Vuoden 2021 näkymät

(Päivitetty 22.10.2021)

Koronaviruksen uusien varianttien leviäminen ja maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa vaikuttavat merkittävästi globaaleilla markkinoilla aiheuttaen epävarmuutta myös Bittiumin liiketoiminnan kehittymiseen loppuvuonna.

Bittium arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (78,4 miljoonaa euroa, vuonna 2020) ja liiketuloksen paranevan edellisvuodesta (2,1 miljoonaa euroa, vuonna 2020).

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin on esitetty yhtiön internetsivuilla markkinanäkymät.

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu laajemmin yhtiön internetsivuilla osoitteessa Riskit ja epävarmuustekijät.