Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2021

Print Print this release
06. Huhtikuuta 2021

Bittium on saanut tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile™ 2 C -älypuhelimelle turvallisuusluokka III kansallisen tietoturvaluokituksen

Lehdistötiedote

Vapaa julkaistavaksi 6.4.2021 kello 15.45

Bittium on saanut tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile™ 2 C -älypuhelimelle turvallisuusluokka III kansallisen tietoturvaluokituksen

Bittium Tough Mobile 2 C ja siihen liittyvä Bittium Secure Suite -taustajärjestelmä ovat saaneet turvallisuusluokka III (LUOTTAMUKSELLINEN) virallisen salaustuotehyväksynnän. Ratkaisulla voidaan turvaluokitellun aineiston luomisen ja käsittelyn lisäksi myös siirtää aineistoa älypuhelimen sekä siihen kytkeytyneiden taustajärjestelmien välillä.

Oulu, 6.4.2021 – Liikenne- ja Viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on myöntänyt tietoturva- ja viranomaismarkkinoille suunnatulle Bittium Tough Mobile 2 C -älypuhelimelle sekä siihen liittyvälle Bittium Secure Suite -taustajärjestelmälle hyväksynnän käsitellä III turvallisuusluokan (TL III) suojaustasolle luokiteltua aineistoa. Virallisen TL III -salaustuotehyväksynnän saanut kokonaisuus on mobiiliratkaisu, jolla voidaan luoda ja käsitellä turvaluokiteltua aineistoa sekä siirtää aineistoa älypuhelimen ja siihen kytkeytyneiden taustajärjestelmien välillä.

Turvallisuusluokka III -tason saavuttamiseksi puhelimelle ja sen taustajärjestelmälle asetetaan erityisiä tietoturvavaatimuksia koskien turvaluokitellun aineiston käsittelyä, tiedostojen turvallista langatonta siirtämistä sekä muuta viestintää. Tämän turvallisuusluokan ominaisuudet täyttävä Bittium Tough Mobile 2 C -älypuhelin taustajärjestelmineen sisältää Katakri 2020 -vaatimusten mukaisesti kovennettuja toiminnallisuuksia, kuten kovennettu käyttöjärjestelmä, kovennettu käyttäjän tunnistus sekä tiedonsiirto. Katakri 2020 on Suomen viranomaisten käyttämä tietoturvallisuuden auditointityökalu, jota käytetään arvioitaessa kohdeorganisaation kykyä suojata viranomaisen salassa pidettävää tietoa.

Turvallisuusluokka III -tason Bittium Tough Mobile 2 C -älypuhelimen ainutlaatuinen kaksoiskäyttöjärjestelmätoteutus eli ns. dual-boot -toiminnallisuus mahdollistaa alustan, jolla toimii kaksi täysin erillistä toimintatilaa: yksityinen ja luottamuksellinen. Laitteen yksityisen puolen kovennettu Android-käyttöjärjestelmä on tarkoitettu henkilökohtaiseen viestintään, jossa esimerkiksi Google-palvelut ja sosiaalisen median sovellukset ovat vapaasti käytettävissä. Luottamuksellisen suojaustason käyttöjärjestelmä on täysin eriytetty ja kovennettu, ja se on tarkoitettu vaativaan valtiollisen tason tietoturvakäyttöön. Tämä ainutlaatuinen kokonaisuus mahdollistaa käyttäjälle samalla laitteella puhumisen ja viestittelyn sekä henkilökohtaisissa asioissa että äärimmäisessä tietoturvakäytössä. Näin kahden erillisen laitteen mukana kuljettamisen tarve häviää. Käyttäjä pystyy itse siirtymään käyttöjärjestelmien välillä kaksoiskäynnistys-toiminnallisuudella. Bittium Tough Mobile 2 C -käyttöjärjestelmien tietoturva-asetuksia ja muita parametreja on mahdollista muokata Bittium Secure Suite -laitehallinnan avulla vastaamaan tarvittavaa käytettävyys- ja tietoturvatasoa.

