Yhtiökokous 2019

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 10. huhtikuuta 2019 Oulussa.

Osakkeenomistajan pyyntö saada yhtiökokoukselle kuuluva asia Bittium Oyj:n vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa Bittium Oyj:n hallitukselle viimeistään 1. helmikuuta 2019.

Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen:

Bittium Oyj / Lakiasiainosasto,
Ritaharjuntie 1,
90590 Oulu

    2019

    Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

    Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet