Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2024

Print Print this release
06. Kesäkuuta 2024

Bittium Tactical Wireless IP Network™ -järjestelmä ja Bittium Tough SDR Vehicular™ -radio hyväksytty taktisen tiedonsiirron ratkaisuiksi Kroatian asevoimien käyttöön

Bittium Oyj
Lehdistötiedote

Bittium Tactical Wireless IP Network™ -järjestelmä ja Bittium Tough SDR Vehicular™ -radio hyväksytty taktisen tiedonsiirron ratkaisuiksi Kroatian asevoimien käyttöön

Bittium Oyj:n lehdistötiedote 6.6.2024 kello 9.00

Kroatian puolustusministeriö on hyväksynyt Bittium Tactical Wireless IP Network™ -ohjelmistoradiojärjestelmän ja Bittium Tough SDR Vehicular™ -ajoneuvoradion taktisen tiedonsiirron ratkaisuiksi Kroatian asevoimien käyttöön. Hyväksyntää on edeltänyt muutaman vuoden mittainen tuotteiden käyttöönottovaihe Kroatian merivoimille. Käyttöönottovaihe toteutettiin yhteistyössä Bittiumin kroatialaisen kumppanin, informaatioteknologian ratkaisuja tarjoavan IntellByte INFOn kanssa, joka toimii Kroatian merivoimien taktisen tiedonsiirron järjestelmäkokonaisuuden integraattorina ja sopijaosapuolena merivoimien kanssa. Tähänastisilla ja tulevilla tilauksilla ei ole merkittävää vaikutusta Bittiumin vuoden 2024 taloudelliseen ohjaukseen eikä pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumiseen.

Käyttöönottovaiheessa Kroatian merivoimien tiedonsiirron runkoverkon osa rakennettiin modulaarisella ja laajakaistaisella TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmällä ja Tough SDR -ajoneuvoradioita käytettiin liittämään merivoimien alukset osaksi taistelunkestävää taktista runkoverkkoa. 

Onnistuneen käyttöönoton myötä Kroatian puolustusministeriö on hyväksynyt Bittium TAC WIN ja Tough SDR Vehicular -tuotteet Kroatian asevoimien käyttöön, mikä tarkoittaa, että tuotteita voidaan tarjota merivoimien lisäksi myös Kroatian asevoimien muille puolustushaaroille. Asevoimien tiedonsiirtoverkon käyttöönotto tapahtuu asteittain ja Kroatian asevoimat tulee tekemään mahdolliset erilliset tilaukset Bittiumin tuotteista ja ratkaisuista käyttöönoton edetessä.

”Merivoimien menestyksekäs TAC WIN -järjestelmän ja Tough SDR -ajoneuvoradioiden käyttöönotto ja hyväksyntä Kroatian asevoimien käyttöön on hieno osoitus taktisen tiedonsiirron tuotteidemme ja järjestelmiemme suorituskyvystä ja soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. Modulaarinen ohjelmistoradiojärjestelmä toimii saumattomasti yhteen muiden käytössä olevien järjestelmien kanssa. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota tuotteitamme ja järjestelmiämme Kroatian asevoimien kaikille puolustushaaroille yhdessä paikallisen kumppanimme IntellByte INFOn kanssa ja siten mahdollistaa Kroatian asevoimien taktisen tiedonsiirron viennin uuteen aikakauteen”, sanoo Tommi Kangas, Bittiumin Defense & Security -liiketoimintasegmentin johtaja.

"Tilannetietoisuus, liikkuvuus ja kyky tehdä nopeita päätöksiä ovat avainelementtejä nykyaikaisessa sodankäynnissä. Saavuttaakseen nämä tavoitteet, Kroatian asevoimat on asettanut taktisen tiedonsiirron modernisoinnin ehdottomaksi kehityskohdaksi. Bittiumin ratkaisujen käyttöönoton myötä toimme Kroatian asevoimille uutta suorituskykyä ja pitkälle edistyneen käyttökokemuksen. Tämä oli merkittävä teknologinen kehitysloikka sekä meille, jotka toteutimme ratkaisun, että Kroatian asevoimille, joka sai käyttöönsä laajakaistaisen tiedonsiirron mahdollistavaa teknologiaa. Uusien tiedonsiirtoratkaisujen tarjoamat hyödyt ovat sekä paikallisia että maailmanlaajuisia, sillä nyt voidaan mahdollistaa myös eri maiden joukkojen välinen tiedonsiirto”, sanoo Jasmin Hodzic, IntellByte INFOn teknologiajohtaja.

Bittium Tactical Wireless IP Network™

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET- (Mobile Ad Hoc Network), linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen ja ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.

Lisätietoja: Bittium TAC WIN -järjestelmä

Bittium Tough SDR™ -tuoteperhe

Taktisten Bittium Tough SDR -radioiden tuoteperhe koostuu yksittäisten taistelijoiden käyttöön tarkoitetusta Bittium Tough SDR Handheld™ -radiosta ja ajoneuvoihin asennettavasta Bittium Tough SDR Vehicular™ -radiosta. Tough SDR -radioiden avulla voidaan tuottaa ja jakaa johtamisjärjestelmien reaaliaikaista tilannekuvaa taistelukentän kaikilla tasoilla. Taktisten joukkojen suorituskyky kasvaa, toimintakyky paranee ja niiden johtaminen helpottuu ajantasaisen tilannekuvan ja luotettavampien yhteyksien avulla. Radioiden ainutlaatuisen laaja taajuusalue tuo taistelunkestävyyttä ja usean aaltomuodon käyttö, jopa yhtäaikaisesti, parantaa yhteensopivuutta ja mahdollistaa tilanteen mukaan eri tehtävissä ja tasoilla toimimisen. Radiot ovat yhteensopivia Naton standardisoiman ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuodon kanssa, joka mahdollistaa taktisen tiedonsiirron eri maiden joukkojen välillä. Yhdessä laajakaistaisen, liikkuvan taktisen IP-runkoverkon muodostavan Bittium Tactical Wireless IP Network™ -ohjelmistoradiojärjestelmän kanssa mahdollistuu laajakaistainen tiedonsiirto ja puhe koko taistelukentän yli kaikille liikkuville joukoille.

Lisätietoja: Bittium Tough SDR Vehicular -radio


Lisätietoja:

Tommi Kangas
Defense & Security -liiketoimintasegmentin johtaja
Puh. 040 344 2789 (konserniviestintä)
Sähköposti: defense(a)bittium.com


Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet


Bittium – Defense & Security

Bittium on luotettava suomalainen yritys, jolla on yli 35 vuoden kokemus edistyksellisistä radioviestintäteknologioista. Puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille Bittium tarjoaa moderneimmat ja suorituskykyisimmät tuotteet ja ratkaisut taktiseen tiedonsiirtoon ja tietoturvalliseen viestintään. Taktisen tiedonsiirron tuotteet ja ratkaisut mahdollistavat laajakaistaisen puheen ja tiedonsiirron kaikille joukoille taistelukentällä. Tietoturvalliseen viestintään Bittium tarjoaa luotettavat ja sertifioidut mobiililaitteet ja kyberturvallisuusratkaisut aina LUOTTAMUKSELLINEN-tasolle asti. Bittiumin vuoden 2023 liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa ja liiketulos -4,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com  

IntellByte INFO

IntellByte INFO on kroatialainen informaatioteknologian ratkaisuja tarjoava yritys. Erityisvaatimusten ohjaamana ja loppuasiakkaidemme kanssa yhteistyössä syntyvän synergiavaikutuksen myötä pyrimme löytämään huippuluokan IT-ratkaisuja, jotka tuovat vastauksia vaativimpiin loppukäyttäjähaasteisiin. Olemme omistautuneet informaatioteknologioille, jotka palvelevat sotilasorganisaatioiden, lainvalvontavirastojen ja muiden julkisten ja yksityisten organisaatioiden tarpeita ja kohtaavat näiden organisaatioiden IT-analytiikalle, viestinnälle ja tietoturvalle asettamat korkeat standardit. www.intellbyte.com

Kuvaliitteet
Bittium-Tough-SDR-Vehicular-front Bittium-Tactical-Wireless-IP-Network