Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2000

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Muutos JOT Automation Group Oyj:n omistuksessa

Helmikuu 02, 2000

Muutos JOT Automation Group Oyj:n omistuksessa


AML 2:10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Veikko Lesosen omistus on 02.02.2000 tehdyillä kaupoilla alentunut yhteensä 11.370.000 osakkeella 12.265.800 osakkeesta 895.800 osakkeeseen. Tehdyillä kaupoilla Veikko Lesosen omistusosuus JOT Automation Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski 7,19 %:sta 0,53 %:iin. Veikko Lesonen jatkaa yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävissä. Osakkeet myytiin kansainvälisille ja kotimaisille institutionaalisille sijoittajille.

Toimitusjohtaja Jorma Terentjeffin omistusosuus ei ole muuttunut. Jorma Terentjeffin omistusosuus JOT Automation Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on edelleen 5,28 %, yhteensä 9.002.600 osaketta.

JOT Automation Inc:n toimitusjohtajan Mika Kettulan omistusosuus ei ole muuttunut. Mika Kettulan omistusosuus JOT Automation Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on edelleen 1,39%, yhteensä 2.377.500 osaketta.

Tehtyjen kauppojen jälkeen yllä mainitut johtohenkilöt omistavat yhteensä 12.275.900 osaketta eli 7,20% JOT Automation Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Oulunsalo, 2.2.2000

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja