Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2021

Print Print this release
11. Helmikuuta 2021

Bittium Oyj: uusi jakso osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä Bittiumin johdolle

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 11.2.2021 kello 8:01

Bittium Oyj: uusi jakso osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä Bittiumin johdolle

Bittium Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta jaksosta osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä Bittium-konsernin johdolle. Se koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (performance share plan, "PSP"). Kannustinjärjestelmä perustettiin ja tiedotettiin alun perin maaliskuussa 2020.

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa Bittiumin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä, kannustaa johtoa Bittiumin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä Bittiumin johdon sitouttaminen.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta kolmivuotisesta osakepalkkio-ohjelmasta, PSP 2020-2022, PSP 2021-2023 ja PSP 2022-2024, joista kukin sisältää yhden vuoden pituisen suoritusjakson, jota seuraa osakepalkkion maksaminen ja kahden vuoden pituinen luovutusrajoitusjakso. Kahden jälkimmäisen ohjelman, PSP 2021-2023 ja PSP 2022-2024, alkaminen edellyttää kuitenkin hallituksen erillistä päätöstä.   

Toinen ohjelma 2021-2023

Toiseen, PSP 2021-2023-ohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan Bittiumin johtoryhmän jäsenet.

Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2021-2023-ohjelmaan perustuva mahdollinen osakepalkkio maksetaan, ovat Bittiumin liikevaihdon kasvu ja kassavirta ennen rahoituseriä. Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle on lisäksi, että osallistujan työsuhde Bittiumiin jatkuu palkkion maksamisajankohtana. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Bittiumin osakkeina.

Jos PSP 2021-2023-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, tämän toisen ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 111 900 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

PSP 2021-2023-ohjelman kokonaisarvo, arvioituna Bittiumin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella jaksolla H2/2020, on noin 0,7 miljoonaa euroa.

Muita ehtoja

Bittium soveltaa osakeomistussääntöä yhtiön johtoryhmänsä jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Bittiumissa vastaa toimitusjohtajalla vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää ja muilla osanottajilla 25 % - 50 % bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

 

Oulussa, 11.2.2021

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Bittium Oyj
Puh. 040 344 3507

 

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2020 liikevaihto oli 78,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Bittium Oyj: uusi jakso osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä Bittiumin johdolle (wkr0006.pdf)