Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2021

Print Print this release
29. Huhtikuuta 2021

Bittium Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2021

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 29.4.2021 klo 08.00

Bittium Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2021

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Yhteenveto tammi-maaliskuu 2021

  • Liikevaihto laski 1,5 prosenttia edellisvuodesta 17,0 miljoonaan euroon (17,3 miljoonaa euroa).
  • Tuotepohjainen liikevaihto oli 11,2 miljoonaa euroa (11,7 miljoonaa euroa), josta Medical Technologies -tuotteiden osuus oli 7,9 miljoonaa euroa. Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta oli 65,7 prosenttia.
  • Palvelupohjainen liikevaihto oli 5,9 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa euroa). Sen osuus liikevaihdosta oli 34,3 prosenttia.
  • Käyttökate oli 1,0 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa).
  • Liiketulos oli -1,5 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).

Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen

Vuosi 2021 alkoi odotetun mukaisesti. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski hieman edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 17,0 miljoonaa euroa. Liikevaihdon tasoon vaikutti erityisesti tuotetoimitusten ajoittuminen. Tuotetoimitusten syklisyyden takia vuoden ensimmäinen vuosineljännes on tyypillisesti muita neljänneksiä heikompi.

Ensimmäisen neljänneksen tuotemyynti koostui pääosin tietoturvallisten Bittium Tough Mobile™ -älypuhelimien sekä sydämen sähköistä toimintaa mittaavien Bittium Faros™ -tuotteiden myynnistä. Taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen järjestelmien ja tuotteiden myyntiä ei merkittävissä määrin ajoittunut tälle vuosineljännekselle. Tuotetoimitusten määrään vaikuttavat osaltaan myös koronaviruspandemiasta johtuvat komponenttien saatavuuteen liittyvät haasteet.

Tuotekehityspalvelujen myynti jatkoi hienoista kasvua. Kasvun mahdollisti omiin tuotekehitysprojekteihin sitoutuneiden henkilöiden vapautuminen asiakashankkeisiin. Vielä viime vuonna emme pystyneet täysin vastaamaan tuotekehityspalvelujen kysyntään johtuen omista kehityshankkeista, joihin osaajia on tarvittu.

Ensimmäisen neljänneksen liiketulos laski edellisvuodesta ja painui tappiolle. Viime vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta paransi 1,4 miljoonan euron kertaluontoinen lisenssitulo, joka saatiin Saksan liittyessä mukaan ESSOR-konsortioon.

Kotimaisilla puolustusmarkkinoilla yhteistyö Suomen Puolustusvoimien kanssa on jatkunut vahvana. Saimme puitesopimusten mukaiset tilaukset Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista ja Bittium Tough Comnode™ -laitteista. Jatkoimme alkuvuonna Bittium Tough SDR™ -ajoneuvoradioiden toimituksia Puolustusvoimien pilottikäyttöön. Ajoneuvoradioiden tuotekehitys tullaan viimeistelemään perusten pilottikäytön käyttökokemukseen. Tavoittelemme volyymitoimitusten alkamista tämän vuoden aikana.

Kansainvälisillä puolustus- ja viranomaismarkkinoilla jatkoimme taktisen viestinnän järjestelmätuotteiden integrointia ja testausta Itävallan, Viron ja muiden kansainvälisten asiakkaidemme kanssa. Koronaviruspandemiasta johtuvat matkustusrajoitukset viivästyttävät asiakasprojektien etenemistä erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.

Tietoturvallisten Bittium Tough Mobile™ -älypuhelimien kysyntä kasvoi alkuvuonna. Saimme uusia asiakkaita ja useita pilotointihankkeita käynnistyi. Bittium Tough Mobile™ 2 C on saanut erinomaista palautetta asiakkailta erityisesti uniikin tietoturvan ja puhelimen käytettävyyden osalta. Haasteeksi on jossain määrin muodostumassa globaali komponenttipula johtuen puolijohdetoimittajien kapasiteetin suuresta kysynnästä. Komponenttipula on siirtänyt jonkin verran tuotetilauksia ja on mahdollista, että se johtaa jopa joidenkin tilausten peruuntumisiin.