"Olemme tehneet suomalaisen Bittiumin kanssa pitkään yhteistyötä ja on hienoa, että hyväksynnän myötä Bittiumin uusin älypuhelin taustajärjestelmineen voidaan ottaa käyttöön organisaatioissa kuten esimerkiksi valtionhallinnossa. Älypuhelinlaitteen ominaisuudet käsitellä TL III -tasolle luokiteltua tietoa parantavat viranomaisten tiedonvälitystä liikkuvassa ympäristössä ja helpottavat tapoja kommunikoida", kertoo Kyberturvallisuuskeskuksen tarkastukset ja hyväksynnät -yksikön päällikkö Aki Tauriainen.

"Suomalaisen kyberturvallisuuskeskuksen TL III -hyväksyntä luo vankan pohjan Bittiumin tietoturvallisten älypuhelimien käytölle myös kansainvälisesti, ja edesauttaa tietoturvahyväksymisten saamista muissa Euroopan maissa. Tietoturva-ala kehittyy jatkuvasti ja olemme modernit uhkakuvat huomioiden entisestään parantaneet laitteemme tietoturvaa, muun muassa erillisellä uuden sukupolven tietoturvapiirillä sekä erinäisillä suojauksilla fyysisiä hyökkäyksiä vastaan. Ratkaisumme on myös nyt paremmin konfiguroitavissa erilaisille tietoturvatasoille. Tietoturvaosaamisemme ja laitteidemme toimitusketjun hallinta luovat meille erinomaiset edellytykset valmistaa kokonaisturvallisia päätelaitteita, mitä myös asiakkaamme arvostavat", kertoo Jari Sankala, Bittiumin Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja.

Bittium Tough Mobile™ 2 C

Bittium Tough Mobile 2 C -älypuhelin Bittium Secure Suite -taustajärjestelmineen on tarkoitettu viranomaistason vaativaan tietoturvalliseen kommunikaatioon. Älypuhelimessa yhdistyvät ennennäkemättömät laite- ja ohjelmistopohjaiset tietoturvaominaisuudet sekä kaksi täysin eritettyä käyttöjärjestelmää; yksityinen ja luottamuksellinen käyttöjärjestelmä, joiden tietoturvatasoa ja muita parametreja on mahdollista muokata Bittium Secure Suite -hallintaohjelmiston avulla käyttäjätarpeiden mukaan. Laitteeseen kajoamisen tunnistava tietoturva-alusta, puhelimen yksityisyyskytkin, ja valvottu ja turvallinen toimitusketju takaavat luotettavan ja tietoturvallisen tietojen käsittelyn ja kommunikaation.

Lisätietoja Bittium Tough Mobile 2 C -älypuhelimesta: https://www.toughmobile2.bittium.com/C

Bittium Secure Suite™

Bittium Secure Suite™ -laitehallinta- ja yhteyssalausohjelmisto mahdollistaa puhelimen tietoturvaominaisuuksien tehokkaimman mahdollisen hyödyntämisen, laitteen luotettavan etähallinnan ja ohjelmiston eheyden varmennuksen, sekä salaa laitteen käyttämät datayhteydet. Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelin ja Bittium Secure Suite -ohjelmisto muodostavat yhdessä ainutlaatuisen käyttövarman järjestelmän, jolla voidaan turvallisesti käsitellä salattua ja luottamuksellista aineistoa sekä turvata kriittinen kommunikaatio.

Lisätietoja Bittium Secure Suite -taustajärjestelmästä: https://www.bittium.com/secure-communications-connectivity/bittium-secure-suite

Lisätietoja:

Jari Sankala
Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja
Puh. 040 344 3507
Sähköposti: [email protected]

 

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin vuoden 2020 liikevaihto oli 78,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

*Android on Google LLC:n tuotemerkki.