Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2021

Print Print this release
05. Marraskuuta 2021

a4ESSOR ja OCCAR ovat allekirjoittaneet ESSOR New Capabilities (ENC) -sopimukset, jotka aloittavat uudet kansainvälisten puolustusvoimien yhteentoimivuuteen keskittyvät tuotekehitysprojektit

Lehdistötiedote

Julkaisuvapaa 05.11.2021 klo 14.00

a4ESSOR ja OCCAR ovat allekirjoittaneet ESSOR New Capabilities (ENC) -sopimukset, jotka aloittavat uudet kansainvälisten puolustusvoimien yhteentoimivuuteen keskittyvät tuotekehitysprojektit

Sopimusten myötä kehitetään uusia yhteentoimivia ESSOR-aaltomuotoja sekä parannetaan jo olemassa olevaa kokonaisuutta, joka takaa näiden aaltomuotojen siirrettävyyden kansallisiin radioihin

Oulu, 05.11.2021 – a4ESSOR S.A.S. (Alliance for ESSOR), monikansallinen yhteisyritys, joka kehittää tietoturvallista eurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa, on allekirjoittanut hankintasopimuksen eurooppalaisen maidenvälisen OCCAR-organisaation (Organisation for Joint Armament Cooperation) kanssa ESSOR New Capabilities (ENC) -projektista. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan puolustusteolliselta kehittämisohjelmalta (European Defence Industrial Development Program, EDIDP) avustussopimuksen Nro 044 alaisuudessa.

ENC:n tavoitteena on kehittää kolme uutta aaltomuotoa, ESSOR NBWF, ESSOR 3DWF ja ESSOR SATCOM WF, jotka lisäävät eurooppalaisten puolustusvoimien välistä yhteentoimivuutta. Projektin myötä allianssi kehittää myös olemassa olevaa ESSOR Framework -kokonaisuutta, jotta aaltomuotoja voidaan hallinnoida niiden koko elinkaarten ajan ja niiden yhteentoimivuus voidaan taata, kun ne integroidaan kansallisiin radioihin.

Lino Laganà, a4ESSORin toimitusjohtaja, korostaa, että uusi sopimus on avainroolissa mahdollistamassa yhteisen eurooppalaisen puolustuksen. Hänen mukaansa on etuoikeus ja suuri vastuu johtaa näitä uusia projekteja, jotka Euroopan komissio ja kuusi ESSOR-maata, Italia, Ranska, Espanja, Puola, Saksa ja Suomi, rahoittavat perustuen menestyksekkääseen työhön ensimmäisen ESSOR Wide Band Waveform -aaltomuodon ja ESSOR Framework -kokonaisuuden parissa.

Uusi projekti muodostaa osan ESSOR-hankkeesta, joka tähtää maanpäälliseen (ESSOR WBWF ja ESSOR NBWF), ilmasta maahan (Air-to-Ground, ESSOR 3DWF) ja satelliittipohjaisen (ESSOR SATCOM WF) taktisen tiedonsiirron yhteentoimivuuden sekä niihin liittyvän tietoturvan parantamiseen. Taatakseen taistelukentän joukoille tiedonsiirron tehokkaan yhteentoimivuuden, hanke varmistaa ESSOR- ja Software Communication Architecture (SCA) -pohjaisten ohjelmistoradioalustojen yhteensopivuuden ja soveltaa erittäin tiukkoja vaatimuksia näiden aaltomuotojen alustoina toimivien radioiden yhteentoimivuuden suhteen.

"Bittium keskittyy tässä projektissa NBWF ja 3DWF -aaltomuotojen kehittämiseen. Todistetusti toimivalla ESSOR-kehitysmallilla olemme mukana yhteistyössä kehittämässä uusia aaltomuotoja ja sen myötä uutta eurooppalaista suorituskykyä", sanoo Jari Sankala, Bittiumin Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja.

Hankintasopimus seuraa Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman avustussopimusta, jonka OCCAR, Euroopan komission nimissä, ja kumppanit allekirjoittivat viime heinäkuussa. Sopimuksen myötä projektiin liittyy uusia yrityksiä ESSOR-maiden ulkopuolisista maista, nimittäin Telespazio Belgium, joka on Telespazion (Leonardon, 67 %, ja Thalesin, 33 %, yhteisyritys) tytäryhtiö sekä Edisoft Portugalista. 

Euroopan puolustusteollinen kehittämisohjelma, joka on Euroopan puolustusrahaston (European Defence Fund, EDF) valmisteleva vaihe, on Euroopan unionin teollinen hanke, jota Euroopan komissio rahoittaa tukeakseen unionin puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja innovatiivisuutta.

Lisätietoja:

Jari Sankala
Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja
Puh. 040 344 3507
Email: [email protected]

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet

ESSOR (European Secure Software defined Radio)

ESSOR-hankkeen tavoitteena on kehittää yleiseurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa ja siten parantaa puolustusvoimien yhteistyötä maiden välisissä yhteistoimintaoperaatioissa. Hanke aloitettiin Euroopan puolustusviraston alaisuudessa vuonna 2009 ja hanketta rahoittavat tällä hetkellä Suomen, Ranskan, Saksan, Italian, Puolan ja Espanjan valtiot. Laajakaistaisen ESSOR-aaltomuodon (ESSOR Wide Band Waveform, ESSOR WBWF) lisäksi hanke on tuottanut määrittelyn eurooppalaiselle ohjelmistoradioarkkitehtuurille, joka on integroitu ja todettu toimivaksi kuudessa eri eurooppalaisessa radioalustassa. Aaltomuodon yhteentoimivuuden etuja demonstroidaan säännöllisesti verkkotesteissä, joissa on mukana eri kansallisia radioalustoja.

a4ESSOR SAS

a4ESSOR S.A.S on kuuden EU-alueen johtavan, taktisia tiedonsiirtojärjestelmiä tarjoavan yrityksen (Bittium Wireless Oy, Indra, Leonardo S.p.a, Radmor S.A., Rohde & Schwarz Gmbh & Co. KG ja Thales Communications & Security S.A.S) muodostama yhteisyritys, joka on perustettu ja toimii Ranskan lakien alaisuudessa. Yritys on perustettu hallinnoimaan ESSOR-sopimuksia ja edistämään ESSOR-tuotteiden tunnettuutta.
Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja - Lino Laganà - [email protected]

Bittium – Defense & Security

Bittium on luotettava suomalainen yritys, jolla on yli 35 vuoden kokemus edistyksellisistä radioviestintäteknologioista. Puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille Bittium tarjoaa moderneimmat ja suorituskykyisimmät tuotteet ja ratkaisut taktiseen tiedonsiirtoon ja tietoturvalliseen viestintään. Taktisen tiedonsiirron tuotteet ja ratkaisut mahdollistavat laajakaistaisen puheen ja tiedonsiirron kaikille joukoille taistelukentällä. Tietoturvalliseen viestintään Bittium tarjoaa luotettavat ja sertifioidut mobiililaitteet ja kyberturvallisuusratkaisut aina LUOTTAMUKSELLINEN-tasolle asti. Bittiumin vuoden 2020 liikevaihto oli 78,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com

Indra

Indra on yksi johtavista globaaleista teknologia- ja konsultointiyrityksistä, ja teknologiapartneri asiakkaidensa ydinliiketoiminnoissa maailmanlaajuisesti. Yritys on maailman johtava ratkaisujen toimittaja tietyillä kuljetus- ja puolustusmarkkinoiden segmenteillä, ja johtava yritys digitaalisen muutoksen konsultoinnissa ja informaatioteknologioissa Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa tytäryhtiönsä Minsaitin kautta. Yrityksen liiketoimintamalli perustuu kattavaan valikoimaan tuotteita, joissa fokus on lisäarvon ja innovaatioiden tuomisessa. Vuonna 2020 Indran liikevaihto oli 3,043 miljardia euroa, yritys työllisti lähes 48 000 henkilöä, oli edustettuna 46 maassa ja liiketoimintaa oli yli 140 maassa. www.indracompany.com
Lehdistökontakti: +34 91 480 71 12 - [email protected]   

