Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Bittium Oyj:n ylim��r�inen yhti�kokous p��tti omien osakkeiden ja optio-oikeuksien hankkimisesta sek� uusien hallituksen j�senten valinnasta

Syyskuu 14, 2015

Bittium Oyj:n ylim��r�inen yhti�kokous p��tti omien osakkeiden ja optio-oikeuksien hankkimisesta sek� uusien hallituksen j�senten valinnasta


P�rssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 14.9.2015, kello 14:30

Bittium Oyj:n ylim��r�inen yhti�kokous p��tti omien osakkeiden ja optio-oikeuksien hankkimisesta sek� uusien hallituksen j�senten valinnasta

Bittium Oyj:n ("Bittium" tai "Yhti�") ylim��r�inen yhti�kokous pidettiin 14.9.2015 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiterankatu 1, 90570 Oulu. Yhti�kokous vahvisti tilinp��t�ksen kaudelta 1.1.-1.7.2015.

OMIEN OSAKKEIDEN JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN OPTIO-OIKEUKSIEN HANKKIMINEN

Yhti�kokous p��tti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ett� Yhti� hankkii omia osakkeitaan ("Osakkeet") ja Osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia 2008C ("Optio-oikeudet") kaikille osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille teht�v�ll� vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella ("Ostotarjous").

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 25.9.2015 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja p��ttyy 16.10.2015 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei Yhti�n hallitus p��t� jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti tai ehdoista muuta johdu.

Ostotarjouksen keskeiset ehdot ovat seuraavat:

  • Ostotarjous koskee enint��n 124.747.351 Yhti�n Osaketta ja enint��n 252.648 Optio-oikeutta. Ostotarjous toteutetaan vain silt� osin, kuin Osakkeista maksettava vastike on yhteens� enint��n 593.797.392,67 euroa ja Optio-oikeuksista maksettava vastike on yhteens� enint��n 1.202.607,33 euroa, jolloin Osakkeista ja Optio-oikeuksista maksettava vastike on yhteens� enint��n 595.000.000 euroa;
  • Jos tarjottavien Osakkeiden m��r� ylitt�� Ostotarjouksen mukaisen Osakkeiden enimm�ism��r�n, Ostotarjous hyv�ksyt��n kunkin Ostotarjouksen hyv�ksyneen osakkeenomistajan osalta t�llaisten osakkeenomistajien Ostotarjouksessa tarjoamien Osakkeiden arvo-osuustilikohtaisessa suhteessa, py�ristettyn� arvo-osuustilikohtaisesti alasp�in edelliseen t�yteen Osakkeeseen. Vastaavaa menettely� sovelletaan Optio-oikeuksia koskeviin hyv�ksynt�ihin;
  • Osakkeenomistaja tai Optio-oikeuksien haltija voi hyv�ksy� Ostotarjouksen kaikkien omistamiensa Osakkeiden ja/tai Optio-oikeuksien osalta tai valitsemallaan osake- ja/tai optiom��r�ll� arvo-osuustilikohtaisesti;
  • Osakkeen tarjoushinta maksetaan k�teisell� jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti p�tev�sti hyv�ksytty. Tarjoushinta on Yhti�n Osakkeen tarjousasiakirjan hyv�ksymist� edelt�neen viiden kaupank�yntip�iv�n (tarjousasiakirjan hyv�ksymisen tapahtuessa arviolta 22.9.2015, t�m� aikav�li on 15.9- 21.9.2015) kaupank�yntim��rill� painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n p�rssilistalla py�ristettyn� l�himp��n t�yteen eurosenttiin;
  • Optio-oikeuden tarjoushinta maksetaan k�teisell� jokaisesta Optio-oikeudesta, jonka osalta Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti p�tev�sti hyv�ksytty ja se vastaa Osakkeen tarjoushintaa v�hennettyn� Optio-oikeuden mukaisella Osakkeen merkint�hinnalla 0,55 euroa;
  • Niiden Osakkeiden ja Optio-oikeuksien, joiden osalta Ostotarjous on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti p�tev�sti hyv�ksytty eik� hyv�ksynt�� ole p�tev�sti peruutettu, myynti toteutetaan viimeist��n kymmenenten� (10.) tarjousajan, tai jos tarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn tarjousajan p��ttymist� seuraavana pankkip�iv�n� ja kaupat selvitet��n sek� Osakkeiden ja Optio-oikeuksien tarjoushinta maksetaan arviolta toisena (2.) yll� mainittuja toteutuskauppoja seuraavana pankkip�iv�n�;
  • Mahdollisen j�lkik�teisen tarjousajan tilanteessa Yhti� julkistaa sit� koskevan ilmoituksen yhteydess� maksua ja selvityst� koskevat ehdot niiden Osakkeiden ja Optio-oikeuksien osalta, joiden osalta Ostotarjous on hyv�ksytty t�llaisen j�lkik�teisen tarjousajan aikana;
  • Omien Osakkeiden ja Optio-oikeuksien hankintaan k�ytet��n ainoastaan Yhti�n 1.7.2015 p�iv�tyn tilinp��t�ksen mukaisia voittovaroja;
  • Hankittavat Osakkeet ja Optio-oikeudet mit�t�ityv�t osana Ostotarjouksen toteuttamista siten, ett� hankittavat Osakkeet ja Optio-oikeudet eiv�t tule lainkaan Yhti�n haltuun;
  • Ostotarjous on ehdollinen sille, ett� ylim��r�isen yhti�kokouksen 14.9.2015 j�lkeen ei ilmene Ostotarjouksen ehdoissa m��ritelt�v�� olennaista haitallista muutosta, ja sille, ett� Yhti�n 23.8.2015 p�iv�tyn osakasluettelon mukaisen seitsem�n suurimman osakkeenomistajan Yhti�lle antama sitoumus hyv�ksy� Ostotarjous tiettyjen omistamiensa Osakkeiden osalta on edelleen voimassa ehtojensa mukaisesti.

