Palkitseminen

Osakkeenomistajien tiedonsaantia tukee selkeä ja ajantasainen kuvaus palkitsemisesta. Tämän toteuttamiseksi Yhtiö on laatinut palkitsemisraportin Hallinnointikoodin mukaisesti.

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemispolitiikka esitetään osakkeenomistajille 10.4.2024 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen tulee olla Yhtiön viimeisimmän palkitsemispolitiikan mukaista. Palkitsemispolitiikka esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein ja aina, kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Bittium Oyj:n palkitsemispolitiikka (pdf, 248kb) »

Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Lähtökohtaisesti Yhtiöön toimi- tai työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Vuonna 2023 yksikään hallituksen jäsen ei ollut työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön.

Johtoryhmän palkitsemisen pääpiirteet

Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hyväksyy hänen toimisopimuksensa ehdot sekä palkitsemisen. Hallitus nimittää myös Yhtiön johtoryhmän jäsenet, hyväksyy heidän työsuhteidensa ehdot ja palkitsemisen sekä päättää Yhtiön palkitsemisjärjestelmien perusteista.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä vuosipalkasta, lyhyen aikavälin kannustinohjelmasta ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista.

Johtoryhmän palkitseminen

Yhtiön johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, lyhyen aikavälin kannustinohjelmasta ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista.