluketjuun, kuitenkaan tinkimättä erikoislääkäripalveluiden laadusta.
 • Biosignaalien mittaamiseen sekä etämonitoroinnin ja etädiagnostiikan tarpeeseen vastaavat mm. Bittiumin sydämen etämonitorointiin tarkoitettu Bittium Faros™ -tuoteperhe, aivojen sähköisen toiminnan mittaamiseen tarkoitettu Bittium BrainStatus™ -ratkaisu, uniapnean kotitestaukseen tarkoitettu Bittium Respiro™ sekä Bittiumin tarjoamat diagnostiikkaohjelmistot.
 • Koronaviruspandemian vallitessa ei-kiireettömien potilaiden hakeutuminen hoitoon ja tutkimuksiin väheni. Useat sairaalat, hoitolaitokset ja terveyden hoitoalan palveluntuottajat siirtyivät laajemmin käyttämään etädiagnostiikka-ratkaisuja. Pandemia tulee vauhdittamaan digitaalisten etäpalveluiden käyttöönottoa sairaaloissa ja hoitolaitoksissa luoden positiivista kehitystä etämonitorointituotteiden ja -palveluiden kysyntään.
 • Maailmalaajuinen komponenttipula vaikuttaa erilaisten tuotteissa käytettyjen komponenttien saatavuuteen, mikä vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa tuotteita asiakkailleen sovitussa aikataulussa. Komponenttipulan odotetaan helpottavan vuoden 2023 loppuun mennessä.
   

Vuoden 2023 taloudellinen kalenteri

Vuonna 2023 Bittium Oyj julkaisee taloudelliset raportit puolelta vuodelta ja koko tilikaudelta ja liiketoimintakatsaukset raportointikausilta tammi-maaliskuu ja tammi-syyskuu. Liiketoimintakatsauksen rakenne on kevyempi kuin taloudellisten raporttien rakenne.

 • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022: 10.2.2023 kello 8.00
 • Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2023: 27.4.2023 kello 8.00
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023: 4.8.2023 kello 8.00
 • Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023: 20.10.2023 kello 8.00

Bittium Oyj julkaisee vuoden 2022 vuosikertomuksen sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä vastuullisuusraportin 20.3.2023.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 12.4.2023 klo 13:00. Yhtiökokoukseen liittyvät aineistot kootaan Bittiumin verkkosivuille.
 

Kutsu lehdistötilaisuuteen

Bittium järjestää vuoden 2022 tilinpäätöstä koskevan suomenkielisen webcast-lähetyksen lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille perjantaina 10.2.2023 klo 9.00. Englanninkielinen webcast-lähetys järjestetään samana päivänä klo 11.00.

Suomenkielinen webcast-lähetys: https://bittium.videosync.fi/tilinpaatos_2022

Englanninkielinen webcast-lähetys: https://bittium.videosync.fi/financial_statement_2022

Sekä suomen- että englanninkielinen tilaisuus on kuunneltavissa nauhoitteena saman päivän iltapäivällä Bittiumin internetsivustolta osoitteessa www.bittium.com/sijoittajat .
 

Oulussa, 10.2.2023

Bittium Oyj
Hallitus
 

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Pekka Kunnari
Talousjohtaja
Puh. 040 344 2229
 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet 

Bittium Oyj tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot tammi-joulukuu 2022

Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Tilinpäätöksestä on annettu tarkastuskertomus 10.2.2023.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
1-12/2022
12 kk
1-12/2021
12 kk
LIIKEVAIHTO 82,5 86,9
Liiketoiminnan muut tuotot 2,7 2,6
Valmistus omaan käyttöön 0,5 0,5
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -20,2 -23,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -39,5 -39,0
Poistot -10,7 -10,5
Liiketoiminnan muut kulut -14,8 -13,9
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,2 -0,1
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 0,3 3,2
Rahoitustuotot- ja kulut (netto) -0,8 -0,7
TULOS ENNEN VEROJA -0,4 2,5
Tuloverot 0,7 0,8
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 0,3 3,3
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista
KAUDEN TULOS 0,3 3,3
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi
  Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät
  Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0,2 0,2
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,2 0,2
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,5 3,6
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 0,3 3,3
  Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 0,5 3,6
  Määräysvallattomille omistajille
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,007 0,093
  Laimennettu 0,007 0,093
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton
  Laimennettu
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,007 0,093
  Laimennettu 0,007 0,093
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 35 702 35 700
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl 35 702 35 700

KONSERNITASE (MEUR) 31.12.2022 31.12.2021
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 19,7 20,9
  Liikearvo 5,8 5,8
  Muut aineettomat hyödykkeet 50,1 49,9
  Muut rahoitusvarat 1,1 1,4
  Pitkäaikaiset saamiset 0,9 1,1
  Laskennalliset verosaamiset 7,4 6,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 85,0 85,9
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 24,2 18,8
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 41,4 39,4
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 5,7 5,7
  Rahavarat 13,3 16,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 84,6 80,3
VARAT YHTEENSÄ 169,7 166,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluvat oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26,0 26,0
  Muuntoerot 1,3 1,1
  Kertyneet voittovarat 75,6 76,8
Oma pääoma yhteensä 115,8 116,8
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,2 0,2
  Varaukset
  Korolliset velat 21,3 21,1
  Muut velat 0,2 0,2
  Pitkäaikaiset ennakot
Pitkäaikaiset velat yhteensä 21,7 21,5
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 26,4 23,1
  Varaukset 4,7 3,5
  Lyhytaikaiset korolliset velat 1,1 1,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä 32,2 27,8
Velat yhteensä 53,9 49,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 169,7 166,1

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-12/2022
12 kk
1-12/2021
12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 0,3 3,3
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista
Suoriteperusteisten erien oikaisu 11,5 11,9
Käyttöpääoman muutokset -2,9 -6,2
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,9 -0,8
Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,1
Maksetut välittömät verot -0,0 -0,1
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 8,0 8,3
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Liiketoimintojen hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -1,0 -1,0
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -7,1 -7,5
Investoinnit muihin sijoituksiin
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -8,0 -8,4
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Toteutetut osakeoptiot
Lainojen nostot
Lainojen takaisinmaksut
Rahoitusleasingvelkojen maksut -1,4 -1,4
Maksetut osingot -1,4 -1,1
Omien osakkeiden hankinta -0,1
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -3,0 -2,5
RAHAVAROJEN MUUTOS -3,0 -2,6
Rahavarat tilikauden alussa 22,0 24,7
Rahavarat tilikauden lopussa 19,0 22,0

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Määräysvallattomien osuus
F = Oma pääoma yhteensä

A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2021 12,9 26,0 0,9 74,5 114,2
Laaja tulos
  Kauden tulos 3,3 3,3
  Muuntoerot 0,2 0,2
Kauden laaja tulos yhteensä 0,2 3,3 3,6
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osingonjako -1,1 -1,1
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,1 0,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -1,0 -1,0
Muut erät 0,0 0,0
Oma pääoma 31.12.2021 12,9 26,0 1,1 76,8 116,8

A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2022 12,9 26,0 1,1 76,8 116,8
Laaja tulos
  Kauden tulos 0,3 0,3
  Muuntoerot 0,2 0,2
Kauden laaja tulos yhteensä 0,2 0,3 0,5
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osingonjako -1,4 -1,4
  Omien osakkeiden hankinta -0,1 -0,1
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,1 0,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -1,5 -1,5
Muut erät -0,0 -0,0
Oma pääoma 31.12.2022 12,9 26,0 1,3 75,6 115,8

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAATIMISPERIAATTEET:
 

Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti.
 

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

IFRS-tunnuslukujen lisäksi Bittium käyttää raporteissaan vaihtoehtoisia tunnuslukuja.

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määritellyt sen seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään aineiden ja tavaroiden käyttö oikaistuina valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. Osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksesta, kurssierot ja johdannaisten käypien arvojen muutokset sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä; muuten ne on kirjattu rahoituseriin.

Muiden keskeisten vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on listattu alla.

Käyttökate =                                                                  Liikevoitto + poistot

Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% =                   Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset ja sijoitustodistukset x 100

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma osaketta kohti =                                      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

                                                                                       Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä


SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

Bittium Oyj:llä ei ole IFRS 8:n mukaan raportoitavia segmenttejä.

MAANTIETEELLISTEN ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT (MEUR) 1-12/2022
12 kk
1-12/2021
12 kk
Liikevaihto
  Eurooppa 57,9 57,0
  Amerikat 23,3 29,3
  Aasia 1,3 0,5
Liikevaihto yhteensä 82,5 86,9

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA 1-12/2022
12 kk
1-12/2021
12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat suoritukset, jatkuvat toiminnot 1,6 1,6

Bittium Oyj:n johdolla on osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP) koostuu kolmesta vuosittain alkavasta kolmivuotisesta osakepalkkio-ohjelmasta, PSP 2020-2022, PSP 2021-2023 ja PSP 2022-2024, joista kukin sisältää yhden vuoden pituisen suoritusjakson, jota seuraa osakepalkkion maksaminen ja kahden vuoden pituinen luovutusrajoitusjakso. Kaikkien ohjelmien alkaminen edellyttää kuitenkin hallituksen erillistä päätöstä. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2022-2024-ohjelmaan perustuva mahdollinen osakepalkkio maksetaan, ovat Bittiumin liikevaihdon kasvu ja kassavirta ennen rahoituseriä. Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle on lisäksi, että osallistujan työsuhde Bittiumiin jatkuu palkkion maksamisajankohtana. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Bittiumin osakkeina.
 

AVAINHENKILÖIDEN OSAKEPALKKIOT
Järjestelyn luonne Osakkeet
Myöntämispäivä 9.2.2022
Osakkeiden määrä enintään 122 100
Osakehinta myöntämishetkellä, EUR 5,20
Palkkion kokonaiskustannus enintään, miljoonaa EUR 0,7
Toteutus Osakkeina

TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
10-12/2022
3 kk
7-9/2022
3 kk
4-6/2022
3 kk
1-3/2022
3 kk
10-12/2021
3 kk
LIIKEVAIHTO 27,6 13,8 22,7 18,4 30,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 0,5 0,7 0,7 0,8
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,1 0,3 0,1 0,1
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -8,2 -3,1 -5,9 -3,1 -9,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -9,9 -8,0 -10,4 -11,2 -10,5
Poistot -2,9 -2,5 -2,6 -2,6 -2,9
Liiketoiminnan muut kulut -4,7 -3,1 -3,8 -3,2 -4,7
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 -0,0 -0,1 -0,1 -0,1
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 3,0 -2,4 0,8 -1,0 3,7
Rahoitustuotot ja -kulut (netto) -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
TULOS ENNEN VEROJA 2,8 -2,6 0,6 -1,2 3,5
Tuloverot 0,7 0,0 0,0 0,0 0,8
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 3,5 -2,6 0,6 -1,2 4,3
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista
KAUDEN TULOS 3,5 -2,6 0,6 -1,2 4,3
Kauden muut laajan tuloksen erät -0,5 0,3 0,3 0,1 0,0
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3,0 -2,3 0,9 -1,1 4,3
Kauden tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 3,5 -2,6 0,6 -1,2 4,3
  Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 3,0 -2,3 0,9 -1,1 4,3
  Määräysvallattomille omistajille

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
NELJÄNNESVUOSILUVUT
10-12/2022
3 kk
7-9/2022
3 kk
4-6/2022
3 kk
1-3/2022
3 kk
10-12/2021
3 kk
Liiketoiminnan nettorahavirta 0,1 2,0 2,9 3,0 4,2
Investointien nettorahavirta -2,4 -2,0 -2,0 -1,7 -1,6
Rahoituksen nettorahavirta -0,3 -0,4 -1,9 -0,4 -0,3
Rahavarojen muutos -2,7 -0,3 -1,0 1,0 2,2

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-12/2022
12 kk
1-12/2021
12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto 82,5 86,9
Liikevoitto (-tappio) 0,3 3,2
  Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta 0,4 3,7
Kauden tulos ennen veroja -0,4 2,5
  Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -0,5 2,9
Kauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista 0,3 3,3
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Korolliset nettovelat (MEUR) 3,4 0,2
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% 3,0 0,2
Omavaraisuusaste, % 69,7 72,4
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 9,5 9,6
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, jatkuvat toiminnot 641 664
Henkilöstön määrä kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 625 653

OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl) 31.12.2022 31.12.2021
Kauden lopussa 35 702 35 702
Keskimäärin kauden aikana 35 702 35 700
Keskimäärin kauden aikana, optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 35 702 35 700

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR) 1-12/2022
12 kk
1-12/2021
12 kk
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,007 0,093
  Laimennettu 0,007 0,093
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton
  Laimennettu
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,007 0,093
  Laimennettu 0,007 0,093
Oma pääoma *) / osake 3,24 3,27
*) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-12/2022
12 kk
1-12/2021
12 kk
Ylin kurssi 6,08 7,89
Alin kurssi 3,47 4,93
Keskikurssi 4,71 6,18
Päätöskurssi 3,98 5,30
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 141,9 189,2
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 44,0 83,2
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 9 346 13 464
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 26,2 37,7

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 31.12.2022 31.12.2021
OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu ovat yhteismäärältään
Takaukset 3,0 3,0
Vuokravastuut
  Seuraavana vuonna erääntyvät 0,1 0,0
  Myöhemmin erääntyvät
Sopimusvastuut
  Seuraavana vuonna erääntyvät 2,5 1,4
  Myöhemmin erääntyvät 0,7 1,4
Materiaalihankintoihin liittyvät ostositoumukset 13,9 18,2

VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MEUR) 31.12.2022 31.12.2021
Termiinit
  Käypä arvo 0,0 0,0
  Kohde-etuuden arvo 1,4 5,0

Tiedostot
Bittium-Oyj-tilinpäätöstiedote-tammi-joulukuu-2022 (wkr0006.pdf)