Taloudelliset avainluvut

Taloudelliset avainluvut puolivuosittain

Taulukko päivitettu 13.2.2020

 

7-12/2019

1-6/2019  

7-12/2018

1-6/2018

Liikevaihto, MEUR

42,2 33,1  34,5  28,3 

Liikevoitto (-tappio), MEUR

4,7 1,7  3,7 -0,8 

    - % osuus liikevaihdosta

11,0 % 5,0 %  10,6 %  -2,9 % 

Tilikauden tulos

       

    - jatkuvat toiminnot, MEUR

6,1 1,5  4,8  -0,8 

    - lopetetut toiminnot, MEUR

       

Oma pääoma, MEUR

112,3 106,2  110  105,2  

Taseen loppusumma, MEUR

154,2 150,3  132.4  126,7 

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

10.8 -1.2 10  -10,5 

Henkilöstömäärä kauden lopussa

655 680  674  683 

Korolliset nettovelat, MEUR

-12,6 -10,7  -29,4  -29,4 

Nettovelkaantumisaste (net gearing), %

-11,2 % -10,1 %  -26,7 %  -27,9 % 

Omavaraisuusaste, %

73,4 % 71,7 %  84,7 %  84,4 % 

Tulos/Osake

       

    - jatkuvista liiketoimminnoista, EUR

0,214 0,042 0,135  -0,022 

    - lopetetuista liiketoimminnoista, EUR

       

    - jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR

0,214 0,042  0,135  -0,022 

Taloudelliset avainluvut neljännesvuosittain

Taulukko päivitettu 30.4.2020

     

1-3/2020

3 kk

1-3/2019

3kk

LIIKEVAIHTO

    17,3  9,4 

Liikevaihdon muutos-%

    83,8 % -4,5 % 

KÄYTTÖKATE

    2,7  -2,1 

Käyttökate % liikevaihdosta

    15,9 % -22,6 %

LIIKEVOITTO / -TAPPIO

    0,2  -3,5 

Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta

    0,9 % -37,6 %

KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

    -0,2  -3,5 

TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR)

    -0,005  -0,099 
         

TUOTEKEHITYSKULUT

    6,1  6,1 

TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA

    35,2 %  65,3 % 

AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT

    3,7  4,2 
         

LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA

    1,2  -5,7 

INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

    -4,5  -4,6 

RAHOITUKSEN KASSAVIRTA

    -0,4  -0,4 

KASSAVAROJEN MUUTOS

    -3,7  -10,7 

KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT

    31,5  20,2 
         

NETTOVELKAANTUMISASTE (%)

    -8,0 %  -16,3 % 

OMAVARAISUUSASTE (%)

    73,0 %  85,3 % 

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN

    657  669 

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA

    665 672