Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä vuosipalkasta, lyhyen aikavälin kannustinohjelmasta ja pitkän aikavälin kannustinohjelmasta.

Toimitusjohtajan palkitseminen

(Päivitetty 20.3.2023)

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä vuosipalkasta, lyhyen aikavälin kannustinohjelmasta ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista. Kiinteä peruspalkka on vuonna 2023 59 790 euroa vuodessa, pois lukien luontaisedut (matkapuhelin) ajalla 1.1.2023 – 31.3.2023).

Jokaisen pitkän aikavälin kannustinohjelman (PSP 2020-2022, PSP 2021-2023 ja PSP 2022-2024) maksimitaso on 100 % kiinteästä vuosipalkasta.

Toimitusjohtajan odotetaan kerryttävän osakeomistustaan, kunnes hänen omistamiensa Yhtiön osakkeiden arvo vastaa vähintään 100 % vuosittaisesta bruttopalkasta.

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion. Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjallisen toimisopimuksen muotoon. Toimitusjohtaja Huttusen toimisopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja voidaan irtisanoa Yhtiön toimesta kahdentoista (12) ja toimitusjohtajan toimesta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Toimitusjohtajan eläketurva on lakisääteinen, eikä toimitusjohtajalle makseta lisäeläkettä. Toimitusjohtajan eläkelainsäädännön mukainen alhaisin eläkeikä on tällä hetkellä 65 vuotta 3 kuukautta.