Vuoden 2020 näkymät

(Päivitetty 6.8.2020)

Maailmanlaajuinen uusi koronaviruspandemia (SARS-CoV-2) vaikuttaa merkittävästi globaaliin talouteen ja markkinatilanteeseen. Markkinoilla vallitseva epävarmuus aiheuttaa heikon näkyvyyden markkinatilanteeseen.

Huolimatta pandemian aiheuttamista yleisistä liiketoiminnan kehittymisen viivästymisistä ja riskien ja epävarmuuksien merkittävästä kasvusta, pandemian vaikutukset Bittiumin liiketoimintaan eivät ole tähän asti olleet merkittäviä. Tilanteen pitkittyminen voi vaikuttaa negatiivisesti Bittiumin taloudelliseen kehitykseen, jonka arviointi on tällä hetkellä vaikeaa.

Tämän hetken tiedon perusteella yhtiö ei näe aihetta muuttaa aiemmin vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä julkaistua vuotta 2020 koskevaa taloudellista ohjausta. Yhtiö seuraa markkinatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja mikäli näkymät heikkenevät, yhtiö voi joutua arvioimaan tilannetta uudelleen.

Bittium arvioi vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (75,2 miljoonaa euroa) ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa). Vuoden 2020 liikevoiton tasoa rasittavat panostukset kansainväliseen kasvuun sekä poistot tuotekehitysaktivoinneista.

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty puolivuosikatsauksen kappaleessa ´Markkinanäkymät´ ja yhtiön internetsivuilla markkinanäkymät.

Lisätietoja epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty puolivuosikatsauksen kappaleessa "Riskit ja epävarmuustekijät" ja yhtiön internetsivulla Riskit ja epävarmuustekijät.