Osinkopolitiikka

(Päivitetty 10.4.2024)

Bittium Oyj noudattaa osinkopolitiikkaa, joka ottaa huomioon konsernin tuloksen, taloudellisen aseman, pääoman tarpeen sekä kasvun vaatiman rahoituksen. 

Osingot ja pääomapalautukset

10.4.2024

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 19.4.2024.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan ylimääräisestä osingosta, 0,03 euroa osakkeelta, 31.10.2024 mennessä. Hallitus arvioi, että harkinnanvarainen ylimääräinen osinko maksetaan, ellei liiketoimintaympäristössä tapahdu merkittävää heikkenemistä vuoden 2024 aikana. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisesti tekemät osingonmaksuun liittyvät päätökset erikseen ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivät.

Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

12.4.2023

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 21.4.2023. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

6.4.2022

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 19.4.2022. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

14.4.2021

Vähemmistöosinkoa koskevan äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksesta poiketen osinkona osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen määrän, joka vastaa puolta tilikauden voitosta. Yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 vahvistettavan taseen perusteella ei jaettaisi osinkoa. Jaettavaksi päätetyn vähemmistöosingon määrä on yhteensä 1 110 327,74 euroa, eli 0,0311 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.4.2021. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki Yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

11.2.2021

Bittium Oyj:n hallitus ehdottaa 14.4.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

27.11.2020

Bittium Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei osinkoa vuodelta 2019 makseta

Bittium Oyj:n hallitus on 15.6.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla päättänyt, ettei yhtiön tilikauden 1.1.-31.12.2019 jakokelpoisista varoista makseta osinkoa.  Tämä päätös vahvistaa yhtiön strategian mukaista investointikykyä tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi.

15.6.2020

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja, että hallitus valtuutetaan päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 3,6 miljoonan euron osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä yhtiön nykyisellä osakemäärällä laskettuna vastaa yhteensä noin 0,10 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakopäätökset ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

10.4.2019

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta, joka on noin puolet tilikauden tuloksesta ja sen lisäksi lisäosinkona 0,10 euroa osakkeelta, eli yhteensä 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.4.2019.

11.4.2018

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 13.4.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on perjantai 20.4.2018.

12.4.2017

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 18.4.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on tiistai 25.4.2017.

19.4.2016

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä torstaina 21.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on torstai 28.4.2016.

15.4.2015

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 17.4.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on perjantai 24.4.2015.

10.4.2014

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 15.4.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on torstai 24.4.2014.

4.12.2013

4.12.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan varoja osakkeenomistajille yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,11 euroa osakkeelta. Yhtiökokouspäivän mukaisen osakemäärän mukaisesti jaon kokonaismäärä oli 14.311.096,25 euroa. Pääoman palautus maksettiin osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 10.12.2013 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksettiin 17.12.2013.

11.4.2013

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 16.4.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.4.2013.

25.3.2010

Elektrobit Oyj:n 25.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, joiden mukaisesti osakkeenomistajille jaetaan 0,20 euroa osakkeelta emoyhtiön ylikurssirahastosta.

Patentti- ja rekisterihallitus on 12.8.2010 antanut suostumuksensa Elektrobit Oyj:n ylikurssirahaston jakamiselle ja alentamiselle yhtiön 25.3.2010 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tekemien päätösten mukaisesti.

2.9.2010 ylikurssirahastosta jaettiin osakkeenomistajille 0,20 euroa osakkeelta, yhteensä 25.882.538,00 euroa.

14.3.2008

14.3.2018 pidetty yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelle eli yhteensä 2.588.253,80 euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli täsmäytyspäivänä 19.3.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 28.3.2008.

14.3.2007

14.7.2007 pidetty yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että voitonjakokelpoisista varoista 37 473 785 euroa jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelle eli yhteensä 14 235 395,90 euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajille, jotka oli täsmäytyspäivänä 19.3.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 26.3.2007.

15.3.2006

15.3.2006 pidetty yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2005 - 31.12.2005 jaetaan osinkoa 0,07 euroa/osake eli yhteensä 9.058.888,30 euroa.

17.3.2005

17.3.2005 pidetty yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2004 - 31.12.2004 jaetaan osinkoa 0,012 euroa/osake eli yhteensä 7.764.761,40 euroa.

12.3.2004

12.3.2004 pidetty yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2003 - 31.12.2003 jaetaan osinkoa 0,01 euroa/osake eli yhteensä 6.305.256 euroa.

4.4.2001

4.4.2001 pidetty yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2000 - 31.12.2000 jaetaan osinkoa 0,01 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2001 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 18.4.2001.

12.4.2000

12.4.2000 pidetty yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.1999 - 31.12.1999 jaetaan osinkoa 0,013 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkaille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2000 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 26.4.2000.

7.4.1999

7.4.1999 pidetty yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.1998 - 31.12.1998 jaetaan osinkoa 2,00 markkaa/osake. Osinko maksetaan osakkaille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.1999 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä 19.4.1999.