Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2024

Print Print this release
31. Toukokuuta 2024

Bittium on saanut Puolustusvoimilta tilauksen järjestelmätuesta Bittium TAC WIN™ - ja Bittium Tough VoIP™ -järjestelmille

Bittium Oyj

Lehdistötiedote

Bittium on saanut Puolustusvoimilta tilauksen järjestelmätuesta Bittium TAC WIN™ - ja Bittium Tough VoIP™ -järjestelmille

Bittium Oyj:n lehdistötiedote 31.5.2024 kello 15:30

Bittium on saanut Puolustusvoimilta tilauksen järjestelmätuesta taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetuille Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmälle ja Bittium Tough VoIP™ -kommunikaatiojärjestelmälle. Tilaus koskee vuotta 2024 ja sisältää järjestelmien ja niihin kuuluvien laitteiden teknisen tuen, ohjelmistotuen, järjestelmätukivalmiuden ylläpidon ja järjestelmätuen hallinnan. Tilaus on arvoltaan noin 2 miljoonaa euroa.

Laajakaistaisen runkoverkon muodostava Bittium TAC WIN -järjestelmä ja puheen sekä tiedonsiirron taktisessa verkossa mahdollistava Bittium Tough VoIP -järjestelmä tukevat Puolustusvoimien taistelutapaa, jossa joukkojen liikkuvuus ja johtaminen liikkeestä sekä tehokkaat viestiyhteydet ovat avainasemassa. Taistelunkestävät ja modulaariset järjestelmät ovat Puolustusvoimien kaikkien joukkojen käytössä.

 

Bittium Tactical Wireless IP Network™

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen ja ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.

Lisätietoja: TAC WIN -järjestelmä

 

Bittium Tough VoIP™

Bittium Tough VoIP -tuoteperheen tuotteet mahdollistavat taktiset IP-puhelut ja laajakaistaisen tiedonsiirron vaativissakin olosuhteissa. Tuotteet ovat myös helposti integroitavissa olemassa olevaan IP-infrastruktuuriin ja ne ovat yhteensopivia Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän kanssa. Bittium Tough VoIP Service™ -ohjelmistotuotteen avulla voidaan muodostaa hajautettu puhepalvelu, joka mukautuu nopeasti verkon rakenteen muutoksiin ja yhdistää sekä kiinteiden että taktisten langattomien tietoverkkojen käyttäjät samaan puhepalveluverkkoon. Tämä parantaa merkittävästi joukkojen johtamista ja tilannetietoisuuden ylläpitämistä taistelukentän nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

Lisätietoja: Tough VoIP -tuoteperhe

 

Lisätietoja:

Tommi Kangas
Defense & Security -liiketoimintasegmentin johtaja
Puh. 040 344 2789 (konserniviestintä)
Sähköposti: defense(a)bittium.com


Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

 

Bittium - Defense & Security

Bittium on luotettava suomalainen yritys, jolla on yli 35 vuoden kokemus edistyksellisistä radioviestintäteknologioista. Puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille Bittium tarjoaa moderneimmat ja suorituskykyisimmät tuotteet ja ratkaisut taktiseen tiedonsiirtoon ja tietoturvalliseen viestintään. Taktisen tiedonsiirron tuotteet ja ratkaisut mahdollistavat laajakaistaisen puheen ja tiedonsiirron kaikille joukoille taistelukentällä. Tietoturvalliseen viestintään Bittium tarjoaa luotettavat ja sertifioidut mobiililaitteet ja kyberturvallisuusratkaisut aina LUOTTAMUKSELLINEN-tasolle asti. Bittiumin vuoden 2023 liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa ja liiketulos -4,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com

 

 

 

Tiedostot
Bittium on saanut Puolustusvoimilta tilauksen järjestelmätuesta Bittium TAC WIN™ - ja Bittium Tough VoIP™ -järjestelmille (wkr0006.pdf)