Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2007

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, MYY KIINTEISTÖNSÄ OULUSSA JA TEKEE KERTALUONTEISIA ALASKIRJAUKSIA, MITÄ EI OLE HUOMIOITU YHTIÖN LOPPUVUODEN 2007 TULOSOHJAUKSESSA

Joulukuu 28, 2007

EB, ELEKTROBIT OYJ, MYY KIINTEISTÖNSÄ OULUSSA JA TEKEE KERTALUONTEISIA ALASKIRJAUKSIA, MITÄ EI OLE HUOMIOITU YHTIÖN LOPPUVUODEN 2007 TULOSOHJAUKSESSA


PÖRSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 28.12.2007 kello 15.00 (EET)
EB, ELEKTROBIT OYJ, MYY KIINTEISTÖNSÄ OULUSSA JA TEKEE KERTALUONTEISIA ALASKIRJAUKSIA, MITÄ EI OLE HUOMIOITU YHTIÖN LOPPUVUODEN 2007 TULOSOHJAUKSESSA  
 
EB ilmoitti 31.10.2007 selvittävänsä osana kustannusrakenteen tehostamistoimenpiteitä mahdollisuuksia myydä kiinteistönsä Oulussa ja Oulunsalossa.
 
EB on tänään myynyt Tutkijantiellä Oulussa sijaitsevat kiinteistönsä Foriva Oy:lle, joka on EU Invest A/S:n omistama yhtiö. Myytyjen kiinteistöjen velaton kauppahinta on noin 16,4 miljoonaa euroa. EB jatkaa liiketoimintaansa myydyissä kiinteistöissä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. EB:n Oulunsalossa sijaitsevan kiinteistön mahdolliseen myyntiin liittyvä selvitystyö on vielä käynnissä.
 
Kiinteistöjen myyntiä koskevan selvitystyön yhteydessä EB on suorittanut jäljellä olevan Oulunsalossa sijaitsevan kiinteistön arvon uudelleen arvioinnin, jonka tuloksena on päädytty noin 4 miljoonan euron kertaluonteiseen alaskirjaukseen. Samalla on tarkasteltu konsernin liiketoimintoihin liittyviä liikearvoja ja päädytty tiettyjen ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen osalta noin 1 miljoonan euron alaskirjaukseen.
 
Kiinteistökaupan ja alaskirjausten seurauksena vuoden 2007 neljännelle vuosineljännekselle tuloutuu kertaluonteista tuloa noin 1,5 miljoonaa euroa. Kassavirtavaikutuksen vuoden 2007 neljännelle neljännekselle arvioidaan olevan noin 0,2 miljoonaa euroa ja vuoden 2008 ensimmäiselle neljännekselle noin 13,3 miljoonaa euroa.
 
Kiinteistön kaupasta ja alaskirjauksista johtuvia kertaluonteisia eriä ei ole huomioitu EB:n 7.11.2007 osavuosikatsauksessa antamassa tulosohjauksessa. Osavuosikatsauksessaan 7.11.2007 EB kertoi odottavansa vuoden 2007 toisen vuosipuoliskon liiketappion pienentyvän merkittävästi verrattuna vuoden 2007 ensimmäiseen vuosipuoliskoon (-13,8 miljoonaa euroa) siten, että vuoden 2007 kolmas ja neljäs vuosineljännes ovat suurin piirtein samalla tasolla. Vuoden 2007 kolmannen vuosineljänneksen liiketappio oli 4 miljoonaa euroa.
 
 
28.12.2007
 
Elektrobit Oyj
Hallitus
 
 
LISÄTIETOA:
Pertti Korhonen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5148
 
Panu Miettinen
Talousjohtaja
Puh. 040 344 5338
 
 
JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2006 liikevaihto oli 181,5 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu OMX Helsingin pörssissä. www.elektrobit.com
 
Foriva Oy on EU Invest A/S:n omistama yhtiö. EU Invest A/S on tanskalainen sijoitusyhtiö, joka on erikoistunut vähittäismyyntiin, toimistotiloihin ja logistiikkaan liittyvien kiinteistöjen hallintaan.