Katsauskauden jälkeen allekirjoitimme meksikolaisen tietoliikenneratkaisujen toimittajan Inmosatin kanssa jälleenmyyntisopimuksen, joka kattaa yksinoikeudella Bittiumin Mexsat-satelliittipuhelimien myynnin Meksikon valtion viranomaisille ja kansallisen turvallisuuden organisaatioille. Meksikon valtiolle kehittämämme Android™-pohjaiset Mexsat-puhelimet on suunniteltu käytettäväksi Meksikon valtion Mexsat-satelliittiviestintäjärjestelmässä. Laitteiden kehitys saatiin päätökseen vuonna 2017 ja niitä on sen jälkeen toimitettu useita pieniä eriä viranomaisasiakkaille Meksikoon. Inmosat omaa paikallisena yhtiönä erinomaisen ja laajan myynti- ja tukiverkoston, joka ulottuu kaikkiin Meksikon osavaltioihin. Lisäksi heillä on Meksikossa oma sertifioitu laboratorio, jossa laitteita voidaan tarvittaessa huoltaa paikallisesti. Uskomme, että tämän sopimuksen myötä pystymme palvelemaan asiakkaitamme Meksikossa entistä kokonaisvaltaisemmin, mikä vahvistaa Mexsat-liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia.

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on tuonut väestön ikääntymisen rinnalle vahvan kannustimen tehostaa ja digitalisoida perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintoja. Lisäksi fyysisten kontaktien välttäminen on nopeuttanut siirtymistä etädiagnostiikkaan ja etähoivaan. Nämä tekijät yhdessä kasvattavat kysyntää lääketieteen teknologiamarkkinoilla niin laite- kuin kokonaispalveluratkaisujenkin osalta. Vastaamme tähän kasvuun laajentamalla tuote- ja ratkaisuvalikoimaamme. Tuomme sydämen ja aivojen sähköistä toimintaa mittaavien etädiagnostiikkaratkaisujemme jatkoksi uuden kotona tehtävän uniapnean testausratkaisun. Bittium Respiro™ on nykyaikainen uniapneatutkimuslaite- ja analyysipalveluratkaisu palveluntarjoajille, sairaaloille, klinikoille ja terveyskeskuksille. Ratkaisu keskittyy kotona tehtävään uniapnean testaamiseen tallentamalla ja analysoimalla tyypillisiä uneen liittyviä hengityshäiriöitä. Palvelun arvioidaan olevan markkinoilla vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä. Uniapnean mittaamiseen liittyvään kokonaisratkaisuun kuuluu tallennuslaitteen lisäksi tekoälyä hyödyntävä Respiro Analyst™ -analyysiohjelmisto, joka nopeuttaa merkittävästi lääkäreiden työtä. Kokonaisratkaisu on sisällytetty myös Bittiumin pilvipohjaiseen ja tietoturvalliseen Bittium MedicalSuite™ -palvelualustaan, joka mahdollistaa analyysien tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta. MedicalSuite-palvelualustalla toimivat nyt kaikki Bittiumin neurofysiologian ja kardiologian ratkaisut, mikä mahdollistaa palveluoperaattoreille etädiagnostiikkapalveluprosessien aiempaa laajemman digitalisoinnin.

Bittiumin Faros™ -EKG-mittalaitteiden kysyntä kasvoi katsauskaudella. Kysynnän kasvua vauhditti erityisesti yhteistyö Yhdysvaltain EKG-markkinoilla johtavan yhdysvaltalaisen etämonitorointipalveluita tarjoavan Preventicen kanssa, kun sydämen rytmihäiriöitä monitoroivien BodyGuardian® MINI-laitteiden tuotetoimitukset jatkuivat suunnitellusti. Lanseerasimme Faros-laitteille uuden kertakäyttöisen Bittium OmegaSnap™ -tarraelektrodin, joka on suunniteltu erityisesti pitkäkestoisia EKG-mittauksia varten. Uuden elektrodin toiminta-ajatus perustuu suosittuun Bittium FastFix™ -elektrodiin, jota on jatkokehitetty käyttäjiltä saatujen palautteiden perusteella entistä käyttäjäystävällisempään muotoon, erinomaista signaalin laatua unohtamatta.

Etenimme alkuvuonna lääketieteen neurofysiologiatuotteiden markkinoille viennissä ja toimitimme useita Bittium BrainStatus™ -EEG-mittalaitteita asiakkaillemme pilottikäyttöön. BrainStatuksen kaltaisten uutta teknologiaa edustavien laitteiden kysyntää ovat hidastaneet koronaviruspandemiasta johtuvat poikkeusolot. Sairaalat ovat keskittyneet pandemianhoitoon ja siirtäneet uusien laitteiden testaamisen ja käyttöönoton myöhempään tulevaisuuteen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kysyntä ja mielenkiinto alkaa herätä uudelleen ja ensimmäisiä laitteita on myyty kliiniseen käyttöön.

Jatkoimme liitettävyysratkaisujen toimittamista asiakkaillemme langattoman tietoliikenteen, lääketieteen teknologian ja valmistavan teollisuuden markkinoilla. Yhtiön omien tuotekehitysprojektien tullessa hiljalleen päätökseen, tekijöitä näihin asiakasprojekteihin on vapautunut ja tulevaisuudessa vapautuu lisää, mikä mahdollistaa asiakasprojektien määrän kasvattamisen. Olemme myös onnistuneet rekrytoimaan lisää osaavaa henkilöstöä, joiden vahvuusalueet ovat langattomissa teknologioissa. Tavoitteenamme on edelleen kasvattaa tuotekehityspalveluprojektien määrää ja laajentaa asiakaspohjaa.

Autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoilla olemme saaneet ensimmäisen pilottiprojektin, joka liittyy langattoman 5G-yhteyden rakentamiseen. Liityimme alkuvuonna maailmanlaajuiseen GENIVI Alliance -yhteisöön, jonka tavoitteena on nopeampi ja kustannustehokkaampi ajoneuvojen kehittäminen edistämällä standardoituja lähestymistapoja eri käyttöjärjestelmien yhteen sopivuuteen ja integrointiin sekä liitettävyyteen. Tuomme yhteisöön vahvaa tietoturvaosaamista ja kokemusta sekä Android- että Linux-käyttöjärjestelmistä ja voimme näin osaltamme olla edistämässä tavoitteita eri ajoneuvojärjestelmien integroinnista keskitettyyn, digitaaliseen ohjaamoon.

Koronaviruspandemia vaikuttaa edelleen jonkin verran toimintaympäristöömme. Vallitsevat rajoitukset vaikuttavat erityisesti kansainvälisten projektien etenemiseen ja komponenttien saatavuuksissa on ollut kaikilla liiketoiminnan osa-alueillamme viiveitä. Olemme kuitenkin vallitsevat globaalit olosuhteet huomioon ottaen edenneet hyvin kohti strategisia tavoitteitamme. Ensimmäinen vuosineljännes oli odotetusti heikko, mutta uskomme vuoden toisen vuosineljänneksen olevan selkeästi ensimmäistä parempi.

Vuoden 2021 näkymät

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia (SARS-CoV-2) vaikuttaa merkittävästi globaaliin talouteen ja markkinatilanteeseen. Markkinoilla vallitseva epävarmuus aiheuttaa heikon näkyvyyden markkinatilanteeseen.

Bittium arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (78,4 miljoonaa euroa, vuonna 2020) ja liiketuloksen paranevan edellisvuodesta (2,1 miljoonaa euroa, vuonna 2020). Vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan olevan ensimmäistä vuosineljännestä selkeästi paremmat.

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .

Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut nopeita muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiön johto seuraa pandemian kehittymistä ja on ryhtynyt pandemian vaikutusten ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Tilanteen kestoa ja sen vaikutuksia liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen on vaikea arvioida. Erityisesti mahdolliset haasteet komponenttien globaalissa saatavuudessa voivat vaikuttaa asiakasprojektien etenemiseen ja tuotteiden toimituskykyyn.

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu laajemmin yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .

Tunnusluvut

KONSERNI (MEUR) 1-3/2021 1-3/2020
3 kk 3 kk
LIIKEVAIHTO 17,0 17,3
Liikevaihdon muutos-% -1,5 % 83,8 %
KÄYTTÖKATE 1,0 2,7
Käyttökate % liikevaihdosta 5,8 % 15,9 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO -1,5 0,2
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta -8,6 % 0,9 %
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA -1,6 -0,2
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) -0,044 -0,005
TUOTEKEHITYSKULUT 5,6 6,1
TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA 32,7 % 35,2 %
AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT 2,5 3,7
LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA -1,4 1,2
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA -2,9 -4,5
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA -0,3 -0,4
KASSAVAROJEN MUUTOS -4,6 -3,7
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 20,0 31,5
NETTOVELKAANTUMISASTE (%) 2,2 % -8,0 %
OMAVARAISUUSASTE (%) 72,7 % 73,0 %
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 675 657
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA 673 665
 

Oulussa, 29.4.2021

Bittium Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 3507

Pekka Kunnari
Talousjohtaja
Puh. 040 344 2229

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2020 liikevaihto oli 78,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com


 

Tiedostot
Bittium-Oyj-liiketoimintakatsaus-tammi-maaliskuu-2021 (wkr0006.pdf)