Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2022

Print Print this release
29. Huhtikuuta 2022

Bittium Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2022

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 29.4.2022 klo 08.00

Bittium Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2022

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Yhteenveto tammi-maaliskuu 2022

  • Liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia edellisvuodesta 18,4 miljoonaan euroon (17,0 miljoonaa euroa).
  • Tuotepohjainen liikevaihto oli 11,4 miljoonaa euroa (11,2 miljoonaa euroa), josta Defense & Security -tuotteiden osuus oli 7,8 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa) ja Medical Technologies -tuotteiden osuus 3,6 miljoonaa euroa (7,9 miljoonaa euroa). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta oli 62,0 prosenttia (65,7 prosenttia).
  • Palvelupohjainen liikevaihto oli 7,0 miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa euroa), josta Connectivity Solutions -palveluliikevaihdon osuus oli 4,3 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa). Palvelupohjaisen liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta oli 38,0 prosenttia (34,3 prosenttia).
  • Käyttökate oli 1,6 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa).
  • Liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa).


Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen:
”Liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat”

Vuosi 2022 alkoi hieman odotuksiamme paremmin. Liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat.

Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen aiheuttama maailmanpoliittinen tilanne näkyy puolustusmarkkinoilla. Valtiot kasvattavat puolustusbudjettejaan, mikä vaikuttaa puolustusteollisuuden tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Uskomme, että tämä vaikuttaa positiivisesti myös Bittiumin taktisten kommunikaatiojärjestelmätuotteiden ja tietoturvallisten ratkaisuiden kysyntään. Bittiumilla ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 18,4 miljoonaa euroa. Tuoteliiketoiminnassa liikevaihto kasvoi taktisen viestinnän tuotteissa ja tietoturvallisten puhelimien myynnissä. Sen sijaan terveysteknologiatuotteiden myynti oli komponenttipulasta johtuen huomattavan alhainen. Sydämen sähköistä toimintaa mittaavien Bittium Faros™ -laitteiden tuotanto saatiin kuitenkin käynnistettyä uudelleen maaliskuun loppupuolella. Palvelupohjainen liikevaihto kasvoi yli 19 prosenttia vuodentakaisesta Defense and Security -palveluiden myynnin kasvun ansiosta. Myös Connectivity Solutions -tuotekehityspalveluiden myynti kasvoi hieman.

Liiketulos parani edellisvuodesta, mutta oli komponenttipulasta johtuvien toimitusvaikeuksien takia tappiollinen. Komponenttipula tulee vaikuttamaan tuoteliiketoimintaamme myös loppuvuoden aikana.

Tilauskanta kasvoi 13 prosenttia vuoden 2021 lopusta ja oli 33,3 miljoonaa euroa. Tilauskannan kasvu syntyi erityisesti tietoturva- ja puolustusteollisuuden tuotteissa ja palveluissa sekä myös lääketieteen teknologiatuotteissa.

Bittium Tough Mobile™ -tietoturvapuhelinten ja tietoturvaan liittyvien ohjelmistojen kysyntä on jatkanut kasvua ja olemme toimittaneet tietoturvallisia päätelaitteita sekä järjestelmiä useiden maiden viranomaisille. Toimitettujen järjestelmien käyttäjämäärät ovat ensimmäisessä vaiheessa tyypillisesti pieniä, mutta tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kasvuun käyttäjämäärien noustessa.

Yhteistyö Suomen Puolustusvoimien kanssa on jatkunut vahvana. Saimme puitesopimuksen mukaisen tilauksen Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista ja jatkoimme alkuvuonna Bittium Tough SDR™ -radiotoimituksia Puolustusvoimien pilottikäyttöön. Puolustusvoimat testaa radioita ja niiden aaltomuotoja ja kehittää operatiivista käyttötapaa radioiden laajamittaisempaa käyttöönottoa varten. Katsauskauden jälkeen Suomen Puolustusministeri Antti Kaikkonen valtuutti Suomen Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen tilaamaan Bittiumilta kapeakaistaisen aaltomuodon kehityksen Bittium Tough SDR -radioiden tulevaa käyttöä varten. Tilaus on saapunut ja kapeakaistaisen aaltomuodon kehitystyö on aloitettu. Projekti tulee olemaan monivuotinen.

