Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2019

Print Print this release
29. Elokuuta 2019

Bittium esittelee sydämen sähköisen toiminnan monitorointiin tarkoitettuja tuotteita ja ratkaisuja ESC Congress 2019 -tapahtumassa

Lehdistötiedote     

Vapaa julkaistavaksi 29.8.2019, kello 15.30

Bittium esittelee sydämen sähköisen toiminnan monitorointiin tarkoitettuja tuotteita ja ratkaisuja ESC Congress 2019 -tapahtumassa

Oulu, 29.8.2019 – Bittium esittelee sydämen sähköisen toiminnan monitorointiin tarkoitettuja tuotteita ja ratkaisuja European Society of Cardiology (ESC) Congress 2019 -tapahtumassa, joka järjestetään Pariisissa, Ranskassa, 31.8. - 4.9.2019. European Society of Cardiology:n järjestämä ESC Congress -tapahtuma on suurin kardiologian alan tapahtuma maailmassa.

Tapahtumassa Bittium esittelee ratkaisuja sydämen sähköisen toiminnan pitkäaikaiseen mittaamiseen ja analysointiin sekä potilaiden etämonitorointiin. Bittiumin messuosastolla F515 esiteltävät tuotteet ovat vesitiivis Bittium Faros™ -EKG-mittalaite ja Bittium FastFix™ -tarraelektrodi sydämen sähköisen toiminnan pitkäkestoiseen mittaamiseen, Bittium HolterPlus™ - sydämen sähköisen toiminnan etämonitorointiratkaisu, Bittium Cardiac Navigator™ -ohjelmisto pitkäaikaisen Holter EKG-tallennuksen tarkkaan analysointiin, sekä Bittium Cardiac Explorer™ -ohjelmisto tapahtumapohjaisen EKG-tallennuksen tarkkaan analysointiin.

Tapahtumassa esiteltäviä tuotteita ja ratkaisuja ovat:

  • Bittium Faros on monipuolinen, vesitiivis EKG-mittalaite, jota käytetään sydämen rytmihäiriöiden varhaiseen havaitsemiseen jokapäiväisessä elämässä. Bittium Faros on erittäin pieni ja kevyt ja se mahdollistaa tarkat pitkäkestoiset EKG -mittaukset ja -tallennukset, sydämen poikkeavien tapahtumien seurannan, sydämen etämonitoroinnin sekä autonomisen hermoston toiminnan arvioinnin. Bittium Faros -laitteen avohoidon seurantaratkaisut sisältävät useita ohjelmistovaihtoehtoja sydämen seurantaan. Faros -laitteen sisäänrakennettuja rytmihäiriöiden tunnistusalgoritmeja käytetään havaintojen tallentamiseen ja etämonitorointiin. Bittiumin ratkaisut mahdollistavat potilaiden aikaisemman kotiuttamisen sekä entistä paremmat edellytykset reagoida mahdollisiin ilmeneviin rytmihäiriöihin nopeasti.
  • Bittium HolterPlus on sydämen sähköisen toiminnan etämonitorointiin tarkoitettu ratkaisu, joka koostuu Bittium Faros EKG-mittalaitteesta sekä Bittium HolterPlus-mobiilisovelluksesta, joka on integroitu tietoturvalliseen älylaitteeseen. Bittium HolterPlus mahdollistaa potilaan aikaisemman kotiuttamisen etämonitoroitavaksi, sekä etämonitoroitavan potilaan EKG-mittaustiedon tallentamisen ja langattoman siirron tietoturvallisesti monitorointilaitteelta lääketieteen etälausuntopalvelualustaan. Etälausuntopalvelualustasta EKG-mittatieto on siirrettävissä analyysiohjelmaan kardiologin analysoitavaksi ja diagnoosi toimitetaan takaisin hoitavalle lääkärille potilaan jatkohoitoa varten.
  • Bittium Cardiac Navigator on täysin uudenlainen ohjelmistoratkaisu kliiniseen Holter EKG-tallennusten analysointiin. Sen käyttäjäystävällinen ja informatiivinen tiedon esitystapa sekä intuitiiviset analyysityökalut helpottavat ja tehostavat useita päiviä kestävien EKG-mittausten analysointia. Bittium Cardiac Navigator on suunniteltu pidempien mittausten tehokkaaseen läpikäyntiin lyhyessä ajassa ja siten nopeuttamaan lopullisen diagnoosin tekemistä.
  • Bittium Cardiac Explorer tarjoaa nopean ja joustavan työskentelytavan tiiviin tapahtumapohjaisen EKG-rytmihäiriöanalyysin toteuttamiseen. Ohjelmiston suurimmat edut ovat aina tarvittaessa saatavilla oleva koko mittausdata, täydet mahdollisuudet käsitellä laitteen tunnistamia tapahtumia, täysi kontrolli päättää raportoinnin sisällöstä sekä mahdollisuus analysoida rajoittamaton määrä mittausdataa.

Lisätietoja tarjonnasta: https://www.bittium.com/medical

Lisätietoja:

Arto Pietilä
Medical Technologies-tuote- ja palvelualueen johtaja
Puh. 040 344 3507

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Terveydenhuollon teknologian alalla Bittium tarjoaa ratkaisuja biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin kardiologian, neurofysiologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2018 liikevaihto oli 62,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com