Vuoden 2020 näkymät

(Päivitetty 27.11.2020)

Bittium Oyj alentaa vuoden 2020 taloudellista ohjaustaan

Yhtiö odottaa vuoden 2020 liikevaihdon olevan samalla tasolla tai kasvavan edellisvuoteen verrattuna (75,2 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja liiketuloksen odotetaan jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi (6,3 miljoonaa euroa vuonna 2019). Aiemmin yhtiö arvioi vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (75,2 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa vuonna 2019).

Syynä taloudellisen ohjauksen laskuun on koronaviruspandemian (SARS-CoV-2) aiheuttamat eräiden merkittävien tuotetoimitusten ja useiden projektien siirtymiset vuodelle 2021. Aiemmin kerrotun mukaisesti koronaviruspandemian vaikutukset ovat alkaneet hiljalleen näkymään yhtiön kaikilla tuote- ja palvelualueilla ja poikkeusolot ovat hidastaneet merkittävästi yhtiön liiketoimintaa. Olemassa olevien projektien eteneminen on hidastunut sekä uusien hankkeiden käynnistyminen lykkääntynyt. Lisäksi pandemiasta johtuvat rajoitukset hidastavat uusasiakashankintaa.

Huolimatta globaaleista epävarmuuksista yhtiö uskoo edelleen, että koronaviruspandemian vaikutukset ovat väliaikaisia ja että pitkällä aikavälillä yhtiöllä on erinomaiset mahdollisuudet kansainväliseen kasvuun. Koronaviruspandemian vaikutukset tulevat todennäköisesti näkymään liikevaihdossa ja liiketuloksessa vielä vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Bittiumin merkittävät asiakkaat ovat kansainvälisiä alansa johtavia yrityksiä, ja yhteistyö heidän kanssaan on jatkunut vahvana myös pandemian aikana.

Bittiumin tavoitteena on olla merkittävä kansainvälinen turvallisten ja luotettavien viestintäratkaisujen toimittaja puolustus- ja viranomaismarkkinoille, johtava teollisuuden liitettävyysratkaisujen ja tuotekehityspalvelujen toimittaja sekä merkittävä biosignaalien mittaamiseen ja analysointiin tarkoitettujen mittaus- ja etädiagnostiikkaratkaisujen toimittaja.

Aiemmin 30.10.2020 tammi-syyskuun 2020 liiketoimintakatsauksessa julkaistut vuoden 2020 näkymät kokonaisuudessaan

Maailmanlaajuinen uusi koronaviruspandemia (SARS-CoV-2) vaikuttaa merkittävästi globaaliin talouteen ja markkinatilanteeseen. Markkinoilla vallitseva epävarmuus aiheuttaa heikon näkyvyyden markkinatilanteeseen.

Huolimatta pitkittyneen pandemiatilanteen aiheuttamista epävarmuuksista yhtiö pitää voimassa vuotta 2020 koskevan taloudellisen ohjauksensa, mutta seuraa markkinatilanteen kehittymistä jatkuvasti. Merkittävimmät riskit loppuvuoden näkymissä koskevat tuotetoimitusten ajoittumisiin liittyviä epävarmuuksia. Näkymien muuttuessa, yhtiö voi joutua arvioimaan tilannetta nopeastikin uudelleen.

Bittium arvioi vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (75,2 miljoonaa euroa) ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa). Vuoden 2020 liikevoiton tasoa rasittavat panostukset kansainväliseen kasvuun sekä poistot tuotekehitysaktivoinneista.