Leonardo

Leonardo, maailmanlaajuisesti toimiva teknologiayritys, on maailman kymmenen johtavan yrityksen joukossa ilmailu-, puolustus- ja turvallisuusmarkkinoilla, ja Italian tärkein teollinen yritys. Yritys on jakautunut viiteen liiketoimintayksikköön ja sillä on merkittävä teollinen läsnäolo Italiassa, Isossa-Britanniassa, Puolassa ja Yhdysvalloissa, jossa se toimii myös tytäryhtiöidensä, kuten Leonardo DRS (defense electronics, puolustusalan elektroniikka), ja yhteisyritysten ja kumppanuuksien kautta: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space ja Avio. Leonardo toimii tärkeimmillä kansainvälisillä markkinoilla hyödyntäen johtajuuttaan eri teknologialueilla ja tuotteissa (Helicopters, Aircraft, Aerostructures, Electronics, Cyber Security and Space). Milanon pörssissä listattu Leonardo (LDO) saavutti vuonna 2019 konsernitasolla 13,8 miljardin euron liikevaihdon ja investoi 1,5 miljardia euroa tutkimus- ja kehitystyöhön. Konserni on ollut osa kestävän kehityksen Dow Jones Sustainability Index -indeksiä (DJSI) vuodesta 2010 asti ja yritys on nimetty vuonna 2020 DJSI-indeksin kestävän kehityksen johtavaksi toimijaksi ilmailu- ja puolustussektorilla toista vuotta peräkkäin. www.leonardocompany.com
Lehdistökontakti: Flavia Negretti - +39 334 6378422 - [email protected]    

Radmor

RADMOR S.A. on osa WB Groupia, joka on suurin puolalainen yksityinen pääomasijoittaja puolustusteollisuuden parissa. RADMOR suunnittelee, valmistaa ja toimittaa nykyaikaisia radioviestintäratkaisuja armeijalle ja siviilihallinnolle. Yritys harjoittaa puolustus- ja turvallisuustoimintaa Puolan valtiolle valmistamalla sotilasradioita ja välittämällä siviiliradioita. RADMORin insinöörit keskittyvät nykyaikaisten radioviestintäjärjestelmien, laitteiden (HF/VHF/UHF ja 2.4 GHz taajuuskaistojen käsi-, ajoneuvo- ja kannettavat radiot), aaltomuotojen ja erikoisohjelmistojen (esimerkiksi SCA, SCIP, NINE) tutkimus- ja kehitystyöhön. Kaikkia näitä toimintoja tukee oma valtuutettu laboratorio (ympäristöaltistus, sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja tuotantolinja. RADMOR yhdessä WB Groupin jäsenten kanssa toimittaa kokonaisvaltaisia sotilaallisia järjestelmiä useille armeijoille maailmassa. www.radmor.com.pl/eng
Lehdistökontakti: Tomasz Gil - +48 58 76 55 610 / +48 603 993 390 - [email protected]         

Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz on johtava ratkaisutoimittaja testauksessa ja mittauksessa, mediassa sekä radio- ja tv-lähetyksissä, ilmailussa, puolustusalalla, turvallisuudessa sekä verkoissa ja kyberturvallisuudessa. Teknologiakonsernin innovatiiviset viestintä-, informaatio- ja turvallisuustuotteet auttavat teollisuuden ja valtionhallinnon asiakkaita varmistamaan turvallisemman ja yhteenliitetymmän maailman. Kesäkuun 30. päivä 2020, Rohde & Schwarz työllisti noin 12 300 työntekijää maailmanlaajuisesti. Budjettivuonna 2019/2020 (heinäkuusta kesäkuuhun) itsenäinen konserni saavutti 2,58 miljardin euron nettotuoton. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Münchenissä, Saksassa ja yrityksellä on tytäryhtiöitä yli 70 maassa, sekä alueelliset keskukset Aasiassa ja Amerikassa. Rohde & Schwarz on Saksan puolustusvoimien (Bundeswehr) yhteisen radiojärjestelmän (SVFuA, sarjan nimi: SOVERON D) päätoimittaja. www.rohde-schwarz.com
Lehdistökontakti: Dennis-P. Merklinghaus - +49 89 4129 15671 - [email protected]     

Thales

Thales (Euronext Paris: HO) on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, joka sijoittaa digitaalisiin ja "deep tech" innovaatioihin - liitettävyys, big data, tekoäly, kyberturvallisuus ja kvanttiteknologia - rakentaakseen tulevaisuutta, johon me kaikki voimme luottaa, mikä on elintärkeää yhteiskuntien kehittämisessä. Yritys tarjoaa ratkaisuja, palveluja ja tuotteita, jotka auttavat heidän asiakkaitaan - yrityksiä, organisaatioita ja valtoita - puolustus-, lentotekniikka-, avaruus-, kuljetus- sekä digitaalisen identiteetin ja turvallisuuden markkinoilla täyttämään kriittiset tavoitteensa laittamalla ihmiset päätöksenteon ytimeen. Thalesilla on 83 000 työntekijää 68 maassa, ja Thalesin liikevaihto vuonna 2019 oli 19 miljardia euroa.
Lehdistökontakti: Camille Heck - +33 (0)6 73 78 33 63 - [email protected]   

Edisoft

EDISOFT on Thalesin, NAV Portugalin ja idD Portugal Defencen yhteisyritys, joka tarjoaa ja tuottaa innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat asiakkaiden kriittisten järjestelmien turvallisuutta maalla, merellä, ilmassa, avaruudessa ja kyberavaruudessa teknisen tiimin erinomaisuuden avulla. Yrityksen pääkonttorin sijaitessa Lissabonissa ja yrityksen operoiman avaruusmaa-aseman Azoreiden Santa Maria -saarella, EDISOFT on keskittynyt tarjoamaan portugalilaisille lentotekniikan, avaruuden, tietoturvan ja puolustuksen toimijoille pysyvän pääsyn kaikista edistyneimpiin ratkaisuihin niin konfliktien kuin rauhankin aikana. Aina maailmanluokan laivasto- sekä tiedustelu- ja valvontajärjestelmien integroinnista merenkulun turvallisuuteen ja erittäin kriittisten avaruuspalveluiden tarpeisiin, EDISOFT toimittaa huipputason ohjelmistoja asynkroniseen tiedonsiirtoon (ATM), sotajoukkojen johtamiseen (C2) ja reaaliaikaiseen avaruustoimintaan vaativille asiakkuuksille ympäri maailman.

Telespazio Belgium

Telespazio Belgium on Leonardon (67 %) ja Thalesin (33 %) yhteisyritys. Yrityksen toimintoihin lukeutuvat insinöörisuunnittelupalvelujen tarjoaminen asiakkaille, kuten Euroopan avaruusjärjestön (European Space Agency, ESA) alainen Euroopan avaruustutkimus- ja teknologiakeskus (European Space Research and Technology Center, ESTEC), joka sijaitsee Noordwiikissa, Alankomaissa, ja operaatio- ja satelliittioperaatioinsinööripalvelujen tarjoaminen ESAn alaiselle Euroopan lennonjohtokeskukselle (European Space Operations Center, ESOC), joka sijaitsee Darmstadtissa, Saksassa. Telespazio Belgiumilla on rooli Galileossa eli Euroopan unionin paikannus- ja satelliittinavigaatiohankkeessa, sekä EGNO-hankkeessa. Yritys kehittää teknologioita ja integroituja sovellusratkaisuja, jotka liittyvät logistiikkaan, satelliittihallintajärjestelmiin ja -navigaatioon, laukaisualustojen maasegmentteihin, tutka- ja optisiin seurantajärjestelmiin ja avaruuslaukaisuissa käytettäviin sääjärjestelmiin, merkittävimpänä Euroopan kantorakettihanke VEGA. Telespazio Belgium osallistuu suuriin eurooppalaisiin hankkeisiin, ja näin kehittää Telespazio-konsortiolle kyvykkyyksiä ja uusia toimintoja. Yksi merkittävä esimerkki on palvelujen ja kyvykkyyksien tarjoaminen satelliittien ja droonien kyberturvallisuuteen.