Tarkat Ostotarjouksen tarkoittamat arvopaperien enimm�ism��r�t sek� Ostotarjouksessa tarjottavan vastikkeen m��r� julkaistaan sen j�lkeen, kun Finanssivalvonta on hyv�ksynyt Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan, arviolta 22.9.2015.

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 4 �:n mukaisesti Ostotarjoukseen ei sovelleta kyseisen lain 11 luvun 28 �:ss� tarkoitettua suositusta julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista, koska kyseess� on omien osakkeiden hankinta julkisella ostotarjouksella.

Ostotarjouksen j�rjest�j�n� toimii Pohjola Pankki Oyj.

Lis�tietoja Ostotarjouksesta on Yhti�n 24.8.2015 julkistamissa p�rssitiedotteissa, Yhti�n kotisivuilla osoitteessa www.bittium.com sek� my�hemmin julkistettavassa Ostotarjousta koskevassa tarjousasiakirjassa.

HALLITUKSEN J�SENTEN VALINTA

Kirsi Komi, Juha Putkiranta ja Seppo M�kinen valittiin hallituksen uusiksi j�seniksi toimikaudeksi, joka alkaa 5.11.2015 ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttymiseen asti. 

Uudet hallituksen j�senet valittiin aiempien hallituksen j�senten Jorma Halosen, Juha Hulkon ja Seppo Laineen tilalle, jotka olivat ilmoittaneet j��v�ns� pois hallituksesta uusien j�senten toimikauden alkaessa.

Hallituksen uusille j�senille maksetaan palkkiota 15.4.2015 pidetyn Yhti�n varsinaisen yhti�kokouksen p��t�ksen mukaisesti ja suhteessa uusien j�senten toimikauden alkamisen j�lkeen j�ljell� olevaan nykyisen hallituksen toimikauden pituuteen.

Oulussa, 14.9.2015

Bittium Oyj
Hallitus

Lis�tietoja:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Bittium Oyj
Puh. +358 40 344 5466

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusv�lineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestint�- ja liitett�vyysratkaisujen kehitt�miseen k�ytt�en uusimpia teknologioita ja pitk�aikaista ja syv�llist� radioteknologian osaamistaan. Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia ratkaisuja sek� tuotekehityspalveluita eri toimialoilla toimiville asiakkailleen. Lis�ksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2014 liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingiss�. www.bittium.com