Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2020

Print Print this release
21. Helmikuuta 2020

Bittium jatkaa ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuodon kehitystä osana a4ESSOR-yhteisyritystä Saksan liittyessä ESSOR-hankkeeseen

Lehdistötiedote

Julkaisuvapaa 21.2.2020 klo 18.15

Bittium jatkaa ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuodon kehitystä osana a4ESSOR-yhteisyritystä Saksan liittyessä ESSOR-hankkeeseen

Oulu, 21.2.2020 – a4ESSOR S.A.S. (Alliance for ESSOR), monikansallinen teollinen yhteistyritys, joka kehittää eurooppalaista tietoturvallista ohjelmistoradioteknologiaa, on tänään kertonut solmineensa sopimusmuutoksen ESSOR-hankkeeseen (European Secure SOftware defined Radio) osallistuvia maita edustavan OCCAR-organisaation (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'ARmement) kanssa. Sopimusmuutos mahdollistaa Saksan liittymisen ESSOR-hankkeeseen ja hankkeen OC1-vaiheeseen (Operational Capability 1) uutena jäsenmaana nykyisten jäsenmaiden Suomen, Ranskan, Italian, Puolan ja Espanjan rinnalle. Sopimusmuutoksen myötä myös saksalainen yritys Rohde & Schwarz liittyi a4ESSOR-yhteisyritykseen.

Sopimusmuutos korvaa ESSOR OC1 -sopimuksen, joka allekirjoitettiin marraskuussa 2017. Uuden ESSOR OC1 -sopimuksen kesto on 63 kuukautta, lähtien tammikuusta 2018, ja sen kokonaisarvo a4ESSOR-konsortiolle on noin 100 miljoonaa euroa. Työ jaetaan kuuden a4ESSOR-konsortioon kuuluvan yrityksen kesken, jotka ovat Bittium (Suomi), Indra (Espanja), Leonardo (Italia), Radmor (Puola), Rohde & Schwarz (Saksa) ja Thales (Ranska). Työ jakautuu suhteessa jäsenmaiden osuuksiin, jossa Bittiumin osuus on huomattavasti pienempi kuin suoraan laskennallinen suhteellinen osuus olisi. Osapuolet ovat sopineet, ettei osuuksia julkaista. Sopimus ei muuta Bittiumin 13.2.2020 tilinpäätöstiedotteessaan julkistamaa vuotta 2020 koskevaa taloudellista näkymää.

ESSOR

ESSOR-hankkeen tavoitteena on kehittää yleiseurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa ja siten parantaa puolustusvoimien yhteistyötä maiden välisissä yhteistoimintaoperaatioissa. Hanke aloitettiin Euroopan puolustusviraston alaisuudessa vuonna 2009 ja hanketta rahoittavat tällä hetkellä Suomen, Ranskan, Saksan, Italian, Puolan ja Espanjan valtiot. Osallistuvien maiden teollisuutta edustavien osapuolten konsortiota johtaa Alliance for ESSOR (a4ESSOR S.A.S) -yhteisyritys, jolle vastuun on antanut OCCAR-organisaatio (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'ARmement). Teollisuutta edustavien osapuolten konsortioon kuuluvat Bittium Suomesta, Indra Espanjasta, Leonardo Italiasta, Radmor Puolasta, Rohde & Schwarz Saksasta ja Thales Ranskasta. Eurooppalaisen laajakaistaisen aaltomuodon lisäksi hanke on tuottanut eurooppalaisen ohjelmistoradioarkkitehtuurimäärittelyn, joka on sovitettu ja todettu toimivaksi kuudessa eri eurooppalaisessa radioalustassa. Aaltomuodon yhteentoimivuuden etuja demonstroidaan säännöllisesti verkkotesteissä, joissa on mukana eri kansallisia radioalustoja.

Lisätietoja:

Jari Sankala
Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja
Puh. 040 344 3507
Email: defense(a)bittium.com

a4ESSOR:in tiedote englanniksi: http://www.occar.int/germany-adopts-essor-high-data-rate-waveform-hdr-wf-developed-a4essor-joint-venture?redirect=/news%23news

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium – Defense & Security

Bittium on luotettava suomalainen yritys, jolla on yli 30 vuoden kokemus edistyksellisistä radioviestintäteknologioista. Puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille Bittium tarjoaa moderneimmat ja suorituskykyisimmät tuotteet ja ratkaisut taktiseen tiedonsiirtoon ja tietoturvalliseen viestintään. Taktisen tiedonsiirron tuotteet ja ratkaisut mahdollistavat laajakaistaisen puheen ja tiedonsiirron kaikille joukoille taistelukentällä. Tietoturvalliseen viestintään Bittium tarjoaa luotettavat ja sertifioidut mobiililaitteet ja kyberturvallisuusratkaisut aina LUOTTAMUKSELLINEN-tasolle asti. Bittiumin vuoden 2019 liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com