Kansainvälisillä puolustus- ja viranomaismarkkinoilla jatkoimme taktisen viestinnän järjestelmätuotteiden tuotetoimituksia sekä tuotteiden ja järjestelmien integrointia ja testausta asiakkaillemme Itävaltaan ja Viroon sekä muille kansainvälisille asiakkaillemme.

Lääketieteen teknologiamarkkinoilla Bittium Faros™ EKG-mittalaitteiden kysyntä pysyi hyvällä tasolla. Solmimme alkuvuodesta pitkäaikaisen merkittävän asiakkaamme Preventicen kanssa sopimuksen, jonka mukaan Bittium toimittaa Preventicelle sydämen rytmihäiriöitä mittaavia BodyGuardian MINI -laitteita vuosien 2022–2025 aikana. Minimivolyymien toteutuessa sopimuksen kokonaisarvo on noin 40–45 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Lisäksi uuden Preventicen käyttöön räätälöidyn EKG-teknologian kehittämisestä yhdessä jatketaan. Tämä sopimus korvaa aiemman yhtiöiden välisen vuonna 2021 solmitun sopimuksen.

Etenimme hyvin myös lääketieteen neurofysiologiatuotteiden markkinoiden avaamisessa ja uusia Bittium BrainStatus™ -EEG-mittalaitteiden pilotteja alkoi. Mukana on mm. suomalaisia yliopistosairaaloita, jotka testaavat BrainStatuksen käyttöä tehohoidossa. BrainStatus tuote yhdessä yhteistyökumppanimme Cerenionin ohjelmiston kanssa mahdollistaa aivosähkökäyrien tekoälyavustetun tulkitsemisen mikä helpottaa merkittävästi tehohoitopotilaiden hoitotarpeen arviointia.

Uniapnean mittaamiseen käytettävän laitteen Bittium Respiron™ lääketieteellinen MDR-hyväksyntä (Medical Device Regulation) on meneillään. Arviomme mukaan hyväksyntä saadaan loppuvuodesta, jolloin pääsemme toimittamaan ensimmäisiä laitteita asiakkaillemme. Olemme esitelleet tätä kotona tehtävää mittausratkaisua asiakkaille ympäri maailman ja palaute on ollut todella lupaava. Uniapnea haittaa merkittävästi unen laatua, mikä voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja ja elämänlaatu heikkenee. Monet nykyiset ratkaisut ovat joko hankalia käyttää tai vaativat sairauden toteamisen sairaalaolosuhteissa. Bittium Respiron kehittämisessä on huomioitu teknisten vaatimusten ohella laitteen helppokäyttöisyys, mukavuus ja tehokkuus.

Helmikuussa allekirjoitimme uuden jakelijasopimuksen jälleenmyyjämme brittiläisen EKG-diagnostiikkapalveluiden toimittajan Technomedin kanssa. Meillä on pitkään jatkunut yhteistyö heidän kanssaan ja tämä uusi sopimus kattaa sekä Bittium Faros EKG-mittalaitteiden, että Bittium Respiro -uniapnea-mittalaitteiden jälleenmyynnin. Lisäksi sovimme yhteistyöstä analyysiohjelmistojen kehittämisessä.

Tuotekehityspalvelujen liikevaihto ja projektien kannattavuus paranivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Connectivity Solutions -liiketoiminnassa markkinat ovat elpymässä ja asiakastapaamiset on saatu jälleen normaaliin vauhtiin, mikä vaikuttaa liiketoimintaan ja hankkeiden alkamiseen positiivisesti loppuvuotta kohti mentäessä. Kysyntä painottuu tällä hetkellä telekommunikaation ja avoimen radiotaajuusverkkoarkkitehtuurin (Open Radio Access Network, O-RAN) -ratkaisuihin, langattoman tietoliikenteen satelliittiteknologian ja sulautettujen langattomien laitteiden liitettävyysratkaisuihin eri teollisuudenalueilla.

Työvoiman saatavuus markkinoilla on edelleen haasteellista ja työvoiman liikkuvuus jatkuu. Tavoitteenamme on rekrytoida lisää henkilöstöä erityisesti sulautettujen järjestelmien suunnitteluun olemassa oleviin tuotekehityspalveluprojekteihin. Kehitämme osaamistamme erityisesti langattoman tietoliikenteen sekä sulautettujen langattomien liitettävyysratkaisujen alueille.

Kokonaisuutena alkuvuoden kehitys on ollut lupaava, mutta yhä jatkuva komponenttipula vaikuttavaa tuotetoimituksiin ja niiden ajoittumisiin myös loppuvuoden aikana. 


Vuoden 2022 näkymät

Maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa ja koronaviruksen uusien varianttien leviäminen vaikuttavat merkittävästi globaaleilla markkinoilla. Bittiumin liikevaihdosta yli 70 prosenttia kertyy tuotteista ja niihin liittyvistä järjestelmistä ja tällä hetkellä vallitseva komponenttipula aiheuttaa merkittävää epävarmuutta Bittiumin tuoteliikevaihdon kehittymiseen vuoden 2022 aikana. Näistä epävarmuuksista johtuen yhtiö julkaisee tässä vaiheessa vuotta poikkeuksellisesti vain ensimmäisen vuosipuoliskon näkymän koko vuoden näkymien sijaan.

Bittium arvioi vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (39,7 miljoonaa euroa tammi-kesäkuu 2021) ja liiketuloksen olevan tappiollinen (liiketappio -0,7 miljoonaa euroa tammi-kesäkuu 2021). Vuoden toisen neljänneksen liiketuloksen odotetaan olevan positiivinen.

Lisätietoa markkinanäkymistä, riskeistä ja epävarmuustekijöistä on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .


Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiön johto seuraa pandemian kehittymistä ja on ryhtynyt pandemian vaikutusten ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Tilanteen kestoa ja sen vaikutuksia liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen on vaikea arvioida.

Maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa ja niiden hintakehityksessä on aiheuttanut nopeita muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiö seuraa tilanteen kehittymistä ja pyrkii aktiivisesti varmistamaan tuotetoimituksiin tarvittavien komponenttien saatavuuden. Komponenttien heikko saatavuus vaikuttaa heikentävästi tuotteiden toimituskykyyn.

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu laajemmin yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .


Tunnusluvut

KONSERNI (MEUR) 1-3/2022 1-3/2021
3 kk 3 kk
LIIKEVAIHTO 18,4 17,0
Liikevaihdon muutos-% 7,7 % -1,5 %
KÄYTTÖKATE 1,6 1,0
Käyttökate % liikevaihdosta 8,8 % 5,8 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO -1,0 -1,5
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta -5,6 % -8,6 %
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA -1,2 -1,6
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) -0,034 -0,044
TUOTEKEHITYSKULUT 5,4 5,6
TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA 29,6 % 32,7 %
AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT 1,3 2,5
LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA 3,0 -1,4
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA -1,7 -2,9
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA -0,4 -0,3
KASSAVAROJEN MUUTOS 1,0 -4,6
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 23,0 20,0
NETTOVELKAANTUMISASTE (%) -0,5 % 2,2 %
OMAVARAISUUSASTE (%) 72,6 % 72,7 %
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 651 675
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA 645 673


Oulussa, 29.4.2022

Bittium Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 3507

Pekka Kunnari
Talousjohtaja
Puh. 040 344 2229


Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2021 liikevaihto oli 86,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,2 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Bittium-Oyj-liiketoimintakatsaus-tammi-maaliskuu-2022 (wkr0006.pdf)