Osakkeen perustiedot

Osakkeet ja osakepääoma

Bittium Oyj:n (entinen Elektrobit Oyj) osakkeet noteerataan NASDAQ Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon. Jokaisella osakkeella on yksi ääni. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet on liitetty EuroClear Finland Oy:n pitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Osakkeen kurssikehitys ja vaihto vuonna 2017

Bittium Oyj:n osakkeen päätöskurssi vuoden 2017 lopussa oli 5,65 euroa, korkein kaupantekokurssi oli 7,88 euroa ja alin 5,55 euroa. Vuoden aikana Bittium Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli 83,1 miljoonaa euroa ja 12,7 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 35,5 prosenttia osakekannasta. Bittium Oyj:n markkina-arvo 31.12.2017 oli 201,7 miljoonaa euroa.