Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Bittium Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Lokakuu 22, 2015

Bittium Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 22.10.2015 klo 15.35

Bittium Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Bittium Oyj ("Bittium" tai "Yhtiö") on vastaanottanut 22.10.2015 seuraavan ilmoituksen:

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

1. Osakkeiden liikkeeseenlaskija

Bittium Oyj, yritys- ja yhteisötunnus 1004129-5

2. Ilmoitusvelvollinen osakkeenomistaja

Erkki Veikkolainen

3. Ilmoituksen peruste

Bittium on julkistanut Yhtiön omista osakkeista ("Osake") ja optio-oikeuksista 2008C ("Optio-oikeus") tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen ("Ostotarjous") lopullisen tuloksen 21.10.2015. Lopullisen tuloksen mukaan Ostotarjouksessa tarjottiin 97.244.662 Osaketta, jotka edustavat noin 73,2 prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi Ostotarjouksessa tarjottiin 166.694 Optio-oikeutta, jotka edustavat noin 62,0 prosenttia kaikista Yhtiön Optio-oikeuksista.

Ostotarjouksessa tarjottujen Osakkeiden ja Optio-oikeuksien, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, myynti toteutetaan arviolta 23.10.2015. Kaupat selvitetään arviolta 27.10.2015 ("Selvityspäivä").

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti kaikki Ostotarjouksessa luovutettavat Osakkeet ja Optio-oikeudet mitätöityvät osana Ostotarjouksen toteuttamiskauppojen selvittämistä, alustavasti Selvityspäivänä siten, että Osakkeet ja Optio-oikeudet eivät tule Yhtiön haltuun.

Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena Erkki Veikkolainen omistaa yhteensä 1.500.000 Yhtiön Osaketta, kun Ostotarjouksen toteuttamiskaupat on selvitetty ja Osakkeiden ja Optio-oikeuksien mitätöinti on suoritettu. Näin ollen hänen omistuksensa Bittiumissa laskee alle 5 prosenttiin Yhtiön äänimäärästä ja Osakkeiden kokonaismäärästä.

Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena tapahtuvan Osakkeiden mitätöinnin jälkeen Yhtiön jäljellä olevien Osakkeiden lukumäärä on 35.573.368. Bittiumin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kullakin Osakkeella on yksi ääni.

Oulussa, 22.10.2015

Bittium Oyj
Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Bittium Oyj
Puh. +35840 344 5258

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja pitkäaikaista ja syvällistä radioteknologian osaamistaan. Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita eri toimialoilla toimiville asiakkailleen. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2014 liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com