Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot

(Päivitetty 10.4.2024)

Yhtiössä on yksi KHT-tasoinen tilintarkastaja, ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous 2024 valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Sami Posti tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiot vuonna 2023 olivat 111 000 euroa (102 000 euroa vuonna 2022). Kokonaispalkkioista tilintarkastuksen osuus oli 87 000 euroa (91 000 euroa vuonna 2022), veroneuvonnan osuus 10 000 euroa (7 000 euroa vuonna 2022) ja muiden palveluiden osuus 14 000 euroa (4 000 euroa vuonna 2022).

Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT Tiina Puukkoniemi.