Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2023

Print Print this release
27. Huhtikuuta 2023

Bittium Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2023

Bittium Oyj
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Bittium Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2023

Bittium Oyj:n pörssitiedote 27.4.2023 kello 8:00

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Yhteenveto tammi-maaliskuu 2023

  • Liikevaihto laski 18,6 prosenttia edellisvuodesta 14,9 miljoonaan euroon (18,4 miljoonaa euroa).
  • Tuotepohjainen liikevaihto oli 8,0 miljoonaa euroa (11,4 miljoonaa euroa), josta Defense & Security -tuotteiden osuus oli 4,5 miljoonaa euroa (7,8 miljoonaa euroa) ja Medical Technologies -tuotteiden osuus 3,6 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta oli 53,7 prosenttia (62,0 prosenttia).
  • Palvelupohjainen liikevaihto oli 6,9 miljoonaa euroa (7,0 miljoonaa euroa), josta Connectivity Solutions -palveluliikevaihdon osuus oli 4,5 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa). Palvelupohjaisen liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta oli 46,3 prosenttia (38,0 prosenttia).
  • Käyttökate oli -1,0 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa).
  • Liiketulos oli -3,5 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa).
  • Tilauskanta oli 28,7 miljoonaa euroa (33,3 miljoonaa euroa).


Bittiumin toimitusjohtaja Johan Westermarck:
Ensimmäinen vuosineljännes oli yhtiölle haastava, nyt keskitymme tuloksen parantamiseen

Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski noin 19 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, minkä seurauksena liiketulos oli tappiollinen. Liikevaihdon lasku johtui pääosin Defense & Security -liiketoiminnan alhaisesta tuoteliikevaihdosta, johon puolestaan vaikutti liikevaihdon kertymisen kvartaalikohtainen syklisyys. Medical Technologies -tuotteiden liikevaihto säilyi edellisvuoden tapaan alhaisella tasolla. Liikevaihdon kasvua hidasti komponenttipula, joka vaikutti kykyymme toimittaa tuotteita asiakkaillemme. Palvelupohjainen liikevaihto pysyi samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Connectivity Solutions -liiketoimintayksikön tuotekehityspalveluiden kysyntä kehittyi positiivisesti ja liikevaihto kasvoi noin 7 prosenttia edellisvuodesta. Tuotekehitysinvestoinnit olivat samalla tasolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilauskanta aleni noin 14 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 28,7 miljoonaa euroa.

Lanseerasimme maaliskuussa Seamless and Secure Connectivity -hankkeen (saumaton ja tietoturvallinen liitettävyys), jonka tarkoitus on kehittää ja mahdollistaa luotettavia, tietoturvallisia ja häiriösietoisia liitettävyysarkkitehtuureja ja tuotteita. Business Finland on myöntänyt hankkeelle veturiyritysten haastajakilpailussa 10 miljoonan euron kehitysrahoituksen sekä 20 miljoonan euron rahoituksen hanketta ympäröiville ekosysteemiyrityksille ja tutkimuskumppaneille. Bittiumin johtama nelivuotinen hanke kestää vuoteen 2026 saakka. Bittiumille hanke tukee yhtiön strategisesti merkittävien teemojen, kuten salaus- ja tietoturvateknologioiden sekä lääketieteen etädiagnostiikan kokonaisvaltaisen kehittämistä.

Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen aiheuttama maailmanpoliittinen tilanne näkyy edelleen puolustusmarkkinoilla. Bittiumilla ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Valtioiden puolustusbudjettien kasvattaminen vaikuttaa puolustusteollisuuden tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Kiinnostus Bittiumin taktisia kommunikaatiojärjestelmätuotteita ja tietoturvallisia ratkaisuja kohtaan on kasvanut uusien taktisen viestinnän modernisointihankkeiden käynnistyttyä ja alkuvuosi jatkui aktiivisena lukuisine asiakas- ja yhteistyökumppanitapaamisineen. Uusien modernisointihankkeiden kilpailutusvaiheet ovat varsin hitaita ja voivat kestää useita vuosia.

Kotimaisilla puolustusmarkkinoilla jatkoimme taktiseen tiedonsiirtoon tarvittavien tuotteiden toimituksia Puolustusvoimille. Toimitusmäärät ensimmäisellä neljänneksellä olivat alhaisia johtuen kvartaaleiden välisestä toimitusten syklisyydestä. Ohjelmistoradioiden aaltomuotokehitys ja uusien toiminnallisuuksien kehittäminen asiakkaalle jatkuivat suunnitellusti.

Suomi on liittynyt sotilasliitto Natoon, minkä odotetaan vahvistavan kilpailuasemaamme erityisesti Nato-maiden kilpailutuksissa. Kansainvälisillä puolustus- ja viranomaismarkkinoilla jatkoimme taktisen viestinnän järjestelmätuotteiden toimituksia sekä tuotteiden ja järjestelmien integrointia ja testausta asiakkaillemme. Yhteistyö Itävallan asiakkaan kanssa jatkui hyvin ja Bittiumin järjestelmien käyttöönotto paikallisen armeijan toimesta edistyi suunnitellusti.

Kiinnostus Bittium Tough Mobile™ -tietoturvapuhelimia ja tietoturvaan liittyviä ohjelmistoja kohtaan on säilynyt korkealla tasolla Venäjän hyökkäyssodan ja lukuisten tietoturvahyökkäysten myötä. Puhelinten toimitukset asiakkaillemme jatkuivat, pääosin Euroopassa. Olemme hakeneet Tough Mobile 2 -ratkaisullemme NATO-tietoturvahyväksyntää ja odotamme saavamme hyväksynnän vuoden 2023 aikana.

Lääketieteen teknologiamarkkinoilla Bittium Faros™ EKG-mittalaitteiden kysyntä jatkoi kasvua, mutta komponenttipula vaikutti merkittävästi kykyymme toimittaa tuotteita asiakkaillemme, ja tuotetoimitukset jäivät tilauksiin nähden alhaisiksi. Merkittävä osa tuotetoimituksista tehtiin yhdysvaltalaiselle asiakkaallemme Boston Scientificin tytäryhtiölle Preventicelle.

Neurofysiologian markkinoilla Bittium BrainStatus™ -EEG-mittalaitteiden pilotoinnit jatkuivat. Mukana on suomalaisia ja muita eurooppalaisia yliopistosairaaloita, jotka testaavat BrainStatuksen käyttöä tehohoidossa. BrainStatuksen osalta markkinat ovat vasta avautumassa tehohoidossa olevien suositusten muuttuessa vaativampaan suuntaan aivosähkökäyrän mittauksen osalta.

Uniapnean mittaamiseen käytettävän laitteen Bittium Respiron™ myyntiä päästiin aloittamaan, kun saimme loppuvuodesta eurooppalaisen lääketieteen lääkintälaitehyväksynnän (MDR) laitteelle. Ensimmäisiä tuotetoimituksia tehtiin asiakkaillemme, jotka ovat aloittaneet omat kliiniset testinsä omissa asiakasympäristöissään.

Bittiumilla on menossa lääkintälaitehyväksyntöjä useissa eri maissa. Bittium Respirolle ja sen analyysiohjelmistolle hakemamme lääkintälaitteiden myyntilupa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:lta (Food and Drug Administration) tulee viivästymään aiemmin odotetusta. Tällä hetkellä odotamme viranomaisen tulkintaa mahdollisista lisämateriaalitarpeista, mikä tulee vaikuttamaan hakemuksen läpimenoaikaan.

Tuotekehityspalvelujen liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna painottuen Industrial IoT, Telecom- ja MedTech -teknologiamarkkinoille, joissa yritykset hakevat langatonta liitettävyyttä tuotteisiinsa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana asiakasportfoliomme laajeni muun muassa kuljetusteollisuuden markkinoille, jossa suunnittelemme uudelle asiakkaallemme etähallittavaa järjestelmää ja sen liitettävyysratkaisua. Työvoiman saatavuus markkinoilla on edelleen haasteellista. Tarvitsemme asiakasprojekteihimme lisää henkilöstöä erityisesti sulautettujen järjestelmien suunnitteluun olemassa oleviin ja uusiin tuotekehityspalveluprojekteihin.

1.4.2023 aloittaneen uuden toimitusjohtajan Johan Westermarckin ajatuksia: Katseet kohti tulevaisuutta

Bittiumilla on kattava ja laadukas tuote- ja palveluportfolio, joka vastaa hyvin markkinoilla vallitseviin megatrendeihin. Yhtiöllä on vahvaa osaamista kaikilla liiketoiminta-alueillaan ja yhtiön teknologiaosaaminen on ainutlaatuista. Tämä kokonaisuus sai minut kiinnostumaan yhtiöstä, sen tavoitteista sekä strategiasta.

Yhtiötä on viimeisen vuoden aikana kehitetty kohti itsenäisempiä liiketoimintayksiköitä, mikä sekä vahvistaa niiden asemaa markkinoilla että parantaa liiketoimintojen läpinäkyvyyttä. Lukuun ottamatta viime vuotta yhtiö on ollut usean vuoden ajan kasvupolulla ja meillä on kaikki edellytykset palata sinne takaisin. Tulemme seuraavaksi panostamaan toimintamme fokusoimiseen ja siten tehokkuuden ja tuloksentekokyvyn parantamiseen. Tällä vahvistamme organisaatiotamme ja toimintaamme tulevaisuuden kasvua varten. Suurimman haasteen kuluvalle vuodelle aiheuttaa komponenttipula, jonka näemme kuitenkin olevan väliaikaista ja odotamme sen väistyvän kuluvan vuoden aikana.

