Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2013

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ:N (EB) YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS PÄÄTTI JAKAA 0,11 EUROA OSAKKEELTA PÄÄOMAN PALATUKSENA

Joulukuu 04, 2013

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS PÄÄTTI JAKAA 0,11 EUROA OSAKKEELTA PÄÄOMAN PALATUKSENA


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 4. joulukuuta 2013 kello 13.45

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS PÄÄTTI JAKAA 0,11 EUROA OSAKKEELTA PÄÄOMAN PALATUKSENA

Elektrobit Oyj:n (EB) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 4.12.2013 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan varoja osakkeenomistajille yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,11 euroa osakkeelta. Yhtiökokouspäivän mukaisen osakemäärän mukaisesti jaon kokonaismäärä olisi 14.311.096,25 euroa. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 10.12.2013 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 17.12.2013.

Pääoman palautuksen johdosta yhtiön optio-oikeuksien 2008A-C mukaisia osakkeiden merkintähintoja alennetaan optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti pääoman palautuksen osakekohtaisella määrällä pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. Tällöin optio-oikeuksien 2008A mukainen merkintähinta laskee 0,07 euroon, 2008B merkintähinta 0,73 euroon ja 2008C merkintähinta 0,61 euroon.

Elektrobit Oyj:n osakemäärä yhtiökokouspäivänä 4.12.2013 on 130.100.875 osaketta.

Oulussa, 4.12.2013

Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Päivi Timonen
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 2794

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit (EB)
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com