Toimitusjohtajana minulle on tärkeää rakentaa toimivaa ja hyvää yhteistyötä niin organisaation sisäisesti kuin kumppaneidemme, asiakkaidemme, sijoittajien ja viranomaisten kanssa. Bittiumilla sidosryhmäyhteistyötä on rakennettu vuosien ajan ja se antaa hyvän pohjan jatkaa eteenpäin. Yhtiön asiakastyytyväisyys on erinomaisen hyvä kaikilla liiketoiminta-alueilla, mikä on tulosta pitkäjänteisestä ja hyvästä asiakastyöstä sekä laadukkaista ja innovatiivisista tuotteista ja palveluista.

Bittiumin tavoitteena on olla merkittävä kansainvälinen toimija valitsemillaan alueilla: turvallisten ja luotettavien viestintäratkaisujen toimittaja puolustus- ja viranomaismarkkinoille, johtava teollisuuden liitettävyysratkaisujen ja tuotekehityspalvelujen toimittaja, sekä merkittävä biosignaalien mittaamiseen ja analysointiin tarkoitettujen mittaus- ja etädiagnostiikkaratkaisujen toimittaja. Tulemme jatkamaan systemaattista työtä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
 

Vuoden 2023 näkymät

Markkinanäkymät 2023

Maailmanlaajuista koronaviruspandemiaa (Covid-19) seurannut maailmanlaajuinen häiriö elektronisten komponenttien saatavuudessa on vaikuttanut hidastavasti yhtiön liiketoiminnan ja myynnin kehittymiseen vuosina 2021 ja 2022. Yhtiö arvioi, että markkinat ovat elpymässä ja että komponenttipula väistyy vuoden 2023 aikana.

Bittiumin liikevaihdosta yhteensä noin 70 prosenttia kertyy tuotteista ja niihin liittyvistä järjestelmistä, ja tuotetoimituksiin liittyvät epävarmuudet aiheuttavat merkittävää epävarmuutta Bittiumin liikevaihdon ja liiketuloksen kertymiseen vielä vuoden 2023 aikana.

Lisätietoa markkinanäkymistä on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023

Bittium arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan parempi kuin edellisvuonna (liikevaihto 82,5 miljoonaa euroa vuonna 2022, liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa vuonna 2022). Vuoden 2023 kassavirran odotetaan olevan positiivinen.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet

Bittium tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja 10 prosentin liikevoittotasoa ja arvioi saavuttavansa nämä tavoitteet vuonna 2024.
 

Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sitä seurannut maailmanlaajuinen geopoliittinen epävakaus yhdistettynä korkeaan inflaatioon, toimitusketjujen haasteisiin sekä Euroopan energiamarkkinoiden ongelmiin on aiheuttanut erilaisia kysyntään ja tarjontaan liittyviä riskejä sekä kasvattanut epävarmuutta.

Erityisesti häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa ja niiden hintakehityksessä on aiheuttanut nopeita muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiö seuraa tilanteen kehittymistä ja pyrkii aktiivisesti varmistamaan tuotetoimituksiin tarvittavien komponenttien saatavuuden. Komponenttien heikko saatavuus vaikuttaa heikentävästi tuotteiden toimituskykyyn.

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu laajemmin yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .
 

Tunnusluvut

KONSERNI (MEUR) 1-3/2023 1-3/2022
3 kk 3 kk
LIIKEVAIHTO 14,9 18,4
Liikevaihdon muutos-% -18,6 % 7,7 %
KÄYTTÖKATE -1,0 1,6
Käyttökate % liikevaihdosta -6,8 % 8,8 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO -3,5 -1,0
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta -23,6 % -5,6 %
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA -3,7 -1,2
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) -0,104 -0,034
TUOTEKEHITYSKULUT 5,6 5,4
TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA 37,4 % 29,6 %
AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT 2,1 1,3
LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA 1,1 3,0
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA -2,4 -1,7
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA -0,4 -0,4
KASSAVAROJEN MUUTOS -1,6 1,0
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 17,4 23,0
NETTOVELKAANTUMISASTE (%) 4,3 % -0,5 %
OMAVARAISUUSASTE (%) 71,3 % 72,6 %
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 610 651
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA 607 645
Oulussa, 27.4.2023

Bittium Oyj
Hallitus
 

Lisätietoja:

Johan Westermarck
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 3507
 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2022 liikevaihto oli 82,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Bittium-Oyj-Liiketoimintakatsaus-1Q-2023 (wkr0006